Da li je vreme za vezanje, orezivanje, prskanje i đubrenje?

Sorte maline dvogodišnjeg tipa:
Vilamet, Miker, Fertodi, Glen Empl, Tulamin...

Da li je vreme za vezanje, orezivanje, prskanje i đubrenje?

Neuobičajeno toplo vreme krajem meseca januara i početkom februara probudilo je mnoge malinare, i svi odjednom žele da počnu radove u svojim plantažama sorti vilamet, miker, tulamin, fertodi, glenempl i slično. Da stalno ne ponavljamo, ovo su sorte maline koje pripadaju dvogodišnjem tipu, a koje dominiraju u proizvodnji. Toliko godina u uzgoju maline, beskrajno mnogo rada, muke, i šta sve više ne sa malinama, i još mnogi malinari nisu naučili ono što je osnova, baza, ono što je od krucijalne važnosti za dobar početak. Zbog toga, za sve malinare praktičan odgovor na pitanje da li je vreme za vezanje, orezivanje, prskanje ili đubrenje sledi u nastavku.

Poštovani malinari, malinjak je vaša firma, vi upravljate sa njom, i sve što se desi pozitivno i negativno vi ste odgovorni, odnosno rezultat je vašeg znanja i rada. Prema tome, pre nego bilo šta uradite najbolje je pravilo da sagledate stanje u malinjaku, odnosno da vidite šta se dešava, i u kakvom stanju su plantaža i biljke u njoj. NEMOJTE SAMO GLEDATI NA DRUŠTEVIM MREŽAMA ŠTA DRUGI RADE U MALINJACIMA, JER VAŠ JE RAZLIČIT, I TRAŽI BAR NEŠTO POSEBNO ZA URADITI ŠTO ĆE VAM DONIJETI ODLIČAN REZULTAT I USPJEH.

Savremena tehnologija uzgoja sorti vilamet, miker, tulamin, gelnempl, podrazumeva da se izdanci tokom zime ne vežu za žicu, već se ostave da slobodno padnu prema zemlji, i tako prezimljavaju. Razloga za takav zahvat je mnogo, od mogućnosti izmrzavanja, do lomljenja usled snega, preko stvaranja određenih uslova za pojavu štetočina ili bolesti, i mi smo o tome ranije pisali, pa ko želi dodatne informacije neka klikne na link https://www.vremejezamalinu.rs/proizvodnja-maline/proizvodnja-maline/povezati-izdanke-maline-u-jesen-da-ili-ne.html.

Pravilno održavanje izdanaka sorti maline dvogodišnjeg tipa tokom perioda zime. Sada, danas, bi većina malinjaka trebala izgledati ovako za dobar početak sezone. Naša misija je da vam kažemo kako treba, a vi radite kako hoćete.

E sad, mnogi malinari imaju svoje teorije, pa ne slede navedeno, već povežu izdanke u jesen i tako ih ostavljaju da prezimljavaju. Oni tvrde kako im se ništa ne dešava, kako ništa ne gube u proizvodnji, kako je to bolje i lakše, a kada ih upitate za prinos, vidjet ćete da su oni još uvek minimalni. U svakom pravilu ima izuzetaka, ali mi se moramo voditi šta je najbolje za vas proizvođače, i u čemu je najveća doza sigurnosti. Oni koji su već povezali malinu u jesen, oni sada strahuju hoće li na toplom vremenu pupoljci poći ili neće, a tek je početak februara. Odgovor je vrlo praktičan i glasi: biljke maline nemaju mozak da razmišljaju, pa tako da znaju koji je mesec, i da li će krenuti sa razvojem pupoljaka ili ne, one nakon što akumuliraju sate hladnoće tokom zime krenuće u razvoj pupoljaka kada nastupi povoljno vreme, bez obzira da li je januar ili februar. Prema tome, hoće, pupoljci će krenuti na povezanim izdancima maline, i to ranije u odnosu na one koji nisu. Šta će se njima desiti u narednom periodu, pa mi ne gatamo, mi na osnovu znanja, iskustva i stručnosti govorimo šta je najbolje za vas, a vi radite šta hoćete.

Neki malinari su ostavili izdanke preko zime na ispravan način, odnosno nepovezane, ali sada kada je nastupilo toplo vreme požurili su, kažu kreće sve, nema više snega, hajde da vežemo maline, i naravno da pršćemo i đubrimo. Argument im je da oni svake godine vežu na taj i taj dan, na taj i taj datum, te kako njihove maline budu sasvim dobre. Da ne raspravljamo, mi ih pitamo, a da li može bolje, više u proizvodnji, ako to rano ne uradite? O ovome smo pisali pa više pročitajte na linku https://www.vremejezamalinu.rs/proizvodnja-maline/proizvodnja-maline/zasto-vezete-izdanke-maline-rano.html.

Vodite računa da kako se pravilno treba postupati sa izdancima tako treba raditi i sa zemljištem u plantaži. Redni prostor mora biti čist od korova i uzdignut u formi gredice kako je predstavljeno na fotografiji. Ovo izgleda tako malo, ali je jako puno za uspešan uzgoj maline.
 

Odgovor na pitanje kako ćete znati da li je vreme za vezanje, orezivanje, prskanje i đubrenje izdanaka jeste da trebate vidjeti šta se dešava sa izdancima, odnosno kako se ponašaju pupoljci na njima, da li oni miruju ili se razvijaju. Dakle, krucijalna stvar jeste da pratite rast i razvoj biljke maline, odnosno njene fenofaze kako bi znali kada nešto trebate u raditi i kojim redosledom. Mi smo to ranije tretirali, ali oni koji nisu čitali evo link na kojem to mogu ponovo https://www.vremejezamalinu.rs/proizvodnja-maline/proizvodnja-maline/kako-tacno-znati-kada-je-pravo-vreme.html. Kako bi za sve malinare pojednostavili problematiku sve promeneu razvoju biljaka maline, ili fenofaze, grupisalismo u sedam perioda, i prema njima definišemošta treba raditi. Detaljnije o periodima pročitajte na linku https://www.vremejezamalinu.rs/proizvodnja-maline/proizvodnja-maline/periodi-tokom-godine-kroz-koje-biljke-maline-prolaze.html. No, mnogi malinari zanemaruju važnost navedenih perioda u rastu i razvoju biljaka maline, te se ponašaju samovoljno, rade onako kako hoće, i to prenose putem društvenih mreža drugim, preporučujući šta da urade. Kako bi detaljnije razumeli važnost perioda u rastu i razvoju biljaka maline pogledajte naš link https://www.vremejezamalinu.rs/proizvodnja-maline/proizvodnja-maline/zasto-su-malinarima-vazni-periodi-rasta.html.

Poštovani malinari, ako već hoćete da u ovom periodu dok je toplo vreme uradite nešto za svoje malinjake, onda vam preporučujemo zamenite žicu ako je zarđala, ili stub ako je truo, poprečne prečage ako su oštećene. Radite ono što godi i treba malinama, a ne ono što odgovara ili se vama sviđa.
 

Dakle, poštovani malinari, nalazimo se u I PERIODU, a koji obuhvata MIROVANJE DO ZELENI VRH PUPOLJKA, odnosno POČETAK VEGETACIJE. Da bi znali da li je vreme za nešto uraditi u malinjaku, morate posmatrati pupoljke na izdancima i videti koje promene ili fenofaze oni prolaze, odnosno u kojim se nalaze. U I PERIODU pupoljci na izdancima maline prolaze sledeće promene ili fenofaze koje vi morate uočiti:

I fenofaza mirovanje
II fenofaza početak bubrenja pupoljaka
III fenofaza intenzivno bubrenje pupoljaka
IV fenofaza vidljivi zeleni vrhovi pupoljaka / početak vegetacije

Fenofaze I perioda rasta i razvoja biljaka maline dvogodišnejg tipa

Ako odeteumalinjak i vidite da pupoljci miruju, odnosno nema promena na njima, nisu krenuli sa razvojem, i to je stanje na većini izdanaka, onda i vi trebate mirovati, ništa ne radite, već samo pratite biljke, bez obzira što je toplo vreme, i vama dosadno, jer još uvek je ne zaboravite početak februara, i biće još mnogo niskih temperatura, snega, i leda za većinu područja proizvodnje.

Ako pupoljci miruju, mirujte i vi...

Ukoliko prilikom obilaska malinjaka uočite da su pupoljci počeli bubriti, odnosno vidite na njihovim vrhovima da polako počinju da se povećavaju, i to se dešava na većem broju izdanaka, i dominira toplo vreme, onda nemojte odmah početi vezati izdanke, jer je još duboka zima, početak februara. Šta ćete onda uraditi? Ukoliko vidite da toplo vreme potraje, da pupoljci počinju intenzivno da bubre, kako je predstavljeno na fotografijama, onda prvo šta trebate uraditi jeste provesti njihovo prskanje. Dakle, prvo oprskati, a ne da vežete i režete. Prskanje se obavlja preparatima na bazi bakra, a detaljnije možete pročitati na ovom linku https://www.vremejezamalinu.rs/proizvodnja-maline/kontrola-bolesti-i-stetnika-u-plantazama-maline/zastita-biljaka-maline/prvo-prskanje-maline.html. Tretmanom u ovom periodu dobijate mogućnost da zaustavite razvoj pupoljaka, očistite ostatke i prisustvo bolesti na prezimelim izdancima, i tako sebi obezbedite dobar start za sezonu koja sledi.

Ako pupoljci počnu da bubre, i nastavi se toplo vrijeme, a onda bubrenje prelazi u intenzivno, nemojte vezati, već oprskajte nevezane izdanke, jer još duboka zima je

Ako pupoljci na izdancima počnu bubriti, ali ih u toj fenofazi zadržava hladno vreme, dakle temperature se vrate u normalu za dato doba godine, onda pratite njihov dalji razvoj, kao i vremenske prilike da bi na vreme izvršili ono što je potrebno.

Ako prilikom obilaska plantaže maline na većini izdanka uočite da su pupoljci u fenofazi intenzivnog bubrenja kako je predstavljeno na fotografijama, onda to znači da je momenat za vezanje izdanaka, jer ako se još ostave pupoljci da se razvijaju biće dosta oštećeni prilikom vezanja. Generalno, ukoliko ste pravilno biljke zazimili onda se ova fenofaza neće rano dogoditi i nema veće opasnosti. Međutim, kod onih koji su biljke povezali u jesen, ovo se može dogoditi, i samo je pitanje koliko će štete u nastavku sezone nastupiti.

Ako su pupoljci na izdancima počeli intenzivno bubriti onda je vreme vezati izdanke. Treba naglasiti da se pupoljci pre počinju razvijati na tanjim izdancima tako nemojte da vas to zbuni, već gledajte ako se to dešava na onim izdancima koje ostavljate za plodonošenje.

ĐUBRENJE... Mnogi u ovom periodu preporučuju aplikaciju različitih đubriva, kao oni svake godine rade to na taj i taj dan, i imaju super malinu. Biljke maline u ovom periodu se razvijaju zahvaljujući akumuliranim zalihama hrane u korjenovom vratu, jer zemljišta je još uvijek hladno da bi koristile ono što je u njemu. Ako uranite sa đubrivima ona će vam biti izgubljena, pa će zaista važiti ona BACIO SAM ĐUBRIVO. No, nakon vezanja izdanaka ne zaboravite najbolje od najboljeg je aplikacija ORGANSKE MATERIJE ITALPOLINA 4-4-4.

ŽELIMO VAM SRETAN POČETAK SEZONE