Program savetovanja

"Vreme je za malinu" 2020. godine

Plan i program savetovanja za 27.01.2020. godine

Početak savetovanja predviđen je za 17 časova kada će početi direktan prenos putem našeg web portala. Dakle, za sve Vas koji želite pratiti ovogodišnja stručna predavanja potrebno je samo da pristupite web stranici i pratite uputstva. Tokom celokupnog savetovanja možete direktno uputiti određena pitanja za predavače, ili dati neke sugestije, a na koje će naši stručnjaci po završetku ponuditi odgovore.

17:00 - 17:30
POČETAK SAVETOVANJA
* Reči dobrodošlice, koncept savetovanja, web portal za proizvođače maline;
* Aktuelnosti u proizvodnji maline u Srbiji i regiji 2019. godine – analiza stanja, problemi i moguća rešenja;
* Analiza tržišta – trendovi u plasmanu maline na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou;
* Uslovi za prodaju maline sa aspekta zdravstvene ispravnosti plodova;
* Kriteriji, modeli i načini standardizacije i sertifikacije proizvođača maline u Srbiji.

17:30 - 18:30
PRAKTIČNA REŠENJE ZA AKTUELNE PROBLEME U PROIZVODNJI MALINE NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE I REGIONA
* Sadni materijal maline vrhunskog kvaliteta – kontrolisana, domaća proizvodnja, kriteriji kod ocene kvaliteta sadnica maline, Vaš pravi izbor za uspeh;
* Prilagođavanje tehnologije uzgoja maline vremenskim neprilikama, za siguran rod u sezonama koje dolaze;
* Kako provesti pravilnu ishranu biljaka maline pre i za vreme vegetacije, promeniti uobičajeno, prilagoditi đubrenje aktuelnim uslovima, smanjiti troškove, a povećati prinos put je za Vaš uspeh;
* Model intengralne zaštite biljaka maline po principu ¨Nula rezidua¨, šta smije i šta mora, nema tretmana na slepo, sve po potrebi i savetu stručnjaka;

18:30 - 19:00
PITANJA I ZAKLJUČCI, NAJAVA AKTIVNOSTI I PLANOVA DO SLEDEĆEG SAVETOVANJA

Vaši domaćini i voditelji programa: Adnan Maličević, Zoran Maričić, dr Slobodan Milenković i Dušan Karimanović