Kako pravilno nahraniti biljke maline?

Jedino rešenje za uspeh u sezonama sa izraženim klimatskim promenama

Poslednjih nekoliko godina malinari Regije se susreću sa nekoliko pojava koje su posledica neprilagođavanja ishrane biljaka maline aktuelnim uslovima. I dok malinari hrane biljke isto onako kako su to radili pre desetak godina, za rezultat imaju sledeće: niski ili nedovoljno izrasli izdanci, zatim prerasli izdanci koji dočekaju snežne padavine sa masom lišća i neodrvenjeli, i sve to rezultira smanjenjem prinosa. Mnogi su mišljenja da je to potpuno normalno u godinama sa ovakvim vremenskim neprilikama kakve su poslednje, te kako oni uvek daju svu potrebnu hranu biljkama maline, ali da bolje ne može. Uvek može bolje, samo to treba znati. Kao rešenje ključnih problema kod ishrane biljaka maline u sezonama sa izraženim promenama vremena, i prevazilaženja aktuelnih problema predstavljamo Vam

Organo-mineralno đubrivo 12-5-15

Organo-mineralno đubrivo u proizvodnji maline poslednjih godina pokazalo je izvanredne rezultate, ali samo pod uslovom da se ima određeno znanje o njegovoj primeni i načinu delovanja. Treba znati da ovo đubrivo u uzgoju maline obezbeđuje ključne faktore ili prednosti u odnosu na čisto mineralne formulacije, a što osigurava uslove da ishrana biljaka bude adekvatna. Organo-mineralno đubrivo u uzgoju maline:

  1. poboljšava usvajanje hranjiva od strane biljaka;
  2. smanjuje i potpuno eliminiše upotrebu mineralnih đubriva;
  3. smanjuje troškove proizvodnje – veće iskorištavanje hranjiva od strane biljaka, sporije oslobađanje hranjiva što omogućava da duže traju čime je potreban manji broj aplikacija u odnosu na mineralno, te stabilnost hranjiva u zemljištu – nema ispiranja, isparavanja i slično.

Organo-mineralno đubrivo sadrži izvore organskih i hemijskih đubriva, što pomaže u smanjenju gubitka hranjivih materija povećanjem širenja mikroorganizama i korištenja đubriva u zemljištu, što za Vas malinare predstavlja daleko jednostavniju ishranu biljaka, odnosno đubrenje sa značajno smanjenim troškovima.

MANJE MINERALNIH HRANJIVA PRIMENJENO, ALI VIŠE EFIKASNO USVAJANJE OD STRANE BILJAKA MALINE, e to je organo-mineralno đubrivo, a njegovo korištenje obezbeđuje:

  • adekvatnu, odnosno potrebnu i produženu ishranu za biljke maline, čime se stvaraju uslovi za povećanje prinosa i kvaliteta ploda;
  • povećan sadržaj organske materije u zemljištu, kao ključnog faktora njegove plodnosti;
  • eliminaciju akumulacije rezidua hranjiva u zemljištu koja bi mogla uzrokovati njegovu zaslanjenost;
  • smanjeno ispiranje hranjiva, i tako mogućnosti za zagađenje podzemnih voda.
MO 39% C/Norg10,2
Poboljšava kvalitet zemljišta
Nadograđuje ukupan ambijent
NPK 12-5-15
3 forme N za perfektno oslobađanje
Kalijum sulfat visoke koncentracije
Korisne bakterije
Stimuliše biološki život zemljišta
Direktno djelovanje na rizosferu

Prilikom primene stajnjaka mogu proći godine prirodnih procesa da se on pretvori u korisna hranjiva, dok se to kod organo-mineralnih đubriva događa u kratkom vremenskom roku. Takođe, organo-mineralno đubrivo ima efekat postepenog oslobađanja hranjiva bez dodavanja određenih omotača ili polimera, što je uobičajen način na koji djeluje većina tehnologija sporog otpuštanja hranjiva iz đubriva. Priroda organskog procesa proizvodnje prirodno stvara rezultat postepenog oslobađanja hranjiva. Finalni proizvod je u vidu peleta odgovarajuće čvrstoće i kompaktnosti, i tako je isto vrlo jednostavno za primenu, te obezbeđuje smanjeno isparavanje i ispiranje, odnosno gubitak elemenata koje biljka koristi kao hranjiva.

Svaka čestica organo-mineralnog đubriva sadrži: organski karbon ili ugljik (C) i deklarisane mineralne elemente koji su hranjiva.

Organo-mineralna đubriva sadrže rastvorljivu organsku materiju koja brzo vraća esencijalni karbon u zemljište, gdje on može dodati vrijednost i poboljšati okolinu zemljišta. On djeluje kao primarni izvor hrane za mikrobe koji se nalaze u zemljištu. Gubitak raznolikosti bakterija u zemljištu povezan je sa nedostatkom organske materije kao hrane u njemu, a koja se isporučuje u obliku organskih karbonatnih jedinjenja. Primena organo-mineralnog đubriva poboljšava dostupnost hranjivih materija u zemljištu, što mijenja strukturu zajednice mikroba i pogoduje rastu biljaka.

ORGANO-MINERALNO ĐUBRIVO 12-5-15 možete primeniti prilikom sadnje biljaka maline, ili tokom godina proizvodnje. Količine i preporuke potražite od našeg tima stručnjaka.