MINIMALNE
ZIMSKE
TEMPERATURE
MINIMALNE ZIMSKE TEMPERATURE su važne kako zbog izmrzavanja izdanaka maline, tako i određivanja da li se one mogu uspešno uzgajati na određenoj lokaciji.

Ovo je drugi vrlo važan faktor koji, specifično, treba uzeti u razmatranje prilikom ocene mesta za sadnju maline dvogodišnjeg tipa, posebno novih kultivara, odnosno za vreme njihovog uzgoja. Izdržljivost sorte maline dvogodišnjeg tipa na hladnoću posebno je važna u područjima lociranim na većim nadmorskim visinama, gde danas ima jako puno proizvodnje. Malinari danas sade malinu gde je pre nezamislivo bilo da se ona uzgaja zbog nadmorske visine.

Maline ljetnog ili dvogodišnjeg tipa tolerišu zimske temperature i do -34,4 °C, ili niže kada je biljka potpuno izdržljiva ili aklimatizovana, a to znači na vreme se pripremila za zimsko mirovanje i dostigla isto u potpunosti. Izdanci sorti maline dvogodišnjeg tipa najčešće dožive povredu tokom zima sa promenjivim temperaturama (smena perioda toplog i hladnog vremena), i to je vrlo čest slučaj u proizvodnji, posebno kada izdanci nisu pravilno pripremljeni za period mirovanja.

Takođe, na određenim lokacijima nekih sezona temperature krajem zime mogu biti dosta niže u poređenju sa onim sredinom iste. Nije neuobičajeno da na samom početku zime dođe do izrazito niskih temperatura koje se onda ne ponove tokom njenog čitavog perioda. Može se desiti da tokom određenih sezona u periodu zime izostanu minimalne niske temperature, ili većina bude iznad proseka i uobičajenog, što dovodi do nepravilnog ispunjavanja sati hladnoće s jedne strane, a sa druge pogoduje masovnijem prezimljavanju određenih štetočina i bolesti.

Sve navedeno malinar mora uzeti u obzir, jer od toga zavisi uspeh njegove proizvodnje. Kako će on znati kolike su vrednosti temperature? Jednostavno, ako prati podatke sa meteo stanica kojim je pokriveno sada svako malinarsko područje u Srbiji. U komunikaciji sa agronomom savetodavcem on vrlo lako može utvrditi i oceniti stanje za svoju lokaciju.

KAKO SE MALINAR MOŽE BOLJE PRIPREMITI ZA MINIMALNE ZIMSKE TEMPERATURE?

Na prvom mestu ne vezati izdanke maline tokom zime, na vreme zazimiti izdanke, pripremiti ih za zimu, obezbjediti dovoljne rezerve hranjivih materija, te ih pravilno zaštiti od biotskih i abiotskih faktora.

IZDANKE MALINE NE VEZATI TOKOM ZIME, ODNOSNO NE OSTAVLJATI USPRAVNO
NA VREME PRIPREMITI IZDANKE ZA ZIMU, I OBEZBEDITI DOVOLJNE REZERVE HRANJIVIH MATERIJA
IZDANKE PRAVILNO ZAŠTITITI OD UTICAJA BIOTSKIH I ABIOTSKIH FAKTORA