PLAN D
ishrana za jačanje prirodne otpornosti biljaka maline dvogodišnjeg tipa na bolesti i štetočine

ZAŠTO VIŠE SA AKTUELNIM PRISTUPOM KOJI DOMINIRA U KONTROLI BOLESTI I ŠTETOČINA NIJE MOGUĆE DALJE ODRŽATI PRINOS I KVALITET RODA, SA REALNIM ULAGANJEM, I TAKO IMATI ZADOVOLJAVAJUĆU PROIZVODNJU?

Još uvek su većina oni malinari koji postavljaju različita pitanja i teorije samo da ostanu u prošlosti, u tradiciji tog zlatnog doba maline za ova područja. Tako najčešće kažu kako je pre moglo bez toga, a danas ne može, nije to do nas, to ne valja sadnica, to ne valja špricanje, to ne valja vreme, i svašta drugo. Da, na žalost, umnogome navedenom, i onom što nabrajaju da ne valja su u pravu. Ali, ali... Oni zaboravljaju ključnu stvar da su oni doveli do toga da više ovako ne može, da to sve što danas navode kako ne valja, oni su doveli da je to tako, što bi kazali da ne radi posao. A kako, evo jednog od najboljih primera, a ima ih stotine.

Primer kako je sve više bolesti korena biljaka maline, i kako se sve više malinjaka zbog toga suši, a zašto to tako nije prethodno bilo, i mnogi kažu kako je problem u ovom ili onom, a posebno u špricanjima. Zemljište je nekada imalo kapaciteta da podrži prirodnu otpornost biljaka maline na patogene koje izazivaju bolesti korena kod biljaka maline, jer je i samo sadržavalo dovoljnu količinu mikroorganizma koji su tome doprinosili, odnosno odupirali se, stimulisali biljke da se odupru patogenima. Takođe, zemljište je bilo kako mnogi kažu zdravije, imalo je izobilje organske materije i potrebnih hranjiva za biljku, a njegova struktura nije bila narušena. Intenzivnim korištenjem, i neracionalnom primenom pesticida i đubriva, odnosno godinama radeći isto, malinari su se doveli u poziciju da njihova zemljišta, odnosno parcele nisu mogle izdržati pritisak bolesti.

Naravno, da je tome doprinos dalo i korištenje sadnog materijala iz proizvodnih zasada, sa kojim su prenesene značajne količine patogenih organizama, i sada je to sve najblaže rečeno izbeglo kontroli. Kako nema dovoljno zemljišta, ali i infrastrukture da se svi malinjaci koji su u lošem stanju prebace na drugo mesto, većina malinara obnovu vrši na istom, i naravno uz isti pristup. Tako prinosi iz godine u godinu padaju, iako malinari zasnivaju, ili obnavljaju postojeće zasade. Zbog toga, konačno, više ovako nema dalje, i potrebno se posvetiti vraćanju plodnosti zemljišta, i drugačijem pristupu u njegovoj otpornosti, odnosno izdržljivosti na zemljišne patogene. Naravno, jedino rešenje je i stimulisanje prirodne optornosti biljaka maline na patogene koje uzrokuju bolesti korena. Kombinacija je najbolja, da ojačamo i prirodnu otpornost zemljišta i biljaka, i zato je potreban PLAN d.

KADA STE PROČITALI SADRŽAJ SVIH KUĆICA, I UPOZNALI SE SA NAŠIM INOVATIVNIM PRISTUPOM, SADA BEZ PROBLEMA MOŽETE PRIMENITI PLAN d.