Šta sve sadrže planovi -e?

... celi svet na jednom mestu...

-e su jedinstveni planovi kompletne ishrane biljaka maline, nešto što do sada niko na ovim prostorima nije imao priliku praktikovati. Ono što oni sadrže su svetski brendovi i inovativni proizvodi pomoću kojih malinari sveta ostvaruju vrhunske rezultate, efikasno se suprostavljajući svim izazovima koji se nađu pred njima u uzgoju. Prema onom šta sadrže, -e planovi bolje ishrane biljaka maline imaju četiri ključne odlike:

1. Obuhvataju kombinacije svih dostupnih formi đubriva u ishrani biljaka maline

Sve moguće forme đubriva obuhvaćene su planovima -e. Kriteriji grupisanja su: prema fizičkom stanju, poreklu, komponentama i sastavu, ulozi u proizvodnji, odnosno agronomskim rezultatima.

2. Praktikuju sve moguće načine primene đubriva

Postoji nekoliko načina ishrane biljaka maline: folijarno, fertigacijom/nutigacijom, ili rasipanjem po zemljištu. Svi navedeni načini ishrane biljaka maline sadržani su u planovima -e, i oni tako nude najbolja moguća rešenja.

3. Ispunjavaju potrebe biljaka maline za hranjivima i energijom

Ovo nisu prepisani raniji i postojeći programi ishrane biljaka maline. Ovo su jedinstveni recepti nastali na osnovu dugogodišnjeg iskustva i znanja uz sve dostupne kombinacije, a bazirani isključivo na potrebama biljaka maline po određenim periodima i fenofazama rasta i razvoja.

4. Obuhvataju promotore hormona, te stimulanse prirodne odbrane biljaka na biotske i abiotske faktore, kao najnovija rešenja u proizvodnji

Hormoni i prirodna otpornost biljaka maline su dva segmenta sa kojim se malinari po prvi put susreću u uzgoju, ali sigurno i dobar dio agronoma i stručnjaka. Ovo je budućnost, i važna karika -e planova, i to je ono što praktikujemo.