Dostupan je kvalitetan sadni materijal maline

Napravite pravi izbor i osigurajte sebi uspeh u proizvodnji

Kvalitet sadnog materijala je ključni faktor za uspješnu proizvodnju, odnosno dugoročno visok prinos i kvalitet ploda, te ekonomsku isplativost. Proizvođači prave jednu od najvećih grešaka u proizvodnji maline, a to je da uzimaju sadni materijal iz plantaža. Takve sadnice imaju nepoznat proizvodni kapacitet, zdravstvenu ispravnost i sortnu čistoću. Dakle, niko Vam ne može garantovati da su takve sadnice zdrave, da će plodonositi toliko i toliko godina, da je to sto posto ta sorta i slično. Sadnice iz plantaža su sigurno na prvi pogled jeftine, i Vi njihovim izborom nastojite uštediti u proizvodnji. Međutim, realno gledajući takav sadni materijal je najskuplji, jer u slučaju da sadnice budu bolesne Vi gubite cjelokupnu plantažu. Najblaži slučaj je da se ne prime zbog nedovoljne razvijenosti ili nesazrelih izdanaka, i Vi onda imate trošak ponovne sadnje. Ali nemojte zanemariti i trošak što prve godine nećete ostvariti visok prinos, a pitanje je kakav će on biti narednih godina.

Za Vaš uspeh

Kompanija Hoya VS iz Subotice proizvodi sadnice maline vrhunskog kvaliteta, uzgajane u izolovanom području unutar strogo kontrolisanih matičnih zasada, sa celokupnom potrebnom dokumentacijom koja potvrđuje njihovu zdravstvenu bezbednost i sortnu čistoću. Matični zasadi su formirani sa bezvirusnim sadnim materijalom proizvedenim u laboratorijskim uslovima, a nakon formiranja održavani u skladu sa savremenim principima ishrane i zaštite biljaka maline, tako da je mogućnost pojave patogena svedena na najmanju moguću meru. Na putu ka uspehu u proizvodnji maline pored validne dokumentacije potrebno je pažnju obratiti i na sledeće odlike koje ispunjava sadni materijal kompanije Hoya, a koje su predstavljene u nastavku.