Program i satnica

IX regionalnog savetovanja malinara Vreme je za malinu 2022.

27.01.2022. godine Hotel B&B Prezident, Sađavac 181, Ivanjica 32250, Srbija

PRE SAVETOVANJA

9:30 - 9:50

DOLAZAK, OKUPLJANJE UČESNIKA I KAFA DOBRODOŠLICE

Za razliku od svih prethodnih, ovogodišnje savetovanje organizujemo u Ivanjici, u Hotelu B&B Prezident. No, kao nekada, pre samog savetovanja očekuje vas ugodno osveženje dobrodošlice, uz prijatan razgovor sa svim učesnicima. To će biti početak vrlo korisnog druženja, i neprocenjivo vrednih susreta koji su nam svima mnogo nedostajali. Link za lokaciju je ovdje, klik za precizniji dolazak na odredište. Registracija učesnika neće biti moguća na dan savetovanja. Samo oni koji su se registrovali do 24.01.2022. godine (Srbija) i 26.01.2022. godine (ostala regija), te preuzeli svoje ulaznice mogu prisustvovati savetovanju.

9:50 – 10:00

ULAZAK U SALU, RASPORED PO DEFINISANIM MESTIMA

Mi smo društveno odgovorna organizacija, i kao što vodimo računa o biljkama maline, isto tako pažnju posvećujemo i malinarima, kao i celokupnoj zdravstvenoj bezbednosti svih učesnika ovogodišnjeg savetovanja. Zbog toga vas ljubazno molimo da se držite pravila u pogledu definisanih mesta onako kako je to naznačeno u prostoriji gde će se održati savetovanje, i da ne dolazite bez ulaznice. Pazeći na sebe, pazimo i na sve druge, a posebno one do kojih nam je veoma stalo.

UVODNI DEO
Moderatori savetovanja: Zoran Maričić, Adnan Maličević – vreme je za malinu

10:00 - 10:15

REČI DOBRODOŠLICE, PREDSTAVLJANJE NOVOG, USPEŠNOG NAČINA RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE

Nakon pauze od dve godine imamo razlog da budemo veoma srećni, jer smo se ponovo okupili svi zajedno na jednom mestu. Cela ideja razvoja proizvodnje maline koju smo davno pokrenuli sada ima novo lice, mnoštvo promena sa kojim ćete se prvo upoznati na ovogodišnjem savetovanju. Otvaranje ovogodišnjeg savetovanja će biti jedna snažna, neprocenjivo vredna poruka za sve prisutne, poziv na saradnju, za uspeh malinara u budućnosti. Nas zanima priča gde malinari svake godine imaju 20 t/ha, i više, mi radimo sa njima.

10:15-10:30

PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG NAČINA RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE: MODEL 7ZA10, KAKO DO 7 BOLJIH ZA NAJBOLJU PROIZVODNJU

Prvi pravac u kojem malinari trebaju ići na putu uspeha, sada i u budućnosti, jeste model 7ZA10, i njega smo razvili kao početak u uzgoju maline. Ovaj model predstavlja sedam ključnih koraka koje je potrebno preći za uspešan uzgoj. Početak je sada od izuzetne važnosti, jer malinarstvo regije treba obnovu. Gde greše malinari kod implementacije ovih koraka, i šta znači da se oni izvrše ili obave na bolji način, sve to praktično i konkretno u ovom delu savetovanja.

SAVETOVANJE

10:30 - 10:45

ZEMLJIŠTE I VODA U ISHRANI BILJAKA MALINE KROZ NOVI NAČIN RAZMIŠLJANJA – MALE STVARI ZA JAKO VELIKI USPEH U PROIZVODNJI MALINE

Praktični primeri kako analiza zemljišta malinaru može spasiti ulaganja, ali isto tako povećati ili uništiti proizvodnju. Visoka i niska pH vrednost zemljišta u ishrani biljaka maline ima više značenja. Višak hranjiva u zemljištu prema rezultatima analize, pitanje da li dati đubrivo ili ne? Manjak hranjiva, da li odmah dodati đubrivo ili… Kako razumeti preporuke analize zemljišta. Svi malinari koriste vodu u uzgoju maline, neki samo za prskanje, ostali i za navodnjavanje. Regulacija i značenje EC i pH vrednosti, tvrde ili meke vode prilikom navodnjavanja i aplikacije hranjiva – fertigacije. Folijarni tretmani sa ili bez đubriva. Kako korigovati pH i EC vrednost vode prilikom primene đubriva za bolju proizvodnju maline, konkretno i praktično na licu mesta.

 

 

10:45-10:55

PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG NAČINA RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE: MODEL -e PLANOVI BOLJE ISHRANE BILJAKA MALINE, DA MALINARI PROIZVODE VIŠE SADA I U BUDUĆNOSTI...

PLAN je bolja ishrana biljaka maline dvogodišnjeg tipa u sistemu uzgoja bez navodnjavanja;
PLAN je bolja ishrana biljaka maline dvogodišnjeg tipa u sistemu uzgoja sa navodnjavanjem kap po kap;
PLAN su specijalni tretmani u ishrani biljaka maline dvogodišnjeg tipa (specijalna ishrana);
PLAN je ishrana za jačanje prirodne otpornosti biljaka maline dvogodišnjeg tipa na biotski stres;
PLAN e je lista ishrane biljaka maline u konceptu ekološke proizvodnje.

 

 

10:55-11:10

ŠTA JE KONKRETNO POTREBNO URADITI PRE KORIŠTENJA -e PLANOVA BOLJE ISHRANE BILJAKA MALINE

U planovima -e su vrhunska svetska rešenja i noviteti, sigurni recepti za zagarantovan uspeh, i kvalitetan odgovor na sve izazove sa kojima se suočavaju malinari. Sve ono bez čega se ne može zamisliti uspešna proizvodnja maline u budućnosti. Površina zemljišta u malinjaku na koju se apliciraju đubriva. Kolika je površina biljaka u malinjaku prilikom ishrane preko lista? Količina vode prilikom ferigacije? Periodi i fenofaze u rastu i razvoju biljaka maline kao osnova za ishranu, ali i sve ostale aktivnosti u malinjaku.

 

 

 

11:10-11:20

PRAKTIČNA PRIMENA PLANA - BOLJA ISHRANA BILJAKA MALINE DVOGODIŠNJEG TIPA U SISTEMU UZGOJA BEZ NAVODNJAVANJA – TRAŽIMO ONE KOJI MOGU DA ISPRATE NAŠU PRIČU

Još uvek je najveći broj malinjaka u regiji bez sistema za navodnjavanje. Budući da je voda ključni ograničavajući faktor za ostvarenje visokih prinosa, treba dati odgovor na pitanje kako je boljom ishranom moguće iste ostvariti. Ovdje donosimo vrhunske recepte za ishranu biljaka maline i visoke prinose u proizvodnji, i u slučaju kada malinar nema sistem za navodnjavanje. Naravno, za najbolje rezultate većina bi u plantažama maline trebala imati sistem za navodnjavanje.

 

11:20-11:30

PRAKTIČNA PRIMENA PLANA – BOLJA ISHRANA BILJAKA MALINE JEDNO I DVOGODIŠNJEG TIPA U SISTEMU UZGOJA SA NAVODNJAVANJEM

Malinari koji u svojim plantažama imaju instalirane sisteme za navodnjavanje sasvim sigurno ostvaruju značajne rezultate u proizvodnji. Međutim, i oni žele više i bolje, i mi im to ovdje sa receptima ishrane obezbjeđujemo. Ovo nisu prepisani stari recepti, odnosno programi, ovo su jedinstveni planovi, gde svaki malinar spram svog stanja može svojim biljkama maline obezbediti najbolju ishranu, i tako ostvariti najveći rezultat. Ovdje nije cilj povećati ulaganje, dati više ovoga ili onoga, ovdje je cilj dati biljci maline sve potrebno i maksimalno racionalno, tako da na svaki uloženi dinar malinar dobije mnogostruko veći rezultat.

 

 

11:30-11:35

PRAKTIČNI PRIMERI DVA USPEŠNA MALINARA KOJI PRIMENJUJU NOVI NAČIN RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE (VILAMET, MIKER I POLKA) – video uz komentar moderatora

Najviše se govori o lošim malinarima i problemima u proizvodnji, oni koji su iskrčili nezadovoljni, oni koji nisu uspeli spasiti malinjak i slično. Ovaj put mi kroz video materijal donosimo dve priče o uspešnim malinarima koji uzgajaju različite tipove maline i sorte. Oni su opstali i ostvarili značajne rezultate u proizvodnji i pored mraza, suše, ekstremne vrućine, tako su oni za primer. No, oni idu i dalje, pa u videu pogledajte kako se može biti bolji proizvođač vilameta, mikera i polke.

 

 

11:35-11:50

PLAN BOLJE ISHRANE BILJAKA MALINE DVOGODIŠNJEG TIPA U PRAKSI – STRUKA, ZNANJE, INOVACIJA PRILAGOĐENI VEĆINI DA RAZUMEJU

Ključni izazovi u proizvodnji maline dvogodišnjeg tipa – nebuđenje pupoljaka u proljeće, kasni sneg i mraz, led ili grad, ekstremno visoke temperature i suša, prekomerna vlaga i sušnje biljaka. Plan recepata za njihovo prevazilaženje u uzgoju maline, bez obzira na vreme i mesto. Novi, potpuno drugačiji pristup u ishrani biljaka maline sa izraženim uticajem na njihovu fiziologiju, tako da biljke ne osete bilo koji od abiotskih stresova. Jezik biljaka kroz signalne molekule – pogled na budućnost za sigurnu i bolju proizvodnju maline. Prognozno-planska služba, i značaj meteo stanica kod novog, uspešnog načina razmišljanja u uzgoju maline.

 

 

11:50-12:05

ISHRANA MALINE U FUNKCIJI ZAŠTITE – NOVI KONCEPT ZAŠTITE BEZ OSTATAKA
Prof. dr Slobodan Milenković - vreme je za malinu

Na pragu novog doba boljeg uzgoja maline krucijalno pitanje jeste do kada se malinari mogu oslanjati na uobičajeni koncept zaštite biljaka maline, kada i kako ga zameniti sa novim? Šta je novo na tom putu donosi vam ovogodišnje savetovanje. Ovaj pristup nije sličan nijednom koji ste do sada koristili, on je jedinstven, i donosi samo najbolje za proizvođače maline.

 

 

12:05-12:15

KORAK SADA, PUT U DALEKU BUDUĆNOST: PLAN BOLJE ISHRANE BILJAKA MALINE JEDNO I DVOGODIŠNJEG TIPA

Šta je prirodna otpornost biljaka maline i kako ona funkcioniše? SAR i ISR u proizvodnji maline, te kako se oni manifestuju, i šta je uspeh malinara u njihovoj realizaciji. Ključne bolesti i štetočine u uzgoju maline, sa posebnim naglaskom na aktuelno otežanu kontrolu, i potpuno novi pristup u prevazilaženju problema koji uzrokuju isti. Plan ishrane u implementaciji, konkretno i praktično kroz primere.

 

 

12:15-12:20

PLAN e BOLJE ISHRANE BILJAKA MALINE DVOGODIŠNJEG TIPA KAO IDEJNO REŠENJE

Sada i proizvođači koji malinu uzgajaju po pravilima ekološke proizvodnje mogu biti konkurentni onim malinarima koji ostvaruju vrhunske prinose.

 

12:20

KRAJ SAVETOVANJA
PITANJA I ODGOVORI
STRUČNA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA
MALINARE U BUDUĆNOSTI
DRUŽENJE