Novi, uspešan način razmišljanja u uzgoju maline

... mi kažemo šta treba, kako i kad, a vi odlučite kako hoćete...

Novi, uspešan način razmišljanja u uzgoju maline

Svaki proizvođač maline ima veći ili manji problem u proizvodnji. Mi te probleme posmatramo kao izazove, odnosno nešto što utiče na uspešnost uzgoja, i od malinara zahteva da uvek bude bolji u svim segmentima. Dok većina smatra kako je sadašnjost ključni krivac za neuspeh u uzgoju maline, odnosno kako aktuelne vremenske prilike proizvode izazove, mali je broj onih koji smatraju da može biti drugačije. Uverili smo se da sadašnje vremenske prilike značajno utiču na proizvodnju maline. Međutim, njihov uticaj, to jest koliku će štetu napraviti, isključivo zavisi od stanja plantaže, a što podrazumeva da li su na početku napravljene greške, ili ispravni koraci.

Suština problema, ili izazova u proizvodnji maline jeste što se na početku ne ispoštuje potrebno za uzgoj. Tada tokom godina održavanja plantaže pokušava se na različite načine pogrešno ispraviti, odnosno prevazići. Ipak, greške s početka samo je moguće više ili manje, a nikada potpuno ispraviti. Greška ili propust na početku, kod formiranja fabrike koja se zove plantaža maline posebno postaje izražena tokom perioda iskorištavanja kada nastupe nepovoljni uslovi za proizvodnju, kao što su vremenske prilike poslednjih godina. Kada je sve na početku, odnosno u temelju ispoštovano kako treba, onda i neuobičajene vremenske prilike ostavljaju manje posledice po proizvodnju maline. Dakle, važnost početka i pravilnog planiranja u uzgoju maline nikada se dovoljno ne može naglasiti, kako je to prvi korak za uspeh u uzgoju.

Praktično, aktuelne vremenske prilike malinar može prevazići, odnosno njihov uticaj na proizvodnju ublažiti. Međutim, greške prilikom izbora parcele, sadnog materijala, i slično, teško se mogu održavanjem popraviti. Greške napravljene na početku tokom godina proizvodnje se uvećavaju, i postaju ključni faktor zbog čega nije moguće ostvariti vrhunske rezultate u proizvodnji maline. Naravno, u takvoj situaciji i održavanje plantaže postaje značajno skuplje. Važno je naglasiti da je mnogo i grešaka koje malinari naprave tokom održavanja plantaže, što za rezultat ima ograničenje prinosa, i/ili propadanje plantaža. Takve greške često su posledica zanemarivanja potrebnog, ili pak izvršavanja u pogrešnom momentu, a sve sa idejom štednje da se umanje troškovi u uzgoju, ili slepo slede pravila tradicije.

Kako bi se sve navedeno prevazišlo, i malinari proizvodili više i bolje, mi smo razvili NOVI, USPJEŠAN NAČIN RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE, KOJI SE SASTOJI OD DVA OSNOVNA MODELA. Ovo nije slično ničemu što ste ranije praktikovali u uzgoju maline, i sadrži sve ono što je malinarima potrebno za uspeh u proizvodnji. Dva modela novog, uspešnog načina razmišljanja su ovdje: