Sad je vreme za kvalitet ploda maline

Za malinare prvenstveno, ali i drugi voćari da znaju...

E sad je vreme za kvalitet ploda

Za malinare prvenstveno, ali i drugi voćari da znaju

PORUKA DANA ZA SVE MALINARE BI BILA: Vi radite đubrenje, navodnjavanje, rezidbu i pomotehniku, zaštitu od bolesti i štetočina, održavate zemljište, može se reći sve, ali Vam se malina opet suši, slabo razvija, ne ostvaruje prinos kakav želite, i jednostavno niste zadovoljni. PRAVILO JE DA NE MOŽETE RADITI VIŠE ISTOG I DOBITI BOLJE, POTREBNE SU PROMENE ILI TRANSFORMACIJE, A ONE SU NOVITETI. Gotovo svaki značajan prodor prema uspehu prvo zahteva raskid sa tradicijom, sa starim načinima razmišljanja, sa starim paradigmama. Svi ponovo u školu, pa celi život se uči. E tu školu koji ćete morati proći hteli ili ne, da bi postigli vrhunske rezultate u proizvodnji maline, mi smo nazvali R-EVOLUCIJA ili UZGOJ ZA BUDUĆNOST. Konkretno o njoj čitajte u našim rubrikama, a sada dajemo osvrt na aktuelni dio ishrane u proizvodnji sorti maline jednogodišnjeg tipa za aktuelni trenutak, odnosno momenat kada je faza plodonošenja i potrebno je obezbediti kvalitet ploda.

Skore inovacije u ishrani biljaka igrat će ključnu ulogu u osiguranju da malinari mogu održivo zadovoljiti potrebe u proizvodnji, i istovremeno ostati ekonomski produktivni. Te inovacije uključuju nove oblike, formulacije i kombinacije đubriva, te njihovo inkorporiranje sa biološkim izvorima i biostimulansima koji postojeće prakse mogu učiniti efikasnijim sa poboljšanjem zdravlja biljaka i zemljišta. U ovom savetu predstavljamo jednu takvu inovaciju.

Period je početka sazrevanja plodova i berbe kod sorti maline jednogodišnjeg tipa čiji su uobičajeni predstavnici: polka, polana, himbo top, amira, heritidž, enrosadira, džoan dži i druge. Ove sorte maline su prvenstveno namenjene potrošnji u svežem stanju, ali u većini regije zbog prevelike potražnje oni se i zamrzavaju. No, bez obzira za koju namenu bili plodovi maline, sada je vreme da proizvođači utiču na njihov prinos i kvalitet odgovarajućom ishranom, jer cena je zadovoljavajuća, i uvek je dobro dobiti više, odnosno ono zbog čega i sve radite u malinjacima. Specifična ishrana biljaka maline još više dobija na značaju uzmu li se u obzir vremenske prilike koje veoma negativno utiču na proizvodnju, a čega smo svedoci iz dana u dan. Zbog toga, mi za Vas nudimo najbolje savete kada je u pitanju uzgoj maline, a ovaj današnji se odnosi na specifikum u ishrani kod sorti jednogodišnjeg ili dvorodnog tipa.

Dok god se odvija cvetanje i formiranje ploda za biljke maline važna je kvalitetna ishrana da bi one mogle proizvesti visok prinos i kvalitet ploda (krupnoća, oblik i tvrdoća). U tradicionalnom pristupu malinari su naučeni, ili naviknuti da tokom perioda formiranja ploda i berbe apliciraju đubriva na bazi kalijuma, ili često poznati kristalon nazvan trojka. Ma šta to značilo, vreme je da se okrenete većem uspehu, i uradite pravu stvar za vaše biljke. Polka i ostale sorte iz ove grupe kontinuirano cvetaju, zameću plodove i plodonose, ne kao vilamet i miker odjednom, već ti ciklusi kod njih se neprestano odvijaju do nastupanja mraza u jesen. Zbog toga, za visok prinos je od izuzetnog značaja obezbediti adekvatnu ishranu tokom produženog perioda plodonošenja. ZA OVU NAMENU MI VAM PREPORUČUJEMO JEDAN INOVATIVNI, POTPUNO SVETSKI KOREKTOR U ISHRANI, A TO JE GEL ĐUBRIVO SA POVIŠENIM SADRŽAJEM KALCIJA U KOMBINACIJI SA BOROM (GEL Ca/B). Ovo je potpuno novi oblik đubriva, forma je gela, i ne može se porediti sa bilo kojim drugim, jer je "high tech", žargonski visoka tehnologija, forma za ishranu biljaka. No, pre nego pojasnimo to, prvo da vidimo zašto su nam potrebi pojedinačno Ca i B sada, u aktuelnom stadiju razvoja biljaka sorti maline jednogodišnjeg tipa.

U najkraćem, može se reći da je makroelement kalcij (Ca) u ishrani biljaka gradivni, strukturni element u ćelijskom zidu, i ima značajnu ulogu kod smanjenja bolesti i izdržljivosti na surove klimatske uslove. Praktično, kako se formiraju ćelije u plodu, odnosno kako on raste, Ca treba da očvrsne svaku malu ćeliju, i svaku koštunicu, da plodovi budu čvrsti. Za biljke maline, Ca je potreban u velikim količinama, i za malinu uobičajeno na tonu ubranih plodova iznese se nešto više od 1 kg Ca. Mnogo Ca se nalazi u korijenu, listovima biljaka, i peteljkama, gdje ima značajnu ulogu u stabilnosti strukture ćelija i tkiva navedenih organa. Posebno je važno naglasiti da je transport Ca u plod ograničen, jer uglavnom Ca prati unos vode, i samo je usvojen od strane organa koji obavljaju transpiraciju, proces kojim se održava unos vode.

Kada je suša, dolazi do deficita Ca u biljci, jer membrana biljnih ćelija prvi je cilj napada stresa od suše. Prema tome, stabilnost membrane ćelija u korenu igra esencijalnu ulogu u pravilnoj ishrani biljaka maline. Dakle, sada je posebno važno sačuvati stabilnost ćelijske membrane biljaka maline kod njihove izdržljivosti i otpornosti na sušu, za šta je potrebna odgovarajuća ishrana sa Ca.

Bor (B) kao mikroelement važan u ishrani biljaka maline potreban je za formiranje ćelijskog zida, klijanje i izduživanje polenove cevi, te sudeluje u metabolizmu i transportu šećera. Zbog toga je od izuzetne važnosti da B bude dostupan za biljke maline u periodu cvetanja kako ima jako veliki uticaj na oplodnju, zatim u periodu formiranja ploda, odnosno dok je on zelen, te kod njegovog sazrevanja kada je od suštinske važnosti da obezbedi slatkoću. U mnogim malinjacima, posebno tamo gde nema dovoljno vode malinari se suočavaju sa činjenicom da plodovi sporo dozrevaju, u nekim slučajevima ostaju mnogo sitni, te se prilikom berbe osipaju, a transportom gneče. Upravo su ovo neki od praktičnih razloga da se krajnje ozbiljno pristupi ishrani biljaka maline u cilju obezbeđenja mikroelmenta bora.

ZAŠTO GEL Ca/B U ODNOSU NA NEŠTO DRUGO?

Mnogo je proizvoda na tržištu koji obezbeđuju kombinaciju hranjiva Ca i B, i proizvođači sami, vrlo često ne znaju odlučiti koji da koriste. Dakle, nije samo važno da se u određenom proizvodu nalazi Ca i B, njihov odnos, već su važne i mnoge druge karaktetristke istog koje čine njega pogodnim za primenu ili korištenje u malinjacima. Obično je cena prvi faktor koji malinari uzimaju u obzir, ali ne zaboravite svaki brend mora da se plati, zato pažljivo razmotrite šta Vam se nudi, i šta tu ima, umjesto da slepo sledite ovo ili ono ime proizvođača, jer je kao eto najbolji.

Gel oblik đubriva je jedinstvena odlika ovog proizvoda, koju nećete naći kod bilo kojeg drugog. Ne treba porediti gel formu sa praškastim ili tekućim formulacijama đubriva, iz razloga što su sve koristi praškastih i tečnih formulacija spojene u gelu. Zato je on forma ili oblik jedinstven za usvajanje od strane biljaka. Formulacija u obliku gela smanjuje površinsku napetost kapljice vode koja se formira prilikom aplikacije, povećava zadržavanje hranjiva na listovima i pogoduje otvaranju stoma (mjesta ulaza) za bolju i efikasniju apsorpciju, odnosno usvajanje što za posledicu ima vrhunski učinak. Ovo đubrivo sadrži Ca koji povećava učinkovitost folijarnog usvajanja, kao i omogućava floemski transport kroz biljku.

GEL Ca/B je visokokoncentrovano kalcijevo đubrivo u obliku gela u kombinaciji sa borom, koje biljka brzo apsorbira (usvaja) i asimilira (reaguje na njega). Vrlo je važna sinergija ova dva elementa u optimalnim odnosima, odnosno zajednička vrijednost koja je veća od svake njihove pojedinačno. Kada posmatramo njihovo zajedništvo, Ca i B su strukturne komponente ćelijskih zidova kod biljaka. Nedostaci ovih elemenata će ugroziti integritet zidova biljnih ćelija, što će dovesti prvenstveno do problema s kvalitetom ploda, ali i celokupne biljke, bilo zbog razvoja bolesti ili fizioloških poremećaja. Kalcij poboljšava kvalitet i konzistenciju plodova, te sprečava njihovo truljenje, dok bor poboljšava sintezu i transport šećera (vrlo važno za sazrevanje). Njihova kombinacija povećava količinu zametnutih plodova, kao i njihov prinos i kvalitet. Kombinacija Ca i B u jednom proizvodu takođe omogućava ublažavanje simptoma toksičnosti bora, gdje je vrlo uska granica između dovoljnosti i suviška. Kalcij uspostavlja mehanizme zaštite biljke unutar nje kroz akumulaciju prolina, ukupnih rastvorljivih ugljikohidrata i fotosintetskih pigmenata u listovima.

PREPORUKA

Folijarno, putem lista, unošenje hranjiva kod biljaka mnogo je brže od onog putem korenovog sistema. Zbog toga, mi preporučujemo tretman prskanjem preko lista.

Preporuka je ići sa 2-3 aplikacije GEL Ca/B kod sorti maline jednogodišnjeg tipa. Razmak između aplikacija može biti 4-5 dana, a preporučena količina jeste 300-350 g/100 l vode.

Takođe, naša preporuka je da uz GEL Ca/B dodate i TRENER kao biostimulans za biljke, kako bi Vaše maline bile adekvatno istrenirane i izdržljivije na postojeće surove uslove. Količina trenera u kombinaciji sa GEL Ca/B je 200 ml na 100 l vode.

MI VAM KAŽEMO KAKO TREBA, A VI KAKO HOĆETE... MILION JE NOVIH SAVETA, PRATITE NAS REDOVNO DA ŠTA NE PROPUSTITE, USKORO JOŠ JEDAN...