PLAN D
ishrana za jačanje prirodne otpornosti biljaka maline dvogodišnjeg tipa na bolesti i štetočine

ZAŠTO PLAN d
ishrane biljaka maline za kontrolu bolesti i štetočina, a ne nastaviti primenu orentacionih programa zaštite?

Ako ste pročitali sadržaj iz svih prethodnih kućica, sada Vam može biti jasno zašto je PLAN d ishrane biljaka maline jedino i najbolje rešenje za Vas kao proizvođače maline kod kontrole bolesti i štetočina u proizvodnji sada, i u budućnosti.

PRVO:
Kada koristite uobičajene programe zaštite, Vi se oslanjate na pesticide koji deluju na određenog patogena, odnosno insekta, ili njihove grupe, a nekada i sve njih. Nakon tretmana, naravno, ako ste pogodili sve što treba, rešili ste neko vreme patogena ili insekta, i biljke Vam izgledaju zdravo. Međutim, nakon što delovanje pesticida prestane, u povoljnim uslovima biljke će opet biti izložene patogenima ili insektima, i Vi opet trebate tretman, ako ne protiv istih bolesti i štetočina, onda sigurno drugih koje dolaze. E sad, u mnogo slučajeva promašite, pesticid ne deluje na patogena, iz raznoraznih razloga, ili nedovoljno stavi pod kontrolu insekta, te dođe do gubitka u proizvodnji.
DRUGO:
Sve je manje efikasnih i dozvoljenih pesticida, zbog sve strožijih mera zabrane njihove primene, i velike hemijske kuće okreću se ka biološkim rešenjima, odnosno održivom uzgoju. No, ono na što vrlo retko pomislimo jeste da pesticidi deluju i na biljke. Poređenja radi, kada mi koristimo neki antibiotik, ili analgetik, ili lek za temperaturu, oni na jednom mestu pomažu, ali na koliko drugih odmažu, retko se pitamo, jer na sve zaboravimo kada rešimo problem koji imamo. Kod biljaka to baš i nije tako, ne može se zaboraviti, jer se vide štete u proizvodnji, i gubici kod prinosa ili kvaliteta ploda. Najčešće patogeni i insekti razviju rezistenciju na određeni pesticid, njegovu aktivnu materiju, ukoliko ih ne kombinujete i menjate, te tada biljka ostaje nezaštićena. S druge strane, pesticidi sadrže različite komponente uz aktivnu materiju, koji svi zajedno mogu značajno uticati na odvijanje određenih fizioloških procesa kod biljke, posebno oplodnje, zametanja ploda, njegovog rasta, razvoja, i slično. Naravno, nikada ne treba zaboraviti koji uticaj pesticidi imaju po okolinu, zdravlje proizvođača, i u konačnici potrošača. Naravno, pesticide ne možete koristiti kad hoćete, već morate poštovati karencu, ali i dozu, koncentraciju, i mnogo toga.
PRVO I DRUGO PRAKTIČNO FUNKCIONIŠE OVAKO:

KUPITE PESTICID, TRETIRATE, I OPET IMATE GUBITAK U PROIZVODNJI. PONOVO U ISTOJ, A OBAVEZNO NAREDNE SEZONE TREBA VAM PESTICID, PA JOŠ JEDAN, PA I TREĆI, DA BI BIOTSKI STRES STAVILI POD KONTROLU, I TAKO STALNO, POSTAJETE ZAVISNI OD TRETMANA, I ULAZITE U ZAČARANI KRUG. POSEBNO JE VAŽNO ŠTO NEMA EFIKASNIH PESTICIDA PROTIV ODREĐENIH BOLESTI, A IZRAZITO ONIH IZAZVANIH VIRUSIMA, I BAKTERIJAMA.

TAKOĐE, VREMENSKI USLOVI, SVE UČESTALIJA POJAVA NJIHOVIH EKSTREMA VEOMA OGRANIČAVAJU PRIMENU PESTICIDA ZA KONTROLU ODREĐENIH BOLESTI I ŠTETOČINA U PROIZVODNJI MALINE. JEDAN OD MALINARIMA NAJBLIŽIH PRIMERA JESTE BOLEST KOJA UZROKUJE TRULEŽ KORENA. PREPORUKE KOD TRETMANA HEMIJSKIM PREPARATIMA SU NA POČETKU SEZONE I NAKON BERBE, KAKO BI SE UMANJILA OPASNOST OD REZIDUA, ODNOSNO OSTATAKA. MEĐUTIM, VRLO ČESTO NA POČETKU SEZONE PROIZVOĐAČI NE MOGU ISPOŠTOVATI TRETMAN PRIMENE PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE JER OBILUJU INTENZIVNE PADAVINE, I ZEMLJIŠTE JE PREZASIĆENO VLAGOM. TAKOĐE, PREPARATI KOJI SU EFIKASNI I DOZVOLJENI ZA PRIMENU, ZBOG REGISTRACIJE U ZEMLJAMA REGIJE ČESTO NISU DOSTUPNI PROIZVOĐAČIMA. REZULTAT JE GUBITAK NE SAMO PRINOSA, VEĆ I BILJAKA. MEĐUTIM, KLJUČNA GREŠKA JE I MALINARA, KOJI SE U OVOM SLUČAJU OSLONJA SAMO NA MOĆ HEMIJSKOG PREPARATA ZA KONTROLU BOLESTI KORENA.

PLAN d NEMA ZAČARANOG KRUGA, JER ON SE NE FOKUSIRA NA PATOGENA ILI ŠTETNIKA, NJEGOV JE FOKUS NA BILJKU, DA ONA FUNKCIONIŠE NEOMETANO BEZ OBZIRA NA PRISUSTVO PATOGENA ILI INSEKTA, I USLOVA OKOLINE KOJI PREOVLADAVAJU. PRAKTIČNO, KADA PATOGENI KOJI IZAZIVAJU BOLESTI KORENA OŠTETE ILI PREKINU SPROVODNE SUDOVE, ILI ISTE ZAČEPE, ŠTO ONEMOGUĆAVA CIRKULACIJU VODE I HRANE, TE PRODUKATA FOTOSINTEZE, BEZ OBZIRA ŠTO DELUJETE NA PATOGENA BILJKA ĆE STRADATI, ILI ZNAČAJNO UMANJITI SVOJU PRODUKTIVNOST, DATI VAM MANJI PRINOS. MEĐUTIM, KADA DELUJETE NA BILJKU DA RAZVIJE NOVI KOREN, DA PROŠIRI ILI ODČEPI ZAKRČENE SPROVODNE SUDOVE, DA BLOKIRA PATOGENA U DALJEM ŠIRENJU OD MESTA OŠTEĆENJA, I DA GA UNIŠTITE, LOGIČNO JE DA POSTOJI VIŠE ŠANSE DA BILJKA PREŽIVI, A ČAK I IZNESE ZADOVOLJAVAJUĆI ROD.

NARAVNO, U VELIKOM BROJU SLUČAJEVA RECEPTI ISHRANE IZ PLANA d IMAJU DIREKTNU KONTROLU NA ODREĐENOG PATOGENA ILI ŠTETOČINU, KAO I STIMULACIJU BILJKE MALINE DA IZDRŽI RAZLIČITA STANJA ABIOTSKOG STRESA.

KOD PRIMENE PLANA d NEMA OPASNOSTI DA PATOGENI ILI ŠTETOČINE POSTANU REZISTENTNI. NEMOGUĆE JE DA SE REZISTENTNOST RAZVIJE NA PRIRODNE MEHANIZME ODBRANE.

ZAŠTITA BILJAKA MALINE OD BOLESTI I ŠTETOČINA PREMA PLANU d NEMA NI KARENCE, OPASNOSTI OD OSTATAKA ILI REZIDUA. JEDNOSTAVNO, TRETMAN JE MOGUĆ KAD GOD JE POTREBAN, BEZ OBZIRA DA LI JE MOMENAT CVETANJA, BERBE, INTENZIVNOG VEGETATIVNOG RASTA, I SLIČNO.

E SAD, KAO PROIZVOĐAČI MALINE, NIKADA NE TREBATE ZABORAVITI DA VEĆINU PRINOSA ODNESE ABIOTSKI STRES U POREĐENJU SA BIOTSKIM, I TA RAZLIKA JE ZNAČAJNA. MEĐUTIM, ABIOTSKI STRES INDIREKTNO IMA VELIKI UTICAJ NA PRINOS BILJAKA MALINE PREKO BIOTSKOG STRESA. PRAKTIČNO, LOŠI USLOVI VREMENA I ZEMLJIŠTA VRLO ČESTO POGODUJU DA NAPADI PATOGENA POSTANU INTENZIVNIJI, A MERE KONTROLE OGRANIČENE ZBOG NEMOGUĆNOSTI PRIMENE. RECEPTI IZ PLANA d STIMULIŠU BILJKU NA OTPORNOST I PREMA ABIOTSKOM STRESU, I U VEĆINI SLUČAJEVA IMAJU MULTIFUNKCIONALNOST, I ZATO SU POSEBNI.

KONAČNO, PLAN d JE JEDINSTVEN, INOVATIVAN I KOMPLETAN PRISTUP U KONTROLI BOLESTI I ŠTETOČINA BILJAKA MALINE, KOJI DOVODI DO ODRŽIVE PROIZVODNJE, ODNOSNO MALINARU PRUŽA MOGUĆNOST DA ODGOVORI SVIM IZAZOVIMA KOJI SU PRED NJIM, A DA OSTVARI POTREBAN PRINOS I KVALITET PLODA BEZ OBZIRA NA USLOVE. ON NEMA UTICAJA NA OKOLINU, POSEBNO NJEN ŽIVI SVET, GDE SE IZDVAJAJU PČELE, ON NE OGRANIČAVA MOMENAT BERBE I KONZUMIRANJA PLODOVA, I NEMA OGRANIČENOST UPOTREBE DATOG PREPARATA KAO U SLUČAJU PESTICIDA. JEDNOM AKTIVIRAN PRIRODNI MEHANIZAM ODBRANE BILJKA MALINE OD BOLESTI I ŠTETOČINA VAŽNO JE KONTINUIRANO ODRŽAVATI TOKOM SEZONE, I TO JE ONDA ZAGARANTOVANI RECEPT USPEHA ZA IMATI ODRŽIVI UZGOJ, ODNOSNO DUGOROČNO STABILAN PRINOS I KVALITET PLODA BEZ POSEBNIH ULAGANJA.

I ZA KRAJ, PRE NEGO PRISTUPITE PRAKTIČNOJ PRIMENI PLANA d ISHRANE BILJAKA MALINE, VAŽNO JE ZNATI PRAVI ODGOVOR NA PITANJE ZAŠTO VIŠE OVAKO U KONTROLI BOLESTI I ŠTETOČINA NIJE MOGUĆE DALJE?

Zašto više sa aktuelnim pristupom koji dominira u kontroli bolesti i štetočina nije moguće dalje održati prinos i kvalitet roda, sa realnim ulaganjem, i tako imati zadovoljavajuću proizvodnju?