Program i satnica

X REGIONALNOG SAVETOVANJA O UZGOJU MALINE Vreme je za malinu 2023.

Na temu:
PROBLEMI I IZAZOVI – KRITIČNE TAČKE U ISHRANI I ZAŠTITI BILJAKA MALINE ZBOG KOJIH MALINARI GUBE PRINOS

Lokacija:
27.01.2023. godine Hotel B&B Prezident, Sađavac 181, Ivanjica 32250, Srbija

PRE SAVETOVANJA

9:30 - 9:50
DOLAZAK, OKUPLJANJE UČESNIKA I KAFA DOBRODOŠLICE

Kao i prethodne godine, ovogodišnje savetovanje organizujemo u Ivanjici, u Hotelu B&B Prezident. Pre samog savetovanja očekuje vas ugodno osveženje dobrodošlice, uz prijatan razgovor sa svim učesnicima. Link za lokaciju je ovde, klik za precizniji dolazak na odredište. Registracija učesnika neće biti moguća na dan savetovanja. Samo oni koji su se registrovali do 24.01.2023. godine (Srbija) i 26.01.2023. godine (ostala regija), te preuzeli svoje ulaznice mogu prisustvovati savetovanju.

9:50 – 10:00
ULAZAK U SALU, RASPORED PO DEFINISANIM MESTIMA

Mi smo društveno odgovorna organizacija, i kao što vodimo računa o biljkama maline, posebnu pažnju posvećujemo i malinarima, kao i celokupnoj zdravstvenoj bezbednosti svih učesnika ovogodišnjeg savetovanja. Zbog toga vas ljubazno molimo da se držite pravila u pogledu definisanih mesta onako kako je to naznačeno u prostoriji gde će se održati savetovanje, i da ne dolazite bez ulaznice. Pazeći na sebe, pazimo i na sve druge, a posebno one do kojih nam je veoma stalo.

SAVETOVANJE

10:00 - 10:15
KAKO RACIONALNO KORISTITI ĐUBRIVA I OSTVARITI PROIZVODNU I EKONOMSKU ODRŽIVOST U UZGOJU MALINE?

Prvi deo savetovanja donosi krucijalnu promenu u ishrani biljaka maline, tako da se u pitanje dovodi sadašnji pristup u kojem malinari bacaju đubriva, te se fokus stavlja na njihovo racionalno korištenje, odnosno maksimalno moguće iskorištavanje hranjiva. Malinari svake godine hrane biljke primenom đubriva, ali šta od tih đubriva biljka pojede, a koliko je bačeno, izgubljeno, niko ne navodi to pitanje. Kako primeniti đubriva, a da sve što od hrane sadrže bude dostupno za biljke maline, i to dugoročno, tokom čitavog perioda vegetacije, bez obzira na uslove uzgoja? Šta treba uraditi da kod primene đubriva nema balasta, nema nosača koji bespotrebno opterećuju zemljište, i kako aktivirati zalihe, akumulacije hrane u mediju gde se razvija i raste koren? Godinama, malinari su neracionalnim korištenjem mineralnih đubriva značajno narušili plodnost zemljišta, i zbog toga nisu u mogućnosti dobiti više u proizvodnji. Sada je vreme za promene koje donosimo u prvoj temi ovogodišnjeg savetovanja.

PROBLEMI I IZAZOVI – KRITIČNE TAČKE U ISHRANI I ZAŠTITI BILJAKA MALINE ZBOG KOJIH MALINARI GUBE PRINOS

Predstavljamo kritične tačke u ishrani i zaštiti biljaka maline, odnosno sve one pojave u malinjaku zbog kojih proizvođač gubi prinos. Svi malinari znaju da gube prinos zbog: neujednačenog buđenja pupoljaka, kratkih rodnih grana koje rano cvetaju, predugih izdanaka na kraju sezone koji sa masom lišća dočekaju zimu, kao i mraza, suše, i ostalih abiotskih faktora. Od navedenog, jednu ili dve pojave malinar i uspe rešiti. Međutim, nema malinara koji sve navedeno zna rešiti i održati prinos.

Svake sezone malinari imaju veća ulaganja u zaštitu biljaka, a istvoremeno sve veću pojavu bolesti i štetočina, i sve manju mogućnost da ih stave pod kontrolu. U takvoj poziciji mnogi odustaju, uzimajući za vodilju šta bude neka bude. Proizvođači maline su se uverili da nije moguće više ovako organizovati proizvodnju u pogledu zaštite biljaka, te da se to priroitetno treba promeniti. Ovogodišnje savetovanje upravo donosi krucijalne promene u kontroli bolesti i štetočina biljaka maline, sa vrhunskim rešenjima za probleme, odnosno izazove u zaštiti. Sada su malinari u poziciji da nije moguće raditi više istog i dobiti bolji rezultat. Ovogodišnje savetovanje donosi inovaciju u kontroli bolesti i štetočina u proizvodnji maline, jedinstven model koji obezbeđuje dugoročno visok prinos i kvalitet ploda, bez narušavanja životne okoline i opasnost od nedozvoljenih ostataka pesticida ili ostataka iznad propisanih vrednosti.

Teme ovogodišnjeg savetovanja upravo donose sve ono što je potrebno za prevazilaženje faktora u proizvodnji maline zbog kojih se gubi prinos, odnosno kritičnih tačaka, a tiče se ishrane i zaštite njenih biljaka, i one su sledeće.

10:15-10:35
Prva dva problema i izazova – kritične tačke u ishrani biljaka maline zbog kojih se gubi prinos:

  1. NEUJEDNAČENO BUĐENJE PUPOLJAKA NA DVOGODIŠNJIM IZDANCIMA MALINE NA POČETKU VEGETACIJE, ZAŠTO SE DEŠAVA, I KAKO GA REŠITI?;
  2. KRATKE RODNE GRANE I PRERANO FORMIRANJE CVETOVA POSLEDNJIH SEZONA JE UOBIČAJENA POJAVA U UZOJU MALINE. ZBOG ČEGA DOLAZI DO OVE POJAVE, I KAKO OVAJ IZAZOV PREVAZIĆI;

10:35-10:55
Prva dva problema i izazova – kritične tačke u zaštiti biljaka maline zbog kojih malinar gubi prinos:

  1. POČETNA FAZA PORASTA RODNIH GRANČICA je važan momenat za kontrolu bolesti korena, i tu treba razlikovati dve varijante, tamo gde ima simptoma, i tamo gde ih nema. Donosimo najbolje strategije, jedinstvene. U ovom momentu važno je pod kontrolu staviti grinje, viruse maline poput virusa zamrljanosti lista (RLBV – raspberry leaf blotch virus) i virusa žbunaste kržljavosti maline (RBDV – raspberry bushy dwarf virus). Po prvi put predstavljamo rešenja koja viruse stavljaju pod kontrolu u proizvodnji maline.
  2. POJAVA CVETNIH PUPOLJAKA – je period pojave cvetojeda (Anthonomus rubi), biljnih vašiju (Aphis idaei i Amphorophora rubi), kao i gusenica raznih vrsta leptira iz grupe smotavaca. Takođe se javljaju i prvi simptomi antraknoze na izdancima i listovima (Elsinoe veneta). Moguća je i pojava bakterioza na rodnim grančicama.

10:55-11:10
Treći problem i izazov – kritična tačka u ishrani biljaka maline zbog čega malinar gubi prinos:

NEDOSTATAK NOVIH, MLADIH IZDANAKA ZA ROD NAREDNE SEZONE ČESTA JE POJAVA U VELIKOM BROJU MALINJAKA. KAKO ISTU PREVAZIĆI I POMOĆI MALINARIMA DA OSTVARE VISOKE PRINOSE?

11:10-11:25
Treći problem i izazov – kritična tačka u zaštiti biljaka maline zbog čega malinar gubi prinos:

CVETANJE – Period u kome je od posebne važnosti preventivna zaštita od prouzrokovača plesnivosti plodova (sive truleži) koju prouzrokuje Botrytis cinerea. Broj tretmana zavisi od količine i učestalosti padavina.

11:25-11:40
Četvrti problem i izazov – kritična tačka u ishrani biljaka maline zbog čega malinar gubi prinos:

SITAN PLOD, KRATKA BERBA, NISKI PRINOSI POSEBNO U SEZONAMA SA IZRAZITOM SUŠOM MALINARIMA ODNOSE ZNAČAJNU KOLIČINU RODA. KAKO TO PREVAZIĆI?

11:40-11:55
Četvrti problem i izazov – kritična tačka u zaštiti biljaka maline zbog čega malinar gubi prinos:

BERBA U SADAŠNJEM PRISTUPU ZAŠTITI BILJAKA MALINE za malinara predstavlja veliko ograničenje zbog nedostatka odgovarajući alata koji bi pod kontrolu stavili: azijsku voćnu muvu Drosophila suzukii, gljivične bolesti, posebno na mladim izdancima, te viroze maline (virus zamrljanosti lista (RLBV – raspberry leaf blotch virus) i virus žbunaste kržljavosti maline (RBDV – raspberry bushy dwarf virus).

11:55-12:15
Peti i šesti problem i izazov – kritične tačke u ishrani biljaka maline zbog kojih malinar gubi prinos:

  1. PREDUGI ILI PREKRATKI JEDNOGODIŠNJI IZDANCI, MALINARIMA SU ČEST PROBLEM, I NIKAKO NE USPEVAJU DA IH STAVE POD KONTROLU. ŠTA JE REŠENJE;
  2. JEDNOGODIŠNJI IZDANCI S LIŠĆEM I RODOM DOČEKAJU ZIMU, I SVAKE SEZONE MANIFESTUJU NEKONTROLISAN RAST KOJI MALINAR REZIDBOM UKLONI U PROLEĆE. REZULTAT JE NEUJEDNAČENO BUĐENJE PUPOLJAKA U PROLEĆE, KAO I GUBITAK PRINOSA ZBOG PREMEŠTANJA ZONE RODNOSTI. KAKO RAST IZDANAKA STAVITI POD KONTROLU I OSTVARITI VRHUNSKI PRINOS?

12:15-12:30
Peti problem i izazov – kritična tačka u zaštiti biljaka maline zbog čega malinar gubi prinos:

ŠTA POSLE BERBE? Ključni period za sprečavanje kestenjaste pegavosti Dydimella applanata i malinine mušice izdanaka (Reseliella theobaldi). Ovdje donosimo vrhunska rešenja za malinare. Takođe, malinina grinja Phyllocoptes gracilis sve je masovnija u zasadima maline, i izlazi izvan kontrole, te i za nju donosimo bolja rešenja. Zdrvenjavanje izdanaka, prenos rezervi (hrane) u pupoljke i koren je od izuzetne važnosti kod zaštite biljaka maline. Posle berbe fokus je i opšta otpornost izdanaka maline za koju donosimo konkretne preporuke koje su donele rezultate u proizvodnji. Nakon berbe malinari trebaju staviti pod kontrolu i bolesti korena, poput truleži, uvelosti, raka i slično. I za ovo smo razvili stategiju koju donosimo na ovogodišnjem savetovanju.

12:30
KRAJ SAVETOVANJA PITANJA I ODGOVORI STRUČNA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALINARE U BUDUĆNOSTI DRUŽENJE