Vreme je za GUANITO u uzgoju maline jednogodišnjeg tipa

SAMO NAJBOLJE OD PRIRODE ZA MALINARE KOJI ŽELE VIŠE U PROIZVODNJI

Vreme je za GUANITO u uzgoju maline jednogodišnjeg tipa

Na pragu smo proleća, i još uvek hladnoća, sneg i led zahvataju veći deo proizvodnih područja maline. Nadamo se da ste završili rezidbu sorti maline jednogodišnjeg tipa, odnosno sve izdanke uklonili do osnove, uništili korov, aplicirali stajnjak ili organsko peletirano đubrivo. Sada, pre završne obrade zemljišta u cilju definisanja gredice ili banka u rednom prostoru, vreme je da nahranite biljke maline i zemljište primenom đubriva vrhunskog kvaliteta GUANITO. Ako neko smatra da je ovo reklama neka dalje ne čita text, jer ovo je vrhunsko rešenje za proizvođače maline koji žele visok prinos i kvalitet ploda na dugoročnom niovu (održiva proizvodnja). Guanito je jedinstveno đubrivo za obezbeđenje biljaka maline fosforom (P), koji je u organskoj formi. Zašto je važan fosfor biljkama maline, zašto malinari iako apliciraju đubriva na bazi fosfora imaju niske i varijabilne prinose, zašto baš trebate GUANITO juče, danas i sutra, šta je najbolje za Vas u proizvodnji maline, pročitajte u nastavku.

GUANITO 6 N 15P2O5 3K2O +2MgO + 10CaO – najveći sadržaj organskog fosfora, bez premca i konkurencije...

Guanito je jedinstveno organsko đubrivo sa visokom količinom azota (N) i fosfora (P) koji je 100% dostupan, odnosno praktično govoreći moguće je da sav bude usvojen od strane biljaka maline. Nijedan proizvod na tržištu nema takve karakteristike kao guanito, i zato je vredan svih dodatnih pojašnjenja. Dragocena i ekskluzivna sirovina koja se koristi (guano – izmet ptice iz Perua, o čemu ste sigurno već mnogo toga čuli) rezultat je pažljivog odabira proizvođača, i garantuje nizak salinitet, te postepeno otpuštanje hranjiva (čineći ih dostupnim, ili na raspolaganju) koja biljka maline može usvojiti tokom čitave sezone, odnosno kad god joj je potrebno. Da bude narodski rečeno, u guanitu fosfor za biljke maline je na tanjiru.

E sad, što je važno da je fosfor 100% dostupan, ili da ga je moguće usvojiti od strane biljaka maline, znači li to da celokupni fosfor iz drugih đubriva nije dostupan, ili uopšte njegova raspoloživot u zemljištu može biti ograničena, šta znači da je on na rsapolaganju tokom čitave sezone, sve to treba bez bilo kojih nejasnoća pojasniti u nastavku.

Prva moć GUANITA, odnosno njegova jedinstvenost ili vrhunaska vrednost jeste da on sadrži ORGANSKI FOSFOR. Pitanje je zašto je eto baš sad on malinarima toliko važan da se mora napraviti promena, i mnogi će reći evo filozofije, fosfor ko fosfor, samo neki jeftin, drugi skup, baci bilo koji i tačka? E pa sad, i nije baš tako, u nastavku sledi kako treba, a neka svako radi kako hoće.

Uobičajeno, veliki broj zemljišta na kojima se uzgaja malina siromašna su u fosforu (imaju mali sadržaj P), i proizvođači često nakon urađene analize i takve konstatacije apliciraju mineralna đubriva sa naglašenim sadržajem P, kako bi nadoknadili nedostatak. Međutim, prvo što se zanemaruje kod ovakvog pristupa jeste da je mineralni fosfor osetljiviji u pogledu dostupnosti, odnosno raspoloživosti ili mogućnosti usvajanja od strane biljaka maline u odnosu na azot (N) i kalij (K). To je može se reći njegova specifičnost ili karakteristika, da budemo praktičniji. Kako se to dešava i od čega zavisi da fosfor bude i pored toga što ga dodamo biljkama maline u propisanim količinama nedostupan za usvajanje, ili nedovoljan za njihovo normalno funkcionisanje, odnosno rast i razvoj. Blaga oscilacija pH vrednosti zemljišta, odnosno njena promena, dovoljna je da fosfor učini netopivim, i samim tim nedostupnim, odnosno nemogućim za usvajanje od strane biljke maline. Ovo moramo što praktičnije pojasniti.

VAŽNOST FOSFORA (P) ZA BILJKE MALINE

Fosfor treba biljkama maline kao hrana…

Fosfor je hranjivo za biljke maline kao i azot, kalij, magnezij (Mg), i slično. Fosfor je važan biljkama maline u procesu upravljanja energijom. To znači da za bilo koju aktivnost biljka maline treba energiju, odnosno formiranje energetskih struktura koje će podržati podjelu ćelija i neometano funkcionisanje svih potrebnih mehanizama. Praktično, biljkama maline da bi proizvodile potrebna je energija, od početka do kraja, i za sve procese. Isto je to kao i sa nama, često kažemo pao nam je šećer, nedostaje energije, trebamo uzeti nešto slatko. Prema tome, kad god biljka maline nešto radi, odnosno obavlja rast i razvoj dolazi do podjele ćelija, jer tako rastu listovi, plodovi, grane, korijen i slično, ona treba energiju, a za nju je zadužen fosfor. Dakle, fosfor biljka maline treba uvek u određenim količinama, naravno u nekim periodima ili fenofazama više, u drugim manje, ali on kontinuirano mora biti dostupan da bi sve normalno funkcionisalo. OVO JE PRVI RAZLOG ZBOG KOJEG SE POSVEĆUJE POSEBNA PAŽNJA ADEKVATNOJ APLIKACIJI FOSFORA ZA BILJKE MALINE, ODNOSNO PROIZVODNJU.

Fosfor je važan za razvoj korena i inicijaciju cvetova, i tada u tim periodima i fenofazama je potreban najviše za biljke maline, odnosno naglašenija je potreba. Prema tome, posebno obratiti pažnju na potrebu biljaka maline za fosforom nakon sadnje, i u periodu cvetanja, kada je neophodan u značajnijim količinama. Tokom perioda plodonošenja fosfor se nakuplja u plodu (tačnije u semenkama) na trošak, odnosno štetu lista, peteljki i korena. Dakle, mnogi zanemaruju izuzetnu važnost fosfora tokom perioda berbe biljaka maline, i sasvim sigurno da je to jedan od razloga smanjenja i varijabilnih prinosa.

Dostupnost fosfora za biljke maline...

E sad, druga fora zbog koje posebno ukazujemo na važnost pravilne aplikacije fosfora za biljke maline jeste njegova dostupnost u zemljištu. Vrlo često sirovi fosfor može biti u adekvatnim količinama u zemljištu za dobar rast i razvoj biljaka maline, ali njegov veći dio njima nije lako dostupan (raspoloživ), jer je često vezan za minerale i organsku frakciju zemljišta. Kao rezultat, nema tendenciju kretanja kroz zemljište i nije ga lako isprati. Prema tome, biljka ga ne može usvojiti, ili pak mora potrošiti puno energije da ga usvoji, a ona joj može nedostajati, što se direktno odražava na proizvodnju. Ključni faktor koji utiče na dostupnost fosfora za biljke maline jeste pH vrednost zemljišta. Ako je ona manja od 5,5, ili je u rasponu od 7,5-8,5, ili ako su kalcij (Ca), magnezij (Mg), i cink (Zn) u prekomernim količinama, fosfor će biti u deficitu, odnosno nedostatku. Prema tome, održavanje pH vrednosti blizu 6,5 će pomoći da većina fosfora bude dostupna biljkama maline, i to nikada nemojte zaboraviti. Iako biljke maline ne trebaju najviše fosfora u odnosu na druga hranjiva, i najmanji njegov nedostatak u bilo kojem periodu ograničit će energiju za biljke, a samim tim dovesti u pitanje rast i razvoj, a u konačnici prinos plodova.

Mnogi malinari nastoje fosfor nadoknaditi putem sistema za navodnjavanje, odnosno fertigacijom. U tom slučaju treba znati da je topivi fosfor u đubrivima sklon reakcijama taloženja sa kalcijumom i magnezijumom već u liniji sistema za navodnjavanje kada rastvor ima pH iznad 7, ili kada je topivo željezo (Fe) prisutno pri niskom pH. Dakle, čak i pre nego što fosfor izađe iz kapljice, on mora biti zaštićen od taloženja unutar linije sa kapaljkama i u tankovima ili bačvama koje se koriste za otapanje đubriva. Kada je u zemljištu, pređeni put od strane fosfora je najmanji od svih hranjivih tvari obezbeđenih sa fertigaciom. Kod fertigacije fosforom mora se uzeti u obzir kvalitet vode, hemijski sastav zemljišta i starost biljke.

ZBOG TOGA MI PREPORUČUJEMO GUANITO...

Dakle, kada koristite guanito, sve navedeno je prevaziđeno, i Vi za produženi period kada je potreban činite fosfor dostupnim biljkama. No, nije samo navedeno odlika guanita, i ono zbog čega ga koristimo, i kažemo da je jedinstven. Korištenjem guanita Vi u zemljište dodajete veliku količinu mikroorganizama koji su od izuzetne važnosti za njegovu plodnost. Naime, plodnost jednog zemljišta određena je sa njegovim bogatstvom mikroorganizama koji njemu daju život. Jedan od najjednostavnijih primera jeste sledeći: mikroorganizmi su ti koji imaju sposobnost da nedostupni fosfor u zemljištu učine dostupnim, oni su ti koji u komunikaciji sa korenom obezbeđuju potrebnu hranu za biljke maline. Prema tome, ako imate višak fosfora u zemljištu, ali je on blokiran, odnosno nedostupan za biljke, mikroorganizmi su ti koji će ga odblokirati, ili učiniti dostupnim. Ako dodajete fosfor u zemljište, i postoji opasnost da on bude zarobljen prije nego ga koren biljaka maline usvoji, mikroorganizmi su ti koji će ga učiniti dostupnim biljakama maline.

Mikooorganizmi iz Guanita su umjetnost

I ne samo da mikroorganizmi obogaćuju zemljište životom i biljku maline hranom, oni će doprineti intenzivnijem razvoju korena, koji će onda biti sposobniji da se bori za vodu i hranu u zemljištu. No, ono što je od izuzetne važnosti jeste da će mikrooroganizmi u zemljištu doprineti jačanju prirodne otpornosti biljaka maline u celini, ili na sitemskom nivou kada su u pitanju bolesti i štetočine.

Pored N, P i K, aplikacijom guanita dodajete značajnu količinu magnezija i kalcija, kao izuzetno važnih hranjiva za biljke. Guanito je đubrivo dozvoljeno za organsku proizvodnju (EC REG. 834/2007), tako da danas i organski proizvođači maline imaju vrhunsko rešenje za ishranu svojih biljaka.

ODLIKE GUANITA...

Proces proizvodnje - Dehidracija u protoku zraka za kvalitet i sigurnost...

Kako bi osušio stajnjak kao sirovinska baza od koje se pravi đubrivo guanito, kompanija Italpollina kreirala i izgradila ekskluzivni proizvodni proces, jedinstven u svetu. Dakle, uz vrhunsku i jedinstvenu sirovinsku bazu, u proizvodnji guanita je poseban i proces. U procesu proizvodnje guanita sirovina se suši 60 minuta strujanjem vrućeg vazduha (70°C), i ovaj sistem garantuje uklanjanje bilo kojeg potencijalnog patogena (npr. Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, ...), a istovremeno omogućuje korisnim mikroorganizmima (tzv. PGPR - Plant Growth Promoting Rhizobacteria, u prevodu rizobakterije koje potiču rast biljaka, ovo ćemo u nekim od narednih textova posebno razmatrati, ovo je sigurno novitet za sve malinare, ali i ostale voćare) da ostanu živi i aktivni.

Prema tome, kompanija Italpollina u procesu proizvodnje guanita osigurava maksimalnu zdravstvenu negu i istodobno pruža biološki aktivan proizvod, koji poboljšava fizičku, hemijsku i biološku plodnost biljaka i zemljišta, što predstavlja vrhunsko rešenje. Nakon procesa sušenja sledi specijalni sistem mlevenja koji garantuje odsutnost semena korova u konačnom proizvodu. Na kraju postupka, peletiranje se izvodi isključivo pritiskom, bez upotrebe hemijskih sredstava, lepila ili dodataka. Rezultat je đubrivo u obliku kompaktnog peleta, s malim sadržajem vlage, kojim se olakšava distribucija.

APLIKACIJA GUANITA...

Kada aplicirate guanito u plantažu, njegovi peleti lako upijaju vodu i brzo se otapaju, pokazujući se visoko higroskopnim i biološki aktivnim. Period primene guanita je vrlo dug, od zime, do proleća, jer organski oblik onemogućava gubitak fosfora. No, mi preporučujemo ovaj aktuelni momenat za aplikaciju đubriva guanito u proizvodnji sorti maline jednogodišnjeg tipa. Osnovna preporuka jeste 25 kg na 300 m dužinih reda, a u slučaju većeg deficita fosfora prporučujemo da se posavetujete sa agronomom savetodavcem.

Uvek je preporuka organska đubriva nakon aplikacije prekriti zemljom, kako bi se u potpunosti iskoristilo fizičko i biološko djelovanje organske materije. No treba naglasiti da se guanito može aplicirati i površinski, zahvaljujući izvanrednim svojstvima i obradi organske materije koja nije karbonizovana, i samim ti izgorena ili spaljena, te iz tog razloga pod uticajem vlage pelet veoma brzo bubri i rasipa se.

Za kraj, možda jeste dugo bilo čitati, ali jednostavno tako mora, dugo smo živeli u tradiciji malinarstva, i dok su jabučari uveli najsavremenije tehnologije, malinari još uvek žele raditi onako kako su to radili pre 30 i više godina. Teško je uvesti promene, posebno ukoliko su preko potrebne, a sada je došlo takvo vreme. Želimo Vam puno zdravlja, i dobar početak sezone u proizvodnji maline jednogodišnjeg tipa.