Arilje 2016. godine

3. Međunarodno savetovanje "VREME JE ZA MALINU"

Savremena i održiva proizvodnja maline

Arilje 2016. godine bilo je treće Međunarodno savetovanje o savremenoj i održivoj proizvodnji maline pod motom ¨VREME JE ZA MALINU¨. U nastavku sledi podsećanje na taj događaj kroz originalni materijal voditelja programa.

Tačno pre tri godine na ovom mestu kompanija Hoya je zajedno sa Vama krenula da menja sliku malinarske proizvodnje u Srbiji, korak po korak. Mi već nekoliko godina pratimo dešavanja u ovom segmentu proizvodnje, i ono što smo zaključili jeste da se jako malo pažnje posvećuje kvalitetu sadnog materijala i samoj ishrani kao najbitnijoj karici u lancu postizanja kako kvaliteta, tako i vrhunskih prinosa. Kada je u pitanju zaštita maline i na tom polju se trudimo da Vam predstavimo sve aktuelnosti, te da Vas na neki način pripremimo na ono što Vas u budućnosti očekuje, i iz tog razloga uvek pozivamo vrhunske stručnjake da kao predavači uzmu učešća na ovom skupu. Na prethodnim savetovanjima su naši predavači pričali o aktuelnim temama poput bolesti trulež korjena (fitoftora), rak istog (agrobakterijum), ili štenika kao što je azijska mušica (drozofila), i ispostavilo se da su s pravom najavljivali mogući problem, i da su upravo ovakvi skupovi pravo mesto za edukaciju i razmenu iskustava i informacija. Srbija je dugi niz godina bila svetski lider kada je u pitanju kvalitet i prinos malina, ali smo vremenom izgubili tu poziciju najviše svojom krivicom. Da bi smo se vratili na poziciju lidera nije dovoljno da podignemo nove površine.

Mnogo je bitnije podići nivo svesti kod proizvođača što u stvari znači razmišljati o malini 365 dana u godini, razmišljati o podizanju kvaliteta, nivoa higijene, jednom rečju o sledivosti ubrane maline od zasada do krajnjeg kupca. Na žalost, veliki broj proizvođača zaboravi za malinu odmah nakon berbe i ponovo je se seti u zimskom period kada počinju špekulacije o ceni za narednu sezonu. Vi koji ste ovde sa nama danas, spremni ste da čujete nešto novo, nešto drugačije, možda neku informaciju zahvaljujući kojoj ćete svoj nivo proizvodnje podići za makar jedan stepenik više. Zato je neophodno odrediti prioritete, redosled koraka koji će na kraju rezultirati podizanjem nivoa proizvodnje.

Prvi i osnovni korak je izbor lokacije i agrohemijska analiza zemljišta. Sledeći je kvalitetan i zdrav sadni materijal. Bez ova dva, svaki dalji korak gubi smisao. Kada se osmisle i sprovedu prva dva koraka, svaki sledeći ishrana, zaštita, berba i skladištenje opravdavaju uložena sredstva, a sve u cilju dobijanja visokog prinosa i što je najvažnije kvalitetnog i zdravog ploda. Upravo kvalitetan i zdrav plod je ono sa čime moramo da budemo prepoznatljivi kako u regionu tako i u svetu, a to podrazumeva edukaciju, uvođenje novih tehnologija i standarda. Da bi sve navedeno sproveli, osmislili smo ovaj skup, osluškivali struku i nauku da bi odredili ciljeve našeg delovanja.

Na sada već 3. Međunarednom savetovanju o savremenoj i održivoj proizvodnji maline pod nazivom ,,VREME JE ZA MALINU" u organizaciji firme HOYA vs slede više nego aktuelna predavanja na temu:

  1. Aktuelnosti u zaštiti maline. prof. dr Slobodan Milenković;
  2. Đubriva sa aminokiselinama, vrste i djelovanja. mr. Mirjana Zdravković;
  3. Dezinfekcija nove generacije Dioxy Activ Supra AGRO. prof. dr Abdulah Gagić;
  4. Proizvodnja malina, kako opstati u budućnosti. Adnan Maličević;
  5. Konstrukcije protivgradne mreže. Miroslav Nikolić GRUŽA AGRAR;
  6. Pravilna ishrana, viši prinos, bolji kvalitet. Dipl. ing. Zoran Maričić.