(R)evolucija u suzbijanju bolesti i štetočina na biljkama maline

Kako će se morati raditi u bliskoj i dalekoj budućnosti

- Novi koncept -

Dragi malinari, koliko ste samo puta došli u situaciju da imate problem sa određenom bolešću ili štetnikom, a da Vam i najmoderniji hemijski pesticidi u datom trenutku nisu pomogli da rešite problem u plantaži? Toliko ste puta slušali o karenci, rečenice tipa ¨ne smeš prskati pa brati i jesti plodove toliko dana¨, pa čak ni ući u plantažu posle tretmana. Najveća zabrinutost među potrošačima jeste čime su maline tretirane, da li su malinari koristili dozvoljene ili zabranjene pesticide. Posebno se potrošači interesuju o tome da li su pesticidi korišteni u pravo vreme, i da li postoji šansa za njihove ostatke u plodovima maline, ili moderno nazvano rezidue. Sve navedeno zahteva krucijalne promene u pristupu kod suzbijanja ili kontrole bolesti i štetnika na biljkama maline. Te promene podrazumevaju potpuno novi koncept ili model, koji smo mi ovdje nazvali (Re)evolucija u suzbijanju bolesti i štetnika na biljkama maline.

Jedan od najvećih problema, ne samo malinara regije, već celog sveta, jeste bolest nazvana trulež korena maline. Još uvek najmodernija zaštita biljaka nije pronašla odgovarajuće rešenje za ovu bolest, i pored izrazito skupih preparata njihov efekat je ograničen kako delovanjem tako i momentom primene. Sigurno da nema malinara koji nije imao susret sa ovom bolešću u proizvodnji, i zna šta je sve radio da je iskoreni, i opet bezuspešno. Međutim, praktikovanje novog koncepta dalo je odlične rezultate, i mnogi malinari su kombinacijom agrotehničkih mera, dezinfekcije i mikorize u svojim plantažama značajno rešili ovaj problem. Na tom putu traženja konačnog rešenja mi smo otišli korak dalje, i sada praktikujemo preparate koji prirodnim mehanizmima suzbijaju navedenu bolest, bez štetnih posledica na okolinu, čoveka i finalni proizvod. Sve navedeno smo iskusili prethodnih godina, ostvarili značajne rezultate i sada možemo predložiti i Vama. No, ne treba zaboraviti, i dalje krucijalno pravilo za kontrolu bolesti koja izaziva trulež korena maline jeste praktikovanje svih agrotehničkih operacija (organska materija u zemljištu, sadnja na gredice, kvalitetan sadni materijal, a nikako onaj iz plantaža, i slično).

(Re)evolucija u suzbijanju bolesti i štetnika na biljkama maline je apsolutno novi koncept na ovim prostorima, i jedini model koji će moći dati tražene rezultate u proizvodnji maline na pragu bliske ili daleke budućnosti za ostvarenje uspeha od polja do stola. I dok se pod zaštitom biljaka u uobičajenom konceptu proizvodnje smatra primena pesticida, gde malinari na sve moguće načine probleme nastoje rešiti korištenjem različitih hemijskih preparata koji ostavljaju strašne posljedice po okolinu, proizvođača, a u slučaju neadekvatnog korišćenja i potrošača, novi koncept ima potpuno drugačiji pristup.

Veliki broj malinara poslednjih godina suočio se sa pojavom prošaranih listova na izdancima maline. Mnogi su u početku smatrali da se samo radi o grinji koja uzrokuje takve simptome, no danas se jasno potvrdilo da uzrok tome može biti i virus koji se njom prenosi. U velikom broju plnataža gdje je prisutan virus zamrljanosti lista manifestuju se i sitni, mrvljivi plodovi, sa neujednačenom veličinom koštunica. Jasno je da moderna zaštita biljaka nema rešenje za ovu pojavu, i zbog koje je malinjacima značajno smanjen životni vek. Grinja se smatra prenosnikom ovog virusa, a za njenu kontrolu postoje odgovarajući hemijski preparati. No, šta je tamo gde se virus već pojavio, i kako ga staviti pod kontrolu? Generalno, ovaj virus neće odmah uništiti plantažu kao što to radi bolest koja izaziva trulež korena, ali će njen proizvodni kapacitet i životni vek značajno biti umanjeni. Jedno od rešenja za ovaj virus pokazalo se tretiranje odgovarajućim aminokiselinama i jačanje prirodne otpornosti biljaka maline. Ovaj put idemo korak dalje i u konceptu koji smo nazvali (Re)evolucija u suzbijanju bolesti i štetnika biljaka maline donosimo potpunija rešenja.

(Re)evolucija u suzbijanju bolesti i štetnika na biljkama maline, odnosno novi model ili koncept ima nekoliko ključnih odlika koje je potrebno poznavati, i to:
  • PREPARATI NISU PESTICIDI - Ovdje se koriste preparati koji nisu klasični pesticidi, i koji nemaju štetan uticaj po okolinu, niti mogu biti opasni za proizvođača i potrošača;
  • BEZ KARENCE – Prilikom tretmana nema karence, ni u pogledu ulaska u plantaže, niti konzumiranja proizvoda, ovdje je pravilo prskaj i odmah beri i jedi;
  • NULA REZIDUA/BEZ OSTATAKA – Cilj su plodovi bez rezidua štetnih materija poreklom od pesticida, tako da ovdje nema rezidua, te se kaže da je ovo koncept ¨zero rezidua¨ ili u prevodu nula/bez ostataka, tako da se dobije proizvod visokog stepena biološke ispravnosti;
  • INTERAKCIJE - Mehanizam aktivnosti bazira se na fiziologiji biljaka i interakcijama biljka-okolina-štetočine, tako da je potrebno odgovarajuće znanje za potpun rezultat.

Poslednjih godina malinari regije, ali i celog sveta, suočili su se sa pojavom azijske voćne mušice koja pravi značajne ekonomske štete, s obzirom da se njene larve pojavljuju u plodovima koji su spremni za berbu. Kako u periodu berbe tretirati hemijskim pesticidima, i staviti pod kontrolu ne samo ovog štetnika već i sve ostale, kao i bolesti koje se pojave u ovom periodu? Odgovor na ovo pitanje većina malinara i sama zna, da je navedeno vrlo teško ostvariti bez značajnijih posledica. Imajući to u vidu, tragajući za rešenjem razvili smo model (Re)evolucije u suzbijanju bolesti i štetnika na biljkama maline. U ovom konceptu nalazi se rešenje za kontrolu bolesti i štetnika tokom celokupnog perioda berbe, bez bilo kojih posledica.

Ovaj novi model ne isključuje primenu hemijskih pesticida koje uobičajeno koristite u proizvodnji maline, već umanjuje njihovu količinu na način da ih u programu tretmana pozicionira dosta rano u rastu i razvoju biljaka, odnosno u manje kritičnim periodima da bi bilo uopšte moguće da se pojave rezidui u plodovima, a sve u cilju osiguranja sigurnog proizvoda i zaštitu okoline. Tako na primer, tokom I i II perioda rasta i razvoja biljaka maline proizvođači dominantno koriste pesticide, dok u periodima cvetanja i sazrevanja plodova rešenje pronalaze u preparatima novog koncepta. Na taj način nemaju nikakav rizik, niti ograničenje u pogledu berbe, konzumiranja plodova, ili ostataka pesticida u njima. Dakle, cilj nije izbaciti pesticide iz upotrebe i biti organski proizvođač, jer ovaj model nije organska proizvodnja, već pravac ostvarenja visokih prinosa plodova vrhunskog kvaliteta bez ostataka u njima, i maksimalno mogućom kontrolom bolesti i štetnika.

Biološka ispravnost i zdravstvena bezbednost plodova maline jedan je od ključnih faktora za siguran plasman na tržište. Poslednjih godina sve je više medijskih natpisa kako iz regije na tržište EU dolaze plodovi maline zaraženi ovim ili onim, te se smatralo da je ključni faktor higijena tokom postupanja sa plodovima. Zbog toga, pre nekoliko godina uveli smo u proizvodnju maline sredstvo za dezinfekciju nove generacije Dioxy Activ Supra Agro koje je dalo fantastične rezultate (https://www.vremejezamalinu.rs/front/bioloska-ispravnost.html).

Ovaj model u obzir uzima ishranu biljaka, jer većina preparata jača njihov prirodni mehanizam odbrane protiv uticaja štetočina i abiotskih (neživih) faktora koji uzrokuju stres, uz istovremeno stvaranje boljih uslova za maksimalno iskorištavanje hranjivih materija u zemljištu. Naravno, preparati nisu registrovani kao pesticidi. Ovaj koncept je više od umjetnosti na način da kombinuje sve što je moguće da biljka bude u što boljim uslovima za rast i razvoj, a istovremeno da se sačuva okolina i zdravlje potrošača, uz maksimalnu kontrolu mnogobrojnih faktora koji utiču na prinos.

Kada koristite samo hemijske preparate u kontroli bolesti i štetočina u plantažama maline onda povećavate pritisak na okolinu, ali i na finalni proizvod, s tim da za određene bolesti ne dobijete rešenje, odnosno ne eliminišete patogene ili insekte koji Vam nanose štetu, ili čak šta više izgubite plantaže (nekoliko primera predstavljeno prethodno kroz fotografije). U ovom konceptu sve navedeno je jednostavno prevaziđeno, i zato za njega s pravom kažemo da je (Re)evolucija u suzbijanju bolesti i štetnika na biljkama maline.

Mi smo agronomi koji pokreću preko potrebne promene u proizvodnji maline na području regije nudeći najbolja moguća rešenja od problema sa kojima se malinari susreću. Najlakše je reći kako nešto nije potrebno, ali u ovom slučaju toliko ste se puta uverili da nemate rešenje za viruse u malinama, za trulež korena, malininu mušicu suzuki, jer ste ograničeni sa prskanjem u momentu kada berete plodove. Kad ste iskusili navedeno nema potrebe za ubeđivanjem, jer jednostavno mi kažemo kako treba, a vi radite kako hoćete.