Ishrana biljaka maline

U praksi poznato kao đubrenje zasada

Đubrenje i adekvatna ishrana zasada

Adekvatna ishrana maline je jedan od glavnih preduslova za postizanje odgovarajućeg prirasta zasada, visine prinosa i kvaliteta plodova. Na način đubrenja, vrstu đubriva kao i njegove količine koje će se primeniti, najveći uticaj imaju tekstura zemljišta, njegova kiselost, procenat sadržaja organske materije tj. humusa, kao i sadržaj osnovnih biogenih elemenata azota, fosfora i kalijuma. Sve ovo se utvrđuje na osnovu hemijske analize zemljišta, na osnovu koje se pravi adekvatan plan đubrenja kojim će se pokriti svi potencijalni nedostaci u zemljištu i dovesti ga u optimalno stanje za uzgoj maline. Poznata je izreka ,,ishrana je pola zaštite" jer je dobro ishranjena biljka i prinosnija i otpornija na bolesti.

Upotreba organskih đubriva u ishrani maline

Za kvalitetnu, profitabilnu i održivu poljoprivrednu proizvodnju neophodna je upotreba organskih đubriva jer je unos organske materije nezamenljiva operacija u procesu pripreme zemljišta za sadnju. Pored upotrebe organskih đubriva u pripremi zemljišta za sadnju, ova đubriva su nezamenjiva u ishrani zasada i u toku plodonošenja, a posebno dobre efekte daju u kombinovanoj primeni sa mineralnim osnovnim i vodotopivim đubrivima. Obavezne formulacije peletiranih organskih đubriva u svakom programu ishrane su "Italpolina 4:4:4"; "Guanito 6:15:3" i "Duetto 3:3:7", kao i organo-mineralna đubriva "Italpolina 12:5:15".

Upotreba mineralnih đubriva u ishrani maline

Pored upotrebe osnovnih đubriva u ishrani tek zasnovanih kao i proizvodnih zasada, neophodno je dodavati i vodotopiva đubriva. Od nekoliko poznatih i dostupnih načina zalivanja, u malinarskoj proizvodnji najprihvatljiviji i najekonomičniji način zalivanja je sistemom kap po kap. Iako još uvek nedovoljno zastupljen način navodnjavanja i ishrane maline kod nas, ovaj za sada skromni procenat, svake godine ima trend rasta i nadamo se da će ubuduće to biti obavezni i sastavni deo svake nove proizvodne kalkulacije u zasadima maline. Ako je naš zajednički cilj podići prinos i kvalitet ploda, a verujemo da svi koji su ušli u proizvodnju maline teže upravo tome, onda investicija u sistem kap po kap ne bi trebao da bude upitna. Ovakav način ishrane maline omogućava ujednačen i izbalansiran način ishrane tj. omogućava proizvođačima da na brz i jednostavan način i u najkraćem vremenu reagiju i pruže biljkama lakopristupačne hranljive elemente. Ishranom maline na ovaj način, dodajemo hraniva onda kada je to biljci potrebno i na taj način štedimo i hraniva i vreme.

U ishrani maline moraju se koristiti kristalna vodotopiva bezhlorna đubriva izuzetne čistoće koja se odlikuju potpunom rastvorljivošću. Poreklo sirovina mora biti kontrolisano da bi plodovima maline omogućilo nesmetan izvoz i ispravne zdravstvene i bezbednosne kontrole. Jedno od takvih đubriva jeste i GroGreen linija belgijskih vodotopivih đubriva vrhunskog kvaliteta.

Posebnu liniju ovih GroGreen vodotopivih đubriva čine đubriva pod imenom Grinta a za malinarsku proizvodnju je namenjena formulacija pod imenom "Grinta BERRY 14:7:26+3MgO". To je đubrivo u kojem se nalazi približno idealan odnos hranjivih elemenata koji su potrebni malini u većem delu vegetacije. Preporuka je da se sva mineralna đubriva koriste u kombinaciji sa organskim đubrivima jer se tada znatno smanjuje ispiranje hranljivih elemenata a povećava dostupnost svih makro i mikro elemenata.

Pored kristalnih vodotopivih đubriva u novije vreme se na tržitu nalaze i specijalno proizvedena vodotopiva NPK đubriva u GEL obliku. Jedinstvena po svojoj efikasnosti i primeni ova đubriva ne sadrže nikakve nosače i kao takva garantuju maksimalnu zdravstvenu bezbednost plodova, bez obzira na broj tretmana ili vrstu primene, folijarno ili putem zalivanja.

Folijarna ishrana proizvodnih zasada maline

Ishrana maline preko lista predstavlja dopunsku ishranu. Primenjuje se u gotovo svim fenofazama rasta i razvoja maline i predstavlja obaveznu meru kada želimo postići vrhunski prinos i kvalitet.

Biljke ne mogu preko lista da usvoje veću količinu hraniva, već svega nekoliko procenata od ukupno planiranih i primenjenih đubriva. Ipak, i ta mala količina hraniva koje list usvoji pomaže biljci da u nekim kritičnim fazama kada joj je neophodno više hranjivih elemenata nadoknadi taj nedostatak koji bi možda izazvao određene fiziološke poremećaje. To se posebno odnosi na mikroelemente, za koje se često koristi izraz "elementi u tragovima" i koji su od presudnog značaja za pravilan rast biljke.

Poslednjih godina značajno je povećana i upotreba đubriva sa biostimulativnim efektima kao dopuna klasičnoj ishrani, sa izraženim anti-stres efektom i kao sredstva koja znatno podižu odbrambeni nivo biljke protiv prouzrokovača bolesti. Zato je pravilna i blagovremena folijarna primena različitih đubriva od izuzetnog značaja za uspešnu proizvodnju.

Danas je na tržištu dostupan neograničen broj ovakvih proizvoda ali je izuzetno mali broj ovih formulacija koje zadovoljavaju deklarisane vrednosti i koje imaju pozitivan efekat na primenjenim biljkama. Među tim malobrojnim kvalitetnim proizvodima na tržištu posebno se ističu folijarna đubriva organskog porekla i od kontrolisanih sirovina, kao što su Trainer, Scudo, Auxym, Quik-Link, MYR linija tečnih đubriva i sl.