PLAN D
ishrana za jačanje prirodne otpornosti biljaka maline dvogodišnjeg tipa na bolesti i štetočine

KAKO MI
stimulišemo, aktiviramo, jačamo prirodnu otpornost biljaka maline, kako funkcioniše, tj. radi posao PLAN d?

Biljke maline poseduju niz odbrambenih mehanizma koji se mogu aktivirati, odnosno izraziti kao odgovor na biotske stresove različitih razmera, počev od mikroskopskih virusa, preko fitopatogenih gljiva do štetnih insekata. Vreme ovog odbrambenog odgovora je kritično i odražava se, odnosno reflektuje na razliku između suočavanja i podleganja takvom biotskom izazovu od strane patogena/parazita koji dovode do nekroze, odnosno uništavanja biljnog tkiva.

Praktično, prirodni odbrambeni mehanizam biljaka maline funkcioniše tako da kada se desi napad patogena ili insekta on se aktivira, ali ko će pobediti zavisi od brzine odgovora biljke, njene sposobnosti za njegovu aktivaciju, snage njenog imunološkog sistema, kao i intenziteta napada, agresivnosti patogena ili štetočine. Ako se prirodni odbrambeni mehanizmi biljaka maline pokrenu podražajem, odnosno stimulusom pre infekcije od strane patogena biljke, bolest se može zaustaviti, odnosno ista nadvladati sa prirodnim mehanizmima odbrane, tako da ne dovodi do ugrožavanja njenog normalnog funkcionisanja, odnosno rasta, rastvoja i proizvodnosti.

ZATO JE LOGIČNO KORIŠTENJE STIMULATORA PRIRODNE ODBRANE, ODNOSNO PRVENSTVENO PREVENTIVNO, A ONDA I KURATIVNO TRETIRANJE SA NJIMA DA SE NA VREME AKTIVIRA, PODSTAKNE, STIMULIŠE, ILI OJAČA PRIRODNI MEHANIZAM ODBRANE BILJAKA MALINE OD BOLESTI I ŠTETOČINA. E TO JE ONO ŠTO MI OVDJE RADIMO, TO JE SUŠTINA OVE PRIČE SA PLANOM d ISHRANE BILJAKA MALINE ZA JAČANJE NJIHOVE PRIRODNE OTPORNOSTI NA BIOTSKI STRES, ODNOSNO BOLESTI I ŠTETOČINE.

 

ISR, IZAZVANA PRIRODNA OTPORNOST JE STANJE POJAČANE ODBRAMBENE SPOSOBNOSTI KOJU RAZVIJA BILJKA MALINE KADA JE NA ODGOVARAJUĆI NAČIN STIMULISANA. MI SMO TI KOJI STIMULIŠEMO BILJKE MALINE DA AKTIVIRAJU MEHANIZAM ISR, JER ZNAMO ŠTA NAM TREBA DA STAVIMO POD KONTROLU, ILI DA SPREČIMO, ILI DA LEČIMO. TO JE ONO ŠTO RADIMO KADA PRAKTIKUJEMO RECEPTE IZ PLANA d ISHRANE BILJAKA MALINE.

Konačno, može se reći da su sistemski stečena otpornost SAR i inducirana sistemska rezistencija (ISR) dva oblika izazvane rezistencije, kod kojih je odbrana biljke maline uvetovana prethodnom infekcijom ili tretmanom koji rezultira rezistencijom protiv naknadnog izazivanja od strane patogena i/ili štetočine. Praktično, sistemski stečena prirodna otpornost biljaka maline nastaje kada patogen ili štetočina napadnu biljku u prethodnom periodu, i ona se onda kontinuirano ostvaruje. Kad će ona nastati, i koliko će jaka biti, to zavisi od mnogo faktora, obzirom da je tu interakcija živih bića, te kao takva sama ne može biti dovoljna da se spreče gubici u proizvodnji od strane biotskog stresa. To je i logično, jer malinari su se toliko puta uverili da ukoliko ne stave pod kontrolu određenu bolesti i štetočinu, odnosno puste da se same biljke maline izbore sa njom, gubitak prinosa će bi značajan, a istovremeno doći će i nove, koje dodatno mogu uništiti biljke. Dok aktiviraju prirodni mehanizam odbrane od biotskog stresa, biljke maline troše jako puno energije koja im onda nedostaje za ostvarenje prinosa, i to je ključni razlog zbog čega im mi trebamo da bi one nama proizvele ono što želimo.

Zbog toga, NAŠ TIM STRUČNJAKA JE RAZVIO PLAN d ISHRANE BILJAKA MALINE U KOJEM SU PO FENOFAZAMA RASPOREĐENI RECEPTI KOJI STIMULIŠU, JAČAJU NJIHOVU PRIRODNU OTPORNOST, TAKO ŠTO POSEBNOM ISHRANOM I PRIMENOM STIMULATORA PRIRODNE ODBRANE DOPRINOSE AKTIVACIJI NJENIH MEHANIZAMA, I NA TAJ NAČIN BOLESTI I ŠTETOČINE ODRŽAVAJU POD KONTROLOM. VRHUNSKI, ZAR NE?

 

KAKO TO PRAKTIČNO FUNKCIONIŠE PROČITAJTE KROZ SLEDEĆE KORAKE:

KORAK 1.
KADA ZNAMO ZA ODREĐENU FENOFAZU U RASTU I RAZVOJU BILJAKA MALINE KOJE SU TO KRITIČNE TAČKE, ODNOSNO BOLESTI I ŠTETOČINE KOJE UGROŽAVAJU NJENO NORMALNO FUNKCIONISANJE, ŠTO ĆE DOVESTI DO GUBITKA PRINOSA,
KORAK 2.
ONDA KORISTIMO SPECIFIČNE STIMULATORE PRIRODNE ODBRANE DA AKTIVIRAMO, OJAČAMO, POKRENEMO MEHANIZAM PRIRODNE ODBRANE OD TIH BOLESTI I ŠTETOČINA,
KORAK 3.
TADA BILJKA MALINE U SLUČAJU NAPADA PATOGENA ILI INSEKTA ŠTETNIKA IMA NA VREME AKTIVIRAN MEHANIZAM PRIRODNE ODBRANE KOJI ĆE NJIH ELIMINISATI, I NEĆE NASTATI ŠTETA, ONE NEĆE TROŠITI ENERGIJU NA ODBRANU, VEĆ NASTAVLJAJU SA PROIZVODNJOM
KORAK 4.
NAKON TOGA, SLEDEĆIM TRETMANIMA DODATNO JAČAMO PRIRODNI MEHANIZAM ODBRANE BILJAKA MALINE, KAKO NA RANIJE, TAKO I NA OSTALE BOLESTI I ŠTETOČINE KOJE SE POJAVLJUJU, I ZBOG TOGA JE VAŽNO KONTINUIRANO STIMULISATI PROCESE U BILJKAMA KOJI DOVODE DO AKTIVACIJE SAR I ISR
KORAK 5.
SVAKI AKTIVIRANI MEHANIZAM PRIRODNE ODBRANE BILJAKA MALINE NA JEDNU BOLESTI ILI ŠTETOČINU IMA DELOVANJE I NA OSTALE, JER AKO OJAČAMO STRUKTURU ĆELIJE TKIVA BILJKE, ODNOSNO POVRŠINU LISTA, STABLJIKE I PLODA OČVRSNEMO, TO ĆE BITI STUB ODBRANE OD SVIH PATOGENA KOJI IH NAPADAJU.
KORAK 6.
NISU SVI PATOGENI I ŠTETOČINE IDENTIČNI, JEDNAKI KOD NAPADA NA BILJKE MALINE, KAO NI ŠTETE KOJE NA NJIMA UZROKUJU, ZBOG ČEGA JE NAŠ TIM STRUČNJAKA RAZVIO RAZLIČITE STRATEGIJE ZA MEHANIZAM AKTIVACIJE SAR I ISR PO FENOFAZAMA, I ZATO POSTOJI OVAJ PLAN.

OVO JE INOVACIJA, I JEDAN OD SUŠTINSKIH PRINCIPA NOVOG NAČINA RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE. JASNO, ISHRANA JE I POLA ZDRAVLJA BILJAKA MALINE, I U PLANU d SA SPECIJALNOM ISHRANOM PODSTIČU SE BIOLOŠKI PROCESI U BILJKAMA, ODNOSNO PROVODI SE BIOSTIMULACIJA, S JEDNE STRANE, A SA DRUGE HRANOM SE STIMULIŠU PRIRODNI MEHANIZMI ODBRANE BILJAKA OD BOLESTI I ŠTETOČINA. PREMA TOME, KADA PRAKTIKUJETE PLAN d HRANITE BILJKE MALINE, STIMULIŠETE NJIHOVE BIOLOŠKE PROCESE I MEHANIZME ODBRANE OD BOLESTI I ŠTETOČINA. ZBOG TOGA, PLAN d NIJE NAZVAN ZAŠTITOM, VEĆ ISHRANOM U CILJU STIMULACIJE PRORODNE ODBRANE BILJAKA MALINE OD BIOTSKOG STRESA, KOJI JE PRVENSTVENO BOLESTI I ŠTETOČINE.