Prvi korak nakon berbe vilameta, mikera, tulamina, glena, fertodija...

Sad je novi početak, uradite pravu stvar za budućnost

Prvi korak nakon berbe vilameta, mikera, tulamina, glena, fertodija...

Sad je novi početak, uradite pravu stvar za budućnost

Mnogi malinari su nam se obratiti i pitali šta trebaju uraditi nakon završene berbe sorti maline dvogodišnjeg tipa, kao što su: vilamet, miker, tulamin, fertodi, geln empl, i slično. Konkretno, oni se najviše interesuju kada iseći izdanke koji su doneli rod, da li je vreme za takvu aktivnost, ili ne. Ono što možemo primetiti jeste da većina malinara i dalje nastavlja slepo da sledi tradiciju, da rade malinu isto onako kako su radili pre nekoliko desetina godina, a onda i ostalim, putem različitih društvenih mreža, daju savete i preporuke. Poštovani malinari regije, ako želite uspeh u proizvodnji za budućnost, ako želite da budete ne dobri, već odlični, vrhunski proizvođači u vremenu koje dolazi, onda jedino što morate uraditi jeste da prestanete slediti tradiciju u uzgoju, da se okrenete sadašnjem trenutku, aktuelnom stanju, i da uzgajate malinu za budućnost, a ne za prošlost. Nakon završene berbe pravi je momenat kada trebate pripremiti biljke maline za narednu sezonu. Dakle, najpraktičnije rečeno, sada je vreme za rod i uspeh naredne godine, i to je prvo šta trebate razumeti. Može se reći ovo je Vaš početak, i neka bude drugačiji, novi, bolji, okrenut ka budućnosti i uspehu. Ako sada pogrešite, ili nešto propustite, kasnije vrlo teško, ili jednostavno nikako, nećete moći nadoknaditi. Cena je zadovoljavajuća, tako da ona više nije ograničenje za ono što trebate uložiti da bi imali vrhunski rod sljedeće sezone. Pitate se šta prvo treba uraditi nakon berbe, i kada? Sve je tako jednostavno, praktično i mi ćemo to predstavljati u koracima, kojih će biti nekoliko, a danas, za početak ide prvi.

U svetu promena, ometanja, haosa i neprestane nesigurnosti, malinari vape za sidrom u koje se mogu pouzdati, skupom konkretnih uputstava ili preporuka da ih usmere pred turbulencijom. Mi smo tim eksperata koji upravo to radi, pokušava da sve ono što je potrebno malinarima na praktičan način pojasni, da nemaju nikakve dileme, ili nejasnoće u proizvodnji. Tako i ovaj put postavljamo principe u uzgoju maline koji se odnose na period nakon berbe.

Period je ekstremno visokih temperatura i suše, i logično je da je prioritetno obezbediti odgovarajuće navodnjavanje. Dakle, aplicirajte dovoljne količine vode, jer ona je ta koja čini do 95% ukupne sveže materije biljaka maline, i od suštinske je važnosti za njihov nesmetan rast i razvoj. Jasno je da bez vode nema života, a kod maline iako biljka ostane u životu njena produktivnost će značajno biti smanjena. Oni malinari koji kažu berba završila, nema potrebe sad vodu razbacivati prave ogromnu grešku koju kasnije neće moći ispraviti, odnosno izgubljeno nadoknaditi.

Prvo šta malinari trebaju uraditi nakon berbe jeste vratiti hranjiva koja su iznijeta rodom, odnosno berbom plodova. Naravno, pravi malinari koji znaju jako puno su to već uraditi na početku ili sredinom berbe, tako i ostali ne zaboravite dogodine to da uradite, i svake naredne. Dok berete plodove iznosite najviše kalija (K), koji dominira u plodu, i to je hranjivo u najvećim količinama potrebno biljkama maline. To znači da formulacija đubriva kojeg aplicirate mora imati najveći sadržaj kalijuma, odnosno zadnji broj na vreći trebao bi dominirati. Nakon kalija najviše se iznese azota (N), posebno odsecanjem izdanaka maline, jer u njima i listovima nalazi se dosta ovog hranjiva. Fosfor (P) je na zadnjem mestu, ali ne tako manje važan kao prethodna dva navedena, odnosno kalij i azot, tako da i njega trebate vratiti. U formulaciji đubriva azot da dominira nad fosforom, ili da budu blizu jednakosti, ali to dobrim dijelom zavisi od ostalog plana ishrane biljka maline koji ste koristili, kao i od sadržaja organske materije u zemljištu.

Koju formu ili oblik đubriva koristiti kada znate formulaciju je najvažnije pitanje, ali prvo jeste da zaboravite tradiciju, i fokusirate se na budućnost, i ne pazite na jeftino već gledate logiku i rezultat. Naša preporuka je da prvenstveno koristite formu organo-mineralnog đubriva. Organo-mineralna đubriva su priča novijeg doba, i to je nešto za šta morate jako puno znati da bi ste ih koristili na pravi način. Organo-mineralna đubriva imaju jasne standarde propisane od strane EU, i jako je važno poznavati njihove karakteristike, obzirom da na tržištu ima jako puno proizvoda koji nose taj naziv, samo zbog toga što se oslanjaju na činjenicu da se radi o kombinaciji organske i mineralne materije. Međutim, organo-mineralna đubriva su mnogo više od toga, i o tome vodite računa.

Od organo-mineralnih đubriva mi preporučujemo ona vrhunskog kvaliteta, kao što je ITALPOLLINA 12-5-15 SK. Ovo je organo-mineralno bezhlorno đubrivo sa trenutnim i produženim efektom otpuštanja hranjivih materija. To je nova generacija đubriva u kojem je idealno izbalansiran mineralni sa organskim delom, koga u ovom đubrivu ima 52%. Ovim đubrivom se postiže ravnomerna ishrana biljaka u dužem vremenskom periodu, jer organski deo smanjuje ispiranje mineralnih hranjiva, poboljšava fizičku i hemijsku strukturu zemljišta, a četiri oblika azota ga čine jedinstvenim đubrivom na tržištu: NITRATNI – AMONIJAČNI –KARBAMIDNI – ORGANSKI, jer su stoprocentno dostupni biljkama za vreme vegetativnog perioda. Pored azota, ovo organo-mineralno đubrivo sadrži i fosfor koji ima jednako važno ulogu u ovom đubrivu, jer je većim delom u organskom obliku, i kao takav je tri puta više iskoristiv od strane biljaka. Kalij kao krucijalni element za biljke maline dominira u ovom organo-mineralnom đubrivu. Organska materija u ovom organo-mineralnom đubrivu je jedinstvena po bogatstvu mikroorganizama čija je posebna uloga da vraćaju život zemljišta. Pored toga, mikroorganizmi u ovom organo-mineralnom đubrivu doprinose oslobađanju blokiranih hranjiva koja su se godinama taložila u zemljištu, poboljšavaju mehanički sastav, povećavaju procent humusa i oporavljaju devastirana i istrošena zemljišta. Količina koju preporučujemo je 25 kg na dunum kod prinosa do 1,2 t ubranih plodova, dok preko mogu ići dvije vreće. U posebnoj objavi ćemo Vam predstaviti organo-mineralna đubriva, da vidite njihove prednosti i specifikacije.

Za kraj, onima kojima fali fosfora u zemljištu preporuka je da uz navedeno organo-mineralno dodatno primjene i GUANITO 6-15-3, KAO JEDINSTVENO ORGANSKO PELETIRANO ĐUBRIVO KOJE U SEBI SADRŽI VISOKE KOLIČINE FOSFORA I AZOTA. Preporučena količina jeste 25 kg na dunum.

I za kraj, neka ovo bude poruka dana: sada je vreme za malinu, ne kada počne nova sezona.