PRAKTIČNA PRIMENA

Praktična primena PLAN-a d ishrane biljaka maline bazira se na KRITIČNIM TAČKAMA koje u ovom slučaju predstavljaju BILO KOJI POREMEĆAJ U ODVIJANJU PERIODA ILI FENOFAZE RASTA I RAZVOJA UZROKUJUĆI ŠTETU ZA PROIZVOĐAČA, DIREKTNO ILI INDIREKTNO. Praktičan primer kritične tačke jeste bolest koja izaziva trulež korena biljaka maline uništavajući iste, i na taj način za proizvođača izazivajući štetu smanjenjem prinosa, ili potpuni gubitak plantaže. Svaki period i fenofaza u rastu i razvoju biljaka maline može imati jednu ili više kritičnih tačaka, i one su tako u nastavku predstavljene. Prema tome, praktična implementacija PLANA d podrazumeva da pratite kritične tačke za određenu fenofazu, i kada se one predviđaju ili pojave, primenite date recepte na vreme.

pupoljak u fenofazi mirovanja
I FENOFAZA
POČETAK BUBRENJA PUPOLJAKA NA DVOGODIŠNJIM IZDANCIMA MALINE

Bliži se kraj zime, i najbolja preporuka za Vas jeste da redovno obilazite malinjak i posmatrate da li se dešavaju neke promene na pupoljcima koji se nalaze na dvogodišnjim izdancima. Sve dok su pupoljci u fenofazi mirovanja, odnosno na njima nema nikakve promene, što praktično znači uspavani su kako je predstavljeno na fotografiji levo, nema potrebe za bilo kojim tretmanom, kao i aktivnostima u smislu vezanja, rezidbe, đubrenja i slično. Međutim, ukoliko uočite da su se pupoljci aktivirali, odnosno probudili se, i počeli da rastu, a što možete vidjeti blagim izduživanjem njihovog vrha, i razdvajanjem ljuspica koje ih okružuju kako je predstavljeno na fotografiji desno, to je znak da nešto treba uraditi. Ova fenofaza ima samo jednu kritičnu tačku predstavljenu u nastavku.

početak bubrenja pupoljka

ZAŠTITA BILJAKA MALINE U FENOFAZI POČETAK BUBRENJA PUPOLJAKA NA DVOGODIŠNJIM IZDANCIMA

Kritična tačka

 
1. PRERANO BUĐENJE PUPOLJAKA
 

Početak bubrenja pupoljaka na dvogodišnjim izdancima znak je za potrebu prve zaštite biljaka maline u novoj sezoni. Ako se većina pupoljaka u plantaži počne razvijati pre nego je vreme vezati i orezati dvogodišnje izdanke, što je uobičajeno poslednjih godina kada prema kraju zime naglo otopli (kraj februara, početak marta), ili je veći dio jeseni i zime bilo toplo vreme, preporuka je PRE VEZANJA OBAVITI TRETMAN za kontrolu bolesti i usporavanje daljeg razvoja biljaka maline. Za ovu namenu uobičajeno se koristite preparati na bazi bakra. Kod izbora preparata na bazi bakra, jedno od najvažnijih pitanja jeste čistoća aktivne materije u njemu. Fungicidi na bazi bakra deluju tako da reaguju sa slabim organskim kiselinama prisutnim na površini biljaka u prisustvu vlage (rosa, kiša, visoka vlažnost) i otpuštaju jone bakra, koji ubijaju bakterije i gljivice sa kojima dolaze u kontakt. Važno je naglasiti da će pupoljci prvo početi bubriti na tanjim izdancima maline, kao i u mlađim plantažama u poređenju sa starijim. Prema tome, pre samog tretmana pažljivo pregledati izdanke, i ako na većini uočite promene u vidu bubrenja, to je znak da treba napraviti tretman.

AKO STE VEĆ POVEZALI IZDANKE, RANIJE, ILI PAK VEĆ U JESEN, ŠTO SE NIKAKO NE PREPORUČUJE, AKO NA NJIMA UOČITE DA JE VEĆINA PUPOLJAKA ZAPOČELA BUBRENJE, NAPRAVITE TRETMAN.

intenzivno bubrenje pupoljka
II FENOFAZA
INTENZIVNO BUBRENJE PUPOLJAKA I ZELENI VRH PUPOLJKA, ODNOSNO POČETAK VEGETACIJE

Ako je uobičajen start sezone, pupoljci nisu krenuli ranije nego obično sa razvojem, i nije bilo tretmana pre vezanja dvogodišnjih izdanaka, onda je ovo momenat za prvi tretman. Dakle, kada pupoljci počnu intenzivno bubriti kao što je predstavljeno na fotografiji levo, ili čak pređu u fenofazu vidljivog zelenog vrha pupoljka (fotografija desno) što označava početak vegetacije potrebno je povezati izdanke, i provesti tretman, odnosno oprskati ih. Ove fenofaze imaju nekoliko kritičnih tačaka koje su predstavljene u nastavku.

zeleni vrh pupoljka

ZAŠTITA BILJAKA MALINE U FENOFAZAMA INTENZIVNO BUBRENJA PUPOLJAKA I ZELENI VRH, ODNOSNO POČETAK VEGETACIJE

U FENOFAZAMA INTENZIVNO BUBRENJE PUPOLJAKA I ZELENI VRH PUPOLJKA, ODNOSNO POČETAK VEGETACIJE POTREBNO JE, PRVENSTVENO, OBEZBEDITI KONTROLU BOLESTI I INSEKATA NA NADZEMNOM SISTEMU BILJAKA MALINE. BOLESTI NA KORENU TAKOĐE TREBA STAVITI POD KONTROLU, ALI OBZIROM DA U OVIM FENOFAZAMA PREOVLADAVAJU LOŠI USLOVI ZEMLJIŠTA, GDE JE ISTO ZASIĆENO VLAGOM, TRETMANE JE VRLO TEŠKO PROVESTI. KOJI VAM JE TRETMAN POTREBAN U OVIM FENOFAZAMA ZAVISI OD KRITIČNIH TAČKI KOJE IMATE, PA POGLEDAJTE U NASTAVKU.

Kritične tačke

 
1. ELIMINISANJE PREZIMELIH OBLIKA/FORMI PATOGENA - UZROČNIKA BOLESTI
 

Kada pupoljci počnu bubriti na izdancima maline to je znak da je vreme za vezanje izdanaka, a posebno ukoliko nastupi fenofaza zeleni vrh pupoljka. Nakon vezanja izdanaka maline sledi zaštita. Uobičajeno, ovo je prvi korak u kontroli bolesti na izdancima biljaka maline, iako poslednjih godina sve češće bude i jedan tretman pre ovog. Za ovu namenu, uobičajeno, koriste se preparati na bazi bakra. Kod izbora preparata na bazi bakra među proizvođačima postoji jako puno dilema, jedni tvrde ovo, drugi ono, i jednostavno svako od njih radi onako kako misli da treba, dok je struka po strani. Kako bi se navedene dileme rešile, ovdje su detaljno data pojašnjenja oko izbora preparata na bazi bakra za prvi tretman. Klikom na svaki krug ulazite u jedinstven sadržaj, a preporuka je da ih pročitate redosledom.

DILEME MALINARA KOD IZBORA PREPRATA NA BAZI BAKRA ZA PRVI TRETMAN

DILEME MALINARA KOD IZBORA PREPRATA NA BAZI BAKRA ZA PRVI TRETMAN

Mi smo tim stručnjaka koji za proizvođače maline nudi praktična znanja, koja kada se primene daju rezultate onakve kakve oni žele i očekuju u uzgoju. Dakle, naša misija je da stručno osposobljavamo malinare, da budu bolji proizvođači maline nudeći im funkcionalna znanja, ona koja su primenljiva u praksi, a koja su rezultat dugogodišnjeg iskustva, kontinuiranog usavršavanja, i vrhunskih rezultata koji su ostvareni u uzgoji maline. Malinari koji žele praktikovati PLAN D u zaštiti biljaka maline od bolesti i štetočina, prvo šta trebaju znati jeste da to nije uobičajeni, orentacioni program, već potpuno inovativni pristup. PLAN D ne isključuje primenu hemijskih preparata, i on nije organska zaštita. Ako pak neko želi biti organski proizvođač maline, onda je za njega naš PLAN e. PLAN D je potpuno inovativan pristup u zaštiti biljaka maline, gde je prioritet prirodna otpornost biljaka maline, posebno u fenofazama kada postoji opasnost od rezidua, ili ostatka primenjenih pesticida. Uvek je moguće kombinovati uobičajene pesticide u polovičnoj dozi sa stimulatorima prirodne odbrane biljaka maline, ali zbog jednostavnijeg razumevanja, mi ovdje nismo navodili takve kombinacije. PLAN D gde god je bilo moguće, uobičajene fungicide i insekticide potpuno zamenjuje sa stimulatorima prirodne odbrane biljaka maline koji predstavljaju široku paletu proizvoda počev od biostimulatora, preko inovativnih đubriva, pa sve do mikrobioloških. PLAN D koncipiran je tako da svaki proizvođač maline može prema svom stanju u zasadu izabrati najbolji recept, ili pak kombinovati određene preporuke u jednu, te tako se nositi sa bolestima i štetočinama koji ugrožavaju prinos.

 

Kod uobičajene zaštite biljaka maline na početku vegetacije prvi tretman podrazumeva primenu preparata na bazi bakra, koji se među malinarima nazivaju bakreni ili bakarni preparati. E sad, i nakon toliko godina uzgoja maline, malinari i dan danas imaju određene dileme kada je u pitanju izbor preparata na bazi bakra. Mnogo je malinara koji tvrde kako sve znaju, kako im ništa više ne treba, posebno ova inovacija, ali sadašnje stanje u zasadima govori sasvim suprotno. Poseban primer jeste prvo prskanje prepratima na bazi bakra. I onda ako je toliko neodumica oko nečega što malinari rade godinama, kako onda neko može tvrditi da ne treba ovo ili ono, i kako je to moguće kad nisu upoznati sa ovim što je inovativno, i po prvi put na ovim prostorima. Mnogo je neargumentovanog pisanja po društvenim mrežama, a posebno uobičajene fraze kako je određeni preparat isti kao onaj, kako nema razlike, samo je razlika u ceni, kako je sve trgovina i slično.

Prvi tretman u zaštiti biljaka maline je krucijalan za ostatak sezone, i ako se u njemu naprave određeni propusti, posledice će se osećati tokom čitave godine. Da više nema dilema mi smo ovdje dali neka detaljnija pojašnjenja kada je u pitanju izbor preparata na bazi bakra za prvo prskanje.

Mnogi proizvođači ovaj prvi tretman zaštite biljaka maline preparatima na bazi bakra nazivaju plavo prskanje, uglavnom zbog boje koju razvijaju određeni preparati, iako svi znamo kakve je bakar ustvari boje. Danas na tržištu možete naći mnogo preparata na bazi bakra, i svaku put kod pitanja zašto ovaj ili onaj, odgovor je identičan, isto je to samo je ovaj duplo jeftiniji, a neki i dalje tvrde da ne valja ako se ne plavi, odnosno mora da se plavi i onda je dobar. Veliki broj preprata na bazi bakra je plave boje, i mnogi malinari su se na to navikli, godinama to praktikuju, i nikada nisu ni razmišljali zašto je to tako, ali jednostavno oni su kao zadovoljni, ne vide grešku u tome, i to nastavljaju praktikovati. Mi nismo struka koja slepo sledi tradiciju, kao i mišlenje da ono što se oduvek radilo treba i sada. MI KAO STRUKA POSTAVLJAMO PITANJE HOĆE LI MALINARI DA REŠE PROBLEM ILI NEĆE, ODNOSNO U PRAKSI NIJE VAŽNO OPRSKATI, ILI DA SE NEŠTO PLAVI KAO KOD KOMŠIJE, VAŽNO JE PRSKANJEM PREVAZIĆI IZAZOVE KOJI PROIZVOĐAČIMA UGROŽAVAJU PRINOS, I TAKO DA ONI DOBIJU REZULTATE KOJE ŽELE.

 

Aktuelno, postoji mnogo razmimoilaženja u pogledu pristupa zaštiti biljaka, generalno, a to do izražajp osebno dolazi kod proizvođača maline, koji često imaju jako puno nedoumica, i nejasnoća. Naravno, većina informacije traži na društvenim mrežama, obzirom da im struka na terenu ne ponudi ono što treba, da su pod velikim uticajem marketinga, i onda na scenu stupa sve i svašta. Oni malinari koji žele praktikovati PLAN D za zaštitu biljaka maline nemaju nikakvu dilemu, jer smo mi u okviru njega sve jasno i tačno definisali. Prema tome, odabrati odgovarajući preparat na bazi bakra za prvu zaštitu osnovni je faktor na putu uspeha dobre zaštite biljaka maline od bolesti i štetočina. Preporuka je da pre nego pristupite primeni PLANA D, pročitate i sadržaje u ostalim krugovima.

KAKO ZNATI KOJI BAKAR RADI NAJBOLJI POSAO NA POČETKU VEGETACIJE?

KAKO ZNATI KOJI BAKAR RADI NAJBOLJI POSAO NA POČETKU VEGETACIJE?

Kako je vreme za aplikaciju preparata na bazi bakra (Cu), jedno od najčešćih pitanja koje postavljaju malinari jeste koje je sredstvo najbolje za zaštitu izdanaka, odnosno koji Cu-preparat izabrati? U traženju odgovora na ovo pitanje proizvođači dolaze do različitih mišlenja, a najčešće se rešenje pronađe na društvenim mrežama. Marketinški pritisak je ogroman, i malinari u potrazi za bakarnim preparatima dolaze u poziciju da se služe trgovačkim nazivima, a pri tome izbor baziraju uglavnom na tradiciji, zatim ceni, a ne manje često i boji koju nakon tretmana proizvod ostavlja na biljkama (ona narodna, ako se ne plavi onda ne valja). No, ono što je prvo važno uzeti u obzir kod izbora Cu-sredstva za zaštitu biljaka maline jeste njegova AKIVNA MATERIJA. Dakle, nije svaki bakarni preparat isti, kao što nije ni cena ključni faktor kod njegovog odabira. Suština kod izbora određenog Cu-preparata jeste znati da bakar može biti u različitim oblicima, odnosno aktivnim materijama (aktivna materija je ta koja sredstva za zaštitu biljaka, na prvom mestu, čini različitim). Tri su uobičajene aktivne materije bakra koje se aktuelno koriste u zaštiti biljaka maline, i to:

 • bakar II oksid Cu2O,
 • bakar hidroksid Cu(OH)2,
 • bakar oxihlorid Cu2(OH)3Cl.

Razvoj fungicida na bazi bakra

Svaka od tri navedene aktivne materije Cu-preparata ima svoju specifičnost, odnosno osobine poput šok efekta, produženog delovanja, teškog spiranja, boje i slično, i samim tim važno je koju izabrati, odnosno šta se primenom iste treba, ili želi postići. Međutim, ono što je posebno, i prvo važno naglasiti jeste da svaka od tri navedene aktivne materije u sebi sadrži različitu količinu iona bakra (Cu+). E sad zašto je to važno? Fungicidi na bazi bakra deluju tako da reaguju sa slabim organskim kiselinama prisutnim na površini biljaka maline u prisustvu vlage (rosa, kiša, visoka vlažnost) i otpuštaju jone bakra, koji ubijaju bakterije i gljivice sa kojim dolaze u kontakt. Dakle, bakar je taj koji je malinarima potreban za zaštitu biljaka jagode u ovoj fenofazi, jer on je taj koji radi posao, što bi proizvođač rekao. Prema tome, pre nego što se malinar odluči na izbor određenog preparata na bazi bakra, treba sagledati koliko jona bakra sadrže tri aktivne materije koje dominiraju u zaštiti biljaka maline preparatima na bazi bakra. Situacija je sledeća:

 • aktivna materija bakar II oksid Cu2O sadrži 88,2% iona Cu,
 • aktivna materija bakar hidroksid Cu(OH)2 sadrži 65% iona Cu,
 • aktivna materija bakar oxihlorid Cu2(OH)3Cl sadrži 59,51% iona Cu.

Na osnovu predstavljenog možete zaključiti koji je bakar najkoncentrovaniji. Količina jona bakra u određenom preparatu pre svega zavisi od količine aktivne materije u njemu, zato gde ga ima najviše to je najvažnije. Moguće je upoređivati različite komercijalne Cu-preparate, odnosno aktivne materije, tako što se iz količine iste izdvoje procenti jona bakra. Evo nekoliko primera:

 • preparat pod trgovačkim nazivom Everest sadrži 368,5 g/kg bakar hidroksida, a to je 240 g iona bakra ili 65%;
 • preparat pod trgovačkim imenom Cuprablau sadrži 615 g/kg bakar oxihlorida, a to je 366 g iona bakra ili 59,51%;
 • preparat pod trgovačkim nazivom Nordox sadrži 750 g/kg bakar II oxida, a to je 661,5 g iona bakra ili 88,2%;
 • preparat pod trgovačkim nazivom Funguran OH sadrži 770 g/kg bakar-hidroksida, a to je 500 g iona bakra ili 65%;
 • preparat pod trgovačkim nazivom Kocide sadrži 538 g/kg bakar hidroxida, a to je 350 g iona bakra ili 65%.

U praksi navedeno znači sljedeće: za ono što odradi 1 kg preparata Nordox, potrebno je više od 1,8 kg preparata Cuprablau, 2,75 l Everesta, 1,323 kg Fungurana OH, i slično.

 

Kada ste utvrdili koji preparat na bazi bakra sadrži najviše istog, odnosno onog šta je Vama potrebno sad u ovom momentu za zaštitu biljaka maline, to nije kraj priče, jer još niste napravili najbolji izbor za vašu situaciju. Dakle, da se malinar odluči za jedan preparat na bazi bakra nije samo dovoljno uzeti u obzir njegovu aktivnu materiju i sadržaj jona bakra, već treba znati i sledeće:

 • čistoća aktivne materije - sadržaj drugih primesa, posebno teških metala, onaj koji je najčistiji ima tipičnu boju bakra, a plava boja dolazi od primesa,
 • prosječnu veličinu čestica Cu - odredit će koliko ima čestica bakra u gramu, što je važno za efikasnost, jer više čestica, bolja efikasnost,
 • broj čestica u gramu - što je veći broj čestica bakra po gramu preparat je efikasniji,
 • topivost na listu - što je niža topivost to će biti sigurniji i učinkovitiji preparat, odnosno bakar iz njega,
 • početno delovanje - da li je samo šok tretman, treba li Vama takav tretman ili hoćete da duže deluje,
 • perzistentnost - da li postoji rezidualno delovanje, da su biljke zaštićene duži period, posebno u lošijim uslovima vremena,
 • rizik fititoksičnosti - da ne dođe do oštećenja na biljkama, posebno u početnim fazama rasta i razvoja.
 • otpornost na spiranje - ako prevoladavaju vlažni uslovi, rosa, padavine i slično, šta će se desiti sa preparatom na biljkama jagode.

Evo još jedan praktičan primer da do kraja bude jasno, bakar II oksid i hidroksihlorid:

 • Bakar II oksid je bakarne boje i jedan od najčistijih na tržištu, sadržaj teških metala je daleko ispod dozvoljenog, ima izrazito veliki broj čestica bakra po gramu, bakar je niže topivosti, što mu daje osobinu da je sigurniji i učinkovitiji, odnosno perzistentniji na biljci, daju početni i dugotrajni efekat, manje spiranje sa površine biljaka, i slično;
 • Hidroksihlorid ima osobinu brze redistribucije, odnosno otapanje sa depozita, što u praksi znači brzo otapanje na rosi, maloj kišici i dovoljno malo vetra spadne s lista. Uglavnom, ima kraće rezidualno destvo ako ide u manjoj dozi, a ako se koristi u većoj, onda je veći rizik za fitotoksičnost, posebno ako je hladno.

Poštovani malinari, sve ovdje predstavljeno je osnova, a ostalo pitajte proizvođača svakog preparata na bazi bakra za koji ste se odlučili, ili prilikom njegovog izbora. VAMA PRVI TRETMAN TREBA DA URADI POSAO, JER ĆE ONDA KASNIJE SVE BITI LAKŠE. POČETAK JE NAJVAŽNIJI, AKO TU POGREŠITE, ONDA KASNIJE SLEDI STALNO ISPRAVLJANJE, A PITANJE JE KOLIKO ĆE BITI MOGUĆE.

KOD PRIMENE NE SME SE PRETERATI SA BAKROM, JER ON MOŽE BITI OZBILJAN PROBLEM

KOD PRIMENE NE SME SE PRETERATI SA BAKROM, JER ON MOŽE BITI OZBILJAN PROBLEM

Važno je znati da se preparati na bazi bakra kod zaštite biljaka maline ne mogu koristiti neograničeno. Prilikom primene preparata na bazi bakra morate voditi računa o propisima koji se odnose na njegovo korišćenje kako bi u konačnici imali biološki ispravne plodove, ali i sprečili zagađenje, ili kontaminaciju zemljišta, vode, vazduha, odnosno celokupnog resursa kao blaga koje posedujete.

Važno je naglasiti da su određene zemlje u Evropi već značajno ograničile primenu preparata na bazi bakra. Ključni propis koji određuje maksimalno dozvoljenu količina bakra po jedinici površine jeste EU direktiva (EC No 1107/2009, Annex No 540/2011). U ovoj direktivi se navodi da je maksimalno dozvoljeno 28 kg bakra (Cu) po hektaru u 7 godina. Ako se to preračuna na period od jedne godine dolazi se do 4 kg Cu/ha, odnosno 400 g na 1.000 m2 (deset ari ili dunum) u jednoj sezoni. Ovdje se ne misli na količinu određenog preparata ili sredstva za zaštitu biljaka, već njegove aktivne materije. U NAREDNIM SEZONAMA SAVIM SIGURNO SE MOŽE OČEKIVATI SMANJENJE DOZVOLJENE KOLIČINE BAKRA PO JEDINICI POVRŠINE OD STRANE KOMISIJE EU, I MALINARI TREBAJU NA VREME BITI SPREMNI.

Za praktično predstavljanje navedenog, uzet ćemo primer jednog NN preparata na bazi bakra koji se uobičajeno koristi u zaštiti biljaka maline. Uzmimo za primer da se u NN preparatu bakar nalazi u formi bakar (II) oksida (Cu2O je aktivna materija) u koncentraciji od 75%. To znači, da u kilogramu ovog preparata ima 750 g bakar (II) oksida, odnosno njegove aktivne materije. Treba napomenuti da bakar (II) oksid sadrži 88,2% iona Cu, što preračunato na kilogram preparata NN iznosi 661,5 g bakarnog iona (Cu+) – ovaj podatak je tretiran u sadržaju prethodnog kruga ako ste čitali, i on je ključan za efikasnost određenog preparata na bazi Cu. Dakle, ako koristite kilogram NN preparata, onda ste primenili 750 g njegove aktivne materije (bakar II oksida).

Tokom jedne godine EU propis kaže da se maksimalno može koristiti 4 kg aktivne materije preparata na bazi bakra po hektaru površine. U našem primeru, odnosno slučaju preparata NN, to znači da u jednoj godini maksimalno možete primeniti 5,4 kg istog po hektaru (5,4 kg NN preparata x 0,75 aktivne materije = 4,05 kg aktivne materije). Važno je naglasiti da uvek treba težiti da se iskoristi manja količina od maksimalno dozvoljene, jer na takav način čuvamo okolinu, smanjujemo mogućnost pojave ostataka i osiguravamo biološku ispravnost plodova.

Kada znamo koliko je ukupno bakra tokom godine dozvoljeno po EU regulativi, sledeće što je važno znati jeste koliko puta u zaštiti maline od bolesti i štetnika treba primeniti preparate na bazi bakra u jednoj sezoni? Generalna preporuka, koja uzima u obzir mnogobrojne faktore, kaže da je to maksimalno tri puta tokom godine, i to u sledećim momentima:

 • pre početka vegetacije, uobičajeno kada malinari povežu i orežu izdanke,
 • nakon završene berbe kada se uklone izdanci koji su doneli rod i
 • na kraju vegetacije, odnosno pred početak perioda mirovanja.

Dakle, generalna preporuka kod zaštite biljaka maline od bolesti i štetnika jeste da preparate na bazi bakra tokom jedne godine treba primeniti tri puta, što znači da može i samo jednom, ili dva puta, u zavisnosti od stvarnog stanja u plantaži. Ako primenjujete generalnu preporuku, odnosno praktikujete tri tretmana preparatima na bazi bakra tokom godine dana, onda ukupnu dozvoljenu količinu morate podeliti sa tri, kako ne bi primenili više nego što je važećom regulativom propisano. Međutim, ako praktikujete dva tretmana, onda za to nema potrebe, već sledite preporuke za dati preparat u pogledu doze i koncentracije. Takođe, primena manje količine može u pitanje dovesti da li je dovoljno bakra za kontrolu bolesti, te tako često možete prskati, a da to bude neefikasno, odnosno ne ostvarite rezultat koji bi trebali.

Malinar koji praktikuje tri tretmana sa preparatima na bazi bakra sada ukupnu količinu koju može primeniti, odnosno 5,4 kg/ha u primjeru NN preparata, treba podeliti na tri aplikacije, te tako dobije koliko može koristiti ovog preparata u jednoj aplikaciji (5,4/3=1,8 kg/ha). Dakle, ako koristite tri aplikacije, onda u jednoj možete maksimalno koristiti 1,8 kg/ha NN preparata iz našeg primera.

Međutim, nakon poštivanja propisa EU direktive mora se voditi računa i o preporukama koje nudi proizvođač NN preparata, odnosno informacijama koje dolaze na uputstvu za primenu (uputstvo i etiketa za primenu sredstva za zaštitu biljaka je obavezujući dokument za sve one koji isti koriste). Proizvođač za NN preparat na primer kaže da je količina primene od 0,17-0,20%, odnosno to znači 1,7-2,0 kg po tretmanu, te da su ukupno dozvoljena tri tretmana. Ovaj interval je dat da se predstavi maksimalna i minimalna doza (količina koja će delovati, odnosno odraditi posao), i navedenog se intervala svi moraju pridržavati. E sad, malinar koji praktikuje tri aplikacije mora sebi napraviti raspored tokom godine prema uputstvu proizvođača NN preparata. Nije moguće u sva tri tretmana primeniti po 2,0 kg NN preparata, jer tada se prelaze propisi EU Regulative. Međutim, moguće je u sva tri tretmana primjeniti po 1,7 kg/ha NN preparata, i onda su zadovoljeni propisi EU Regulative. Jedna od uobičajenih preporuka u slučaju tri tretmana za NN preparat na bazi bakra je sledeća:

 • na početku vegetacije ako je bio veliki pritisak bolesti prethodne sezone, ili je malinjak bio zapušten, iskoristiti 2,0 kg po ha,
 • nakon berbe primeniti 1,70 kg po hektaru, i
 • na kraju vegetacije 1,7 kg po hektaru.
 

E sad, ako nema većeg pritiska bolesti uvek je bolje koristiti manje preporučene količine od navedenih, te prema tome iskoristiti u sva tri puta po 1,7 kg/ ha (mnogo je primera gde proizvođači praktikuju u ovom slučaju i 1,5 kg po hektaru NN preparata na bazi bakra). Ako se praktikuju samo dva tretmana preparatima na bazi bakra, ili samo jedan, onda se isključivo pridržavati preporučene doze od proizvođača datog sredstva. Uvek pre primene preporuka je napraviti procenu stanja u plantaži, i tek onda delovati.

Postoje neke specifične situacije kada je generalnu preporuku za primenu preparata na bazi bakra potrebno korigovati. Jedan takav primer predstavljen je kao prva kritična tačka PLANA D pa ga možete pogledati.

U OVIM FENOFAZAMA POTREBNA JE MANJA KOLIČINA VODE DA SE OPRSKAJU IZDANCI U ODNOSU NA OSTALE KADA POSTOJI VEĆA LISNA MASA. VODITI RAČUNA DA SE IZDANCI PRILIKOM OVOG TRETMANA OKUPAJU, ŠTO PRAKTIČNO ZNAČI DA RASTVOR KAPA SA NJIH. POSEBNO DOBRO ISTRETIRATI DONJE DELOVE IZDANAKA, KAO I NJIHOVU ZONU BLIZU ZEMLJE KAKO JE PREDSTAVLJENO NA FOTOGRAFIJAMA

KAKAV TRETMAN NA POČETKU TREBA NAPRAVITI ODREĐUJE VAM STANJE NA IZDANCIMA I PUPOLJCIMA, ODNOSNO PRISUSTVO SIMPTOMA BOLESTI. SLEDEĆE BOLESTI NA DVOGODIŠNJIM IZDANCIMA MALINE U OVOJ FAZI JE POTREBNO STAVITI POD KONTROLU, ODNOSNO TRETIRANJEM UKLONITI PREZIMELI INOKULUM, ODNOSNO ZARAZNI MATERIJAL KOJIM SE PATOGEN MOŽE PROŠIRITI. JEDNIM KLIKOM NA FOTOGRAFIJU ISPOD I POGLEDAJTE SIMPTOME.

DIDIMELA
(uobičajeno)
PLAMENJAČA IZDANAKA
(povremeno do uobičajeno)
ANTRAKNOZA
(povremeno)
BOTRITIS IZDANKA
(povremeno)
PEPLNICA
(retko)
 
2. PAUK, GRINJA...
 
3. INSEKTI ŠTETNICI NA IZDANCIMA MALINE
 
4. BOLESTI KORENA BILJAKA MALINE