Arilje 2017. godine

4. Međunarodno savetovanje "VREME JE ZA MALINU"

Kako povećati prinos i kvalitet roda maline za siguran opstanak na tržištu

Poštovani prijatelji! Zadovoljstvo mi je da vam poželim dobrodošlicu na 4. MEĐUNARODNO SAVETOVANJE o proizvodnji maline pod nazivom VREME JE ZA MALINU u organizaciji firme HOYA VS iz Subotice zvaničnog uvoznika i distributera ITALPOLINE za područje Republike Srbije. Ovim riječima započelo je Arilje 2017. godine, a cjelokupni sadržaj ove manifestacije kao retrospektivu možete pročitati u nastavku.

Proizvodnja maline u Evropi i svetu poslednjih nekoliko godina značajno raste. Pored Poljske, Srbije i Čilea na tržištu sve značajnije su i zemlje poput Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Rumunije, što će u budućnosti značiti povećanu ponudu, i još veću borbu za svakog kupca. U takvoj konkurenciji sve je teže zadržati stara, a čini mi se još teže osvojiti nova tržišta. Postavlja se logično pitanje šta preduzeti u toj situaciji? Odgovor je prilično lak, iako na prvi pogled tako ne izgleda. Ono što nas može izdvojiti od konkurencije je pre svega kvalitet proizvoda, ali na žalost nije dovoljan. Sve aktuelnije je i pitanje zdravstvene ispravnosti, i na tom polju moraćemo još puno da radimo. Konkurencija će imati sve ostale parametre kao što je prinos ili zdravstvenu bezbednost koja se podrazumeva, zato ćemo morati da se izdvojimo po kvalitetu. Iluzorno je očekivati da će cena maline biti uvek 220 ili 230 dinara, i upravo je to jedan oda razlog zašto treba razmišljati o kvalitetu.

Sa 10 ili 12 t/ha niste zadovoljni ni sa kvalitetom, a ni sa cenom. Morate vezati, okopati, preprskati, nađubriti, platiti dnevnice, a o vašem radu koji često i ne računate da i ne govorimo. Najlakše je podići prinos tako što ćete podići nove zasade. Mnogi nemaju mogućnost proširenja zasada, a želeli bi da više zarade, tako da im ne preostaje ništa drugo nego da razmišljaju o povećanju prinosa u već postojećem zasadu, koji često za sobom povlači i bolji kvalitet ploda. Znam da u ovoj sali ima, a neke od njih sam danas ovde i video, proizvođača koji imaju prinose preko 25 pa i 30 t/ha. Da ne znam te ljude i ne znam da je to moguće nebi ni organizovao ovaj skup i pričao na tu temu. Reći ćete: teško, nerealno, nemoguće, ali ako od samog početka odradite sve neophodno i ispoštujete sve KRITIČNE TAČKE u proizvodnji o kojima ću nešto kasnije pričati, videćete da je to itekako moguće. Naravno nije svaka godina povoljna odnosno idealna za visoke prinose kao što je bila recimo prošla 2016. kada je malina praktično preskočila barem jednu fazu u razvoju pri čemu su bočni izdanci ostali kratki, pa onda sneg i grad u nekim područjima, velika količina padavina, ali treba uraditi ono što je do vas. Upravo ovakvi skupovi i imaju za cilj da iz godine u godinu podižemo na viši nivo sve elemente proizvodnje, a pre svega odgovornost prema našoj deci ako hoćemo da im omogućimo koliko toliko sigurnu budućnost.

Brošura koju ste svi dobili kada ste ušli u ovu salu predstavlja iskustvo i znanje koje smo sticali dugi niz godina, a sad evo i pretočili u jedan priručnik u kojem su obrađene teme od izbora lokacije, preko ishrane, novih tehnologija pa do nege zasada nakon berbe. Dajte je ukućanima da je pročitaju naći će sigurno nešto što nisu znali i što će ih zainteresovati, a na kraju svima Vama biti od koristi.

Gde mi možemo da Vam pomognemo! Da bi dobili odgovor na ovo pitanje najpre moramo znati koje su to kritične tačke u proizvodnji maline koje u velikoj meri određuju kvalitet, a to su: izbor lokacije za podizanje zasada maline, analiza i priprema zemljišta za sadnju, izbor sadnog materijala, sadnja, đubrenje i ishrana maline, zaštita maline od prouzrokovača bolesti i štetočina, berba, skladištenje plodova, te nega zasada nakon berbe. Hoya sa svojim stručnim timom može da Vam pomogne u 7 od 9 u potpunosti, a u preostala dva preporukama ko to može najbolje da uradi.

Izbor lokacije za podizanje zasada. Prilikom izbora lokacije na kojoj smo planirali podizanje zasada trebalo bi obratiti pažnju na nekoliko veoma bitnih faktora, od kojih nam u najvećoj meri zavisi i budući prinos. To su: vizuelna procena same lokacije, predkulture, plodnost i tip zemljišta, snabdevenost zemljišta vodom kao i njegova drenaža, obližnja prateća infrastruktura.

U prilog navedenom, definisane su i teme stručnih predavanja u okviru ovogodišnjeg savetovanja, i one su sledeće:

  1. Agrohemijska analiza i analiza mehaničkog sastava zemljišta. Mr hemije Jelena Ratković;
  2. Izbor sadnog materijala u velikoj meri određuje budućnost malinjaka, njegov prinos, nivo održavanja, trajanje. Zato je neophodno nabaviti zdrav, sortno čist sadni materijal izuzetnog kvaliteta. Preporuka je da se za zasnivanje novog zasada ne koristi sadni materijal koji vodi poreklo iz starijih proizvodnih zasada. Takav sadni materijal je najčešće zaražen, a i njegov proizvodni, tačnije rodni potencijal je znatno umanjen. Treba imati na umu da se sa takvim sadnim materijalom u novi zasad prenose sve bolesti koji je taj sadni materijal poneo iz starog zasada. Još jedan bitan detalj, sadnice iz starijeg proizvodnog zasada nemaju mlad razgranat korenov sistem tankih žilica, već retke i debele korenove žile što se prvo uočava i siguran je pokazatelj starosti sadnog materijala. Takve sadnice su u stvari izvađeni stari panjevi koji nemaju vitalnost ni kapacitet da daju nove kvalitetne sadnice. Potreba za kvalitetnim sadnim materijalom u našoj zemlji je velika i iz godine u godinu značajno raste. Proizvodnja sadnog materijala u domaćim rasadnicima ni izbliza ne zadovoljava ni minimalne količine samo za obnovu starih zasada, a o podizanju novih da i ne govorimo. Takvog sadnog materijala iz uvoza takođe nema dovoljno, a i cena sadnog materijala iz uvoza često je nerealno visoka. Zbog svega toga se još pre nekoliko godina kod nas u Hoji javila ideja za podizanjem novog, modernog matičnog zasada iz kojeg će se proizvođačima u narednim godinama isporučivati zdravstveno ispravan i visoko kvalitetan sadni materijal. Preduzeće HOYA V.S. je krenulo u proces formiranja svog matičnjaka za proizvodnju sadnog materijala maline, apsolutno sortno čistog, vrhunskog kvaliteta i zdravstvenog stanja. Područje planine Golije gde se nalazi matični zasad, predstavlja zdravo i prostorno izolovano područje gotovo idealno za ovaj vid proizvodnje. Obavili smo sve potrebne analize zemljišta, hemijski i mehanički sastav, analizu na prouzrokovače bolesti, odnosno na sve aspekte koji bi mogli dovesti u pitanje zdravstveno stanje i kvalitet sadnog materijala. Zoran Maričić;
  3. Konstrukcije protivgradnih mreža i prateće opreme u voćarstvu. Miroslav Nikolić;
  4. Kako moderne tehnologije mogu da nam olakšaju napore u postizanju vrhunskih prinosa i kvaliteta. Dejan Jančić;
  5. Aktuelnosti u zaštiti i gajenju maline. Prof. dr Slobodan Milenković.