Prijava za savetovanje

"Vreme je za malinu" 2023. godine

Prijava za učešće na savetovanju

Ako ste Vi uzgajivač maline u Srbiji, ili to planirate biti, mi Vam pružamo jedinstvenu stručnu i tehničku podršku na tom putu. Naša misija je obezbediti kvalitetnu i kontinuiranu komunikaciju proizvođača maline sa strukom, naukom, dobavljačima repromaterijala, odnosno na različite načine istim približiti sve ono što je potrebno za uzgoj ove kulture voća. Promovišemo proizvodnju maline putem obezbeđenja odgovarajućih informacija u formi stručnih saveta.

CENA ULAZNICE ZA OVOGODIŠNJE SAVETOVANJE MALINARA IZNOSI 20 EURA

Prijava fizičkog lica