Naša priča

Ovo je model za optimizaciju stručnosti u uzgoju maline svih onih koji to žele. Težimo ka održivom uzgoju i vrhunskoj proizvodnji, bez oslanjanja na tradicionalne pristupe, i uz odustajanje od prosečnosti, te svega što je obično. Naša ideja je NOVI, USPEŠAN NAČIN RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE, odnosno sve ono za bolje u proizvodnji.

U aktuelnom vremenu ova ideja može biti označena kao nepotrebna od strane većine malinara, od kojih mnogi troše ogromne količine svog nenadomjestivog životnog vremena na društvenim mrežama, govoreći kako o proizvodnji maline sve znaju, i kao ne treba im ništa više, jer ipak toliko godina se bave uzgojem. S druge strane, realnost govori da je iz godine u godinu proizvodnja maline u sve većim ograničenjima, manja je, za regiju skoro prepolovljena u poređenju sa onom od pre nekoliko godina. Umesto da malinarstvo ide ka boljem, ili bar stagnira, ono nazaduje, a malinari su više nego nezadovoljni.

 

Mi smo tu za sve one malinare koji žele više. Mi znamo da ideje ništa ne vrede ako nisu podržane praktičnom primenom. Najmanja primena uvek je vrednija od najveće namere. Naša ideja je potpuna praktična primena. Mi Vam pružamo da informacije pretvorite u rezultate, u ogroman uspeh u proizvodnji. Baza je ovo, naša web platforma, a centralni događaj REGIONALNO SAVETOVANJE O UZGOJU MALINE koje smo simbolično nazvali VREME JE ZA MALINU. Naša priča potiče od davne 2014. godine, i sa samo dve godine prekida, i danas smo uz malinare.

NOVI, USPEŠAN NAČIN RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE KOJI SMO RAZVILI SASTOJI SE OD DVA PRAKTIČNA MODELA POTPUNO R-EVOLUCIJSKA, I AKO IH SLEDITE, VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO U PROIZVODNJI MALINE...

 

Da se podsetimo

Retrospektiva skupa savetovanje malinara "VREME JE ZA MALINU"

 

1. Bolja parcela, mesto, lokacija za uzgoj maline

Kako malinari sada razmišljaju o parceli, mestu, lokaciji gde uzgajaju maline?

Pre uspostavljanja plantaže maline, potrebno je izvršiti niz aktivnosti, koje se uobičajeno nazivaju predradnje. Jedna od prvih jeste izbor lokacije na kojoj će biti malinjak. Tu proizvođači najčešće pogreše, ne vode računa, ili zanemare. Malinari misle malina može svugde, i na svako mesto, visina i nizina, a onda sve se to može popraviti sa đubrenjem, ili kasnije nečim u uzgoju. TAKVO RAZMIŠLJANJE JE POGREŠNO.

Proizvođači maline najčešće prave grešku smatrajući da su maline poput korova, i vrlo jednostavne za uzgoj, te da mogu adekvatno proizvoditi plodove na svim parcelama, mestima, lokacijama. Iako biljke maline mogu uspevati na različitim lokacijama, visok prinos postiže se samo na odgovarajućim parcelama, u kombinaciji sa pravilnim održavanjem (rezidba, ishrana ili đubrenje, navodnjavanje i slično), naravno uz povoljne vremenske prilike.

ZAPAMTITE. Povećana primena đubriva u proizvodnji maline ne može biti zamena za pogrešan izbor mesta, odnosno parcele, i suprotno, dobra lokacija ne može nadoknaditi nedostatak hranjiva u zemljištu. Generalno, nijedna aktivnost održavanja plantaže ne može biti zamena niti nadopuna za loše odabrano mesto, neodgovarajuće pripremljenu parcelu, ili pogrešan izbor sadnica prilikom podizanja intenzivne plantaže maline.

Šta je bolje kod parcele, mesta, lokacije za uzgoj maline?

Često proizvođač ne može birati lokaciju, jer ima jednu jedinu parcelu, ali ono što može jeste istu bolje oceniti (dati realne ocene), sagledati njene ključne odlike, i moć njihovog uticaja na uspešnost uzgoja maline. To se zove novi, uspešan način razmišljanja u uzgoju maline. Praktično, evo tih odlika parcele, mesta i lokacije od kojih zavisi uspešnost uzgoja maline, a koje proizvođač može učiniti boljim:

BROJ SATI
HLADNOĆE
TOKOM
PERIODA
ZIME
MINIMALNE
ZIMSKE
TEMPERATURE
TOPOGRAFIJA
– POZICIJA
PARCELE
SVETLOST
VODA I KIŠA
MAX LETNJE TEMPERATURE
ZEMLJIŠTE
LFX