Novi koncept razmišljanja u uzgoju maline?

Da na vreme budete spremni...

Novi koncept razmišljanja u uzgoju maline...

Za početak ćemo biti konkretni: konačno, vreme je da se uvedu suštinske promene u uzgoju maline na području regije. Mnogobrojni su razlozi za to, a među najvažnijim izdvajamo: i pored toliko godina proizvodnje i iskustva, najveće greške su od samog početka, i one se teško za života plantaže mogu ispraviti, malinjaci su nam najvećim dijelom istrošeni i trebaju zamenu, biljke toliko ranjive da svake godine stradaju toliko da im naredna treba za oporavak, ali opet nastradaju, a malinari čuvaju ogromno nezadovoljstvo, i kontinuirano rade više istog bez boljeg rezultata. Mi, kao struka, ne možemo rešiti pitanje cene, niti odnose proizvođač-otkupljivač-tržište, ali možemo dati najbolje preporuke i konkretne savete kako održati proizvodnju i u njoj ostvariti vrhunske rezultate, a to je zajednički interes svih. Zbog toga, za sve aktuelne i buduće malinare, iskusne i početnike, one koji žele više u proizvodnji predstavljamo NOVI KONCEPT RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE sa kojim krećemo od početka da bi stigli do vrha.

Na prvom mestu…

Novi koncept razmišljanja u proizvodnji maline podrazumeva da sve ono što je potrebno na početku, odnosno za start je neupitno, i mora se ispoštovati, dok se nastavak, u praksi uobičajeno nazvano održavanje, stalno usavršava i razvija prilagođavajući se aktuelnom vremenu, prostoru, zahtevima tržišta, ekologiji, potrošačima i slično. Dakle, novi koncept razmišljanja proizvodnju maline tretira u dva dela.

Prvi je osnova ili baza od koje se polazi, odnosno početak, i predstavlja sve ono što je potrebno ispuniti prilikom zasnivanja plantaže maline. Ispravan početak je neupitan, jer od njega kasnije zavisi dugogodišnja proizvodnja. Oni malinari koji iz bilo kojeg razloga naprave propuste na početku, kasnije teško mogu, ili nikako ne mogu ispraviti i nastaviti sa normalnom proizvodnjom. Većina malinara i danas ima stav da je malinarstvo tradicija, da nema potrebe malina za ovim ili onim, da je ovo novo doba i to što se govori da treba raditi u malinjacima uništilo proizvodnju, i slepo ostaju pri tome. Mi svojim znanjem i iskustvom pokrećemo promene u malinarstvu prema boljem, prema onome što je jedino najbolje za budućnost svih proizvođača regije. TAKO SVIMA JAVNO KAŽEMO ŠTA TREBA, A SVAKO NEKA RADI KAKO HOĆE.

Praktično pojašnjenje osnove u novom konceptu razmišljanja može se dati ako se malinjak posmatra kao fabrika. U fabrici, odnosno malinjaku, mašine koje proizvode su biljke maline, a malinar menadžer koji upravlja, rukovodi fabrikom. Novi koncept razmišljanja u uzgoju maline podrazumeva da sve što je potrebno za uspostavljanje fabrike, odnosno malinjaka mora biti urađeno bez bilo kojeg propusta. Sve što je potrebno možemo nazvati početnim koracima, odnosno onim koje malinar mora napraviti ili preći da bi njegova fabrika, odnosno malinjak bio spreman za rad, za proizvodnju. Od izbora odgovarajućeg sadnog materijala, preko pravilnog razmaka, do sistema uzgoja i modela naslona, sve mora biti ispoštovano kako je definisano od strane savremene tehnologije uzgoja, jer je to baza, temelj i osnova na koje se ostalo nadograđuje. Na primer, ako malinar uzme lošu sadnicu, ili napravi nedovoljan razmak, to će mu u proizvodnji biti ograničavajući faktor za uspeh tokom života plantaže, i ničim ga neće moći prevazići.

Put prema novom konceptu razmišljanja u uzgoju maline krenuo je od transformacije ishrane ili đubrenja biljaka, i sada izgleda ovako. Ovo se pokazao najbolji recept u ishrani biljaka maline, i svi oni koji ga praktikuju znaju to. Suština je da ovako hranimo i zemljište i biljke, a to je ključ održive proizvodnje.

Na drugom mestu...

Nakon što je formirana plantaža maline, odnosno pravilno pređeni svi potrebni koraci na početku, novi koncept razmišljanja definiše proizvodni ciklus, i on je njegov drugi dio. Da bi biljke maline redovno proizvodile odgovarajući prinos i kvalitet, one se moraju pravilno održavati, ili najjednostavnije rečeno negovati. Drugi dio novog koncepta razmišljanja u proizvodnji maline odnosi se na potrebne aktivnosti kod održavanja plantaže, odnosno korake koje malinar mora slediti za potrebno negovanje biljaka maline da bi one ostvarile odgovarajući prinos. Za jednostavnije predstavljanje, praktičan primer bi bio da jedna fabrika i mašine u njoj ne mogu raditi, ako se ne održavaju, ili ukoliko nemaju energenata u vidu goriva, ili struje koja je neophodna za njihovo funkcionisanje. Novi koncept razmišljanja podrazumeva da koraci kod održavanja plantaže nisu konačno definisani, odnosno takvi kakvi su i nema dalje, već su potpuno dinamični, i konstantno podložni promenama, a koje ih prilagođavaju aktuelnom prostoru i vremenu, te tržištu.

Na primer, kod zaštite biljaka svake godine nešto bude zabranjeno od preparata, a pojave se drugi zamenski, koje je potrebno uvesti u proizvodnju. Prema tome, možemo reći da je 5 osnovnih koraka kod održavanja plantaža, i to:

  1. obrada zemljišta u rednom prostoru i održavanje međureda,
  2. rezidba i pomotehnika,
  3. navodnjavanje,
  4. ishrana ili đubrenje, te
  5. zaštita biljaka od svih neželjenih faktora.

U većini slučajeva prva tri koraka kod održavanja plantaže potpuno su definisana, i u njima su vrlo male promene iz godine u godinu, a odnose se prevenstveno na prilagođavanje vremenskim uslovima. Poslednja dva koraka, odnosno ishrana ili đubrenje i zaštita biljaka maline od svih nepoželjnih faktora su suštinski segmenti novog koncepta razmišljanja u uzgoju maline, kako su u njima najveće promene, i one se odvijaju kontinuirano. Dakle, kod ova dva koraka KLJUČNO PRAVILO JESTE DA NE MOŽEMO RADITI VIŠE ISTOG U ODRŽAVANJU PLANTAŽA MALINE I DOBITI BOLJE ILI VIŠE, VEĆ MORAMO UVODITI PROMENE, ODNOSNO NOVITETE.

Nakon osnovnog đubrenja novi koncept nudi vrhunska rešenja za prevazilaženje velikih problema u uzgoju maline. Uverili ste se da bez njih nema priče, i ako je jedna slika hiljadu reči, ove dve za malinare vrede mnogo više od samo duplo.

E to je ideja, osnova, ono od čega polazi novi koncept razmišljanja u uzgoju maline. Praktično, to znači da kod održavanja zemljišta, ishrane ili đubrenja biljaka maline, navodnjavanja, rezidbe i pomotehnike, te zaštite od bolesti i štetočina moramo kontinuirano praviti prilagođavanja i uvoditi promene. Tek kada usvojimo navedeno, naše malinarstvo će biti na pravom putu do uspeha.

Za početak fokus stavljamo na NOVI, DRUGAČIJI MODEL I PRISTUP U ISHRANI I ZAŠTITI BILJAKA MALINE. U tom modelu praktikujemo korištenje novih alata iz bioloških izvora za ishranu biljaka, odnosno uvodimo inovativne proizvode, sredstva i preparate za učinkovitu i održivu ishranu biljaka, te koristimo đubriva sa većim stepenom učinkovitosti. Većina proizvoda koji se koriste su porijeklom od kompleksnih mikrobioloških zajednica i njihovih metabolita, ili pak direktno iz biljnog materijala, i funkcionišu sa konvencionalnim i organskim programima đubrenja za povećanje raspoloživosti, dostupnosti hranjiva, poboljšanje učinkovitosti iskorištavanja hrane iz primenjenog đubriva, što proizvođaču pomaže u povećanju prinosa i njegovoj održivosti. Ovi novi proizvodi mogu dosljedno, učinkovito i održivo poboljšati zdravlje biljke, bilo kroz poboljšanje oslobađanja hranjiva i smanjenje ispiranja nitrita, povećanje usvajanja N bez dodatnih aplikacija azotnih đubriva, kao i poboljšanje dostupnosti P, jačanjem i podrškom plodnosti zemljišta, kao i modifikacijom određenih bioloških i fizioloških procesa biljaka za jačanje njihove prirodne otpornosti ne neželjene uticaje.

Novi koncept u uzgoju maline ne staje, ne kaže e sad je sve gotovo, nego snažno korača dalje za bolje i više, tako nakon osnovne ishrane, biostimulatora i promotora prirodne odbrane nadzemnog sistema biljaka maline u proizvodnju uvodi i stimulator razvoja korena, a sve na bazi prirode.

U NOVOM, DRUGAČIJEM MODELU I PRISTUPU U ISHRANI I ZAŠTITI BILJAKA MALINE koristimo preparate koji imaju više uloga. Ovdje ćemo navesti samo jedan primjer, a to je TIFI mikrobiološko đubrivo, koje pored obezbeđenja hranjiva tako što čini dostupnim P (u većini zemljišta deficitaran i nedostupan, odnosno zarobljen), poboljšava i ishranu biljaka, zatim ima ulogu da podstakne prirodnu odbranu korena od patogena, što je veoma značajno. TIFI na prvi i besmisleni pogled nije jeftin preparat, i to je najčešći komentar onih koji malo znaju. Međutim, on ima tri uloge koje se manifestuju dugotrajno, i njegova cena nikako ne može biti upitna, niti se porediti sa onom od nekog pesticida koji ima isključivo specijalističko delovanje (ciljano na određeni mehanizam nekog patogena ili štetnika), bez dugoročnog efekta (mora se ponavljati više puta u punim količinama).

Tek će ove fotografije postati svakodnevna priča malinara, nema više nikakvih tajni, prepreka, misterija, teorija zavere na putu uspeha malinara. Novi koncept razmišljanja u uzgoju maline je tu, oni koji žele više i bolje neupitno ga slede, prate novitete, slušaju predavanja, i na kraju imaju vrhunski rezultat.

Poštovani malinari, neka ova sezona 2021. godine bude Vaš novi početak u proizvodnji maline, usvojite NOVI KONCEPT RAZMIŠLJANJA U UZGOJU, redovno nas pratite, a mi ćemo pružati korisne savete. Za sva pitanja kontaktirajte nas putem naše mail adrese, a mi Vam stojimo na raspolaganju. Ubrzo će početak vegetacije, pa budite spremni da nešto ne pogrešite i tako upitnom učinite rezultat ove sezone.