IX regionalno savetovanje o uzgoju maline

Vreme je za malinu 2022.

Ivanjica 27. januar 2022.

 

Novi, uspešan način razmišljanja u uzgoju maline

Svaki proizvođač maline ima veći ili manji problem u proizvodnji. Mi te probleme posmatramo kao izazove, odnosno nešto što utiče na uspešnost uzgoja, i od malinara zahteva da uvek bude bolji u svim segmentima. Dok većina smatra kako je sadašnjost ključni krivac za neuspeh u uzgoju maline, odnosno kako aktuelne vremenske prilike proizvode izazove, mali je broj onih koji smatraju da može biti drugačije. Uverili smo se da sadašnje vremenske prilike značajno utiču na proizvodnju maline. Međutim, njihov uticaj, to jest koliku će štetu napraviti, isključivo zavisi od stanja plantaže, a što podrazumeva da li su na početku napravljene greške, ili ispravni koraci.

Suština problema, ili izazova u proizvodnji maline jeste što se na početku ne ispoštuje potrebno za uzgoj. Tada tokom godina održavanja plantaže pokušava se na različite načine pogrešno ispraviti, odnosno prevazići. Ipak, greške s početka samo je moguće više ili manje, a nikada potpuno ispraviti. Greška ili propust na početku, kod formiranja fabrike koja se zove plantaža maline posebno postaje izražena tokom perioda iskorištavanja kada nastupe nepovoljni uslovi za proizvodnju, kao što su vremenske prilike poslednjih godina. Kada je sve na početku, odnosno u temelju ispoštovano kako treba, onda i neuobičajene vremenske prilike ostavljaju manje posledice po proizvodnju maline. Dakle, važnost početka i pravilnog planiranja u uzgoju maline nikada se dovoljno ne može naglasiti, kako je to prvi korak za uspeh u uzgoju.

Praktično, aktuelne vremenske prilike malinar može prevazići, odnosno njihov uticaj na proizvodnju ublažiti. Međutim, greške prilikom izbora parcele, sadnog materijala, i slično, teško se mogu održavanjem popraviti. Greške napravljene na početku tokom godina proizvodnje se uvećavaju, i postaju ključni faktor zbog čega nije moguće ostvariti vrhunske rezultate u proizvodnji maline. Naravno, u takvoj situaciji i održavanje plantaže postaje značajno skuplje. Važno je naglasiti da je mnogo i grešaka koje malinari naprave tokom održavanja plantaže, što za rezultat ima ograničenje prinosa, i/ili propadanje plantaža. Takve greške često su posledica zanemarivanja potrebnog, ili pak izvršavanja u pogrešnom momentu, a sve sa idejom štednje da se umanje troškovi u uzgoju, ili slepo slede pravila tradicije.

Kako bi se sve navedeno prevazišlo, i malinari proizvodili više i bolje, mi smo razvili NOVI, USPJEŠAN NAČIN RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE, KOJI SE SASTOJI OD DVA OSNOVNA MODELA. Ovo nije slično ničemu što ste ranije praktikovali u uzgoju maline, i sadrži sve ono što je malinarima potrebno za uspeh u proizvodnji. Dva modela novog, uspešnog načina razmišljanja su ovdje:

Praktični saveti za proizvođače maline

Naša priča

Ovo je model za optimizaciju stručnosti u uzgoju maline svih onih koji to žele. Težimo ka održivom uzgoju i vrhunskoj proizvodnji, bez oslanjanja na tradicionalne pristupe, i uz odustajanje od prosečnosti, te svega što je obično. Naša ideja je NOVI, USPEŠAN NAČIN RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE, odnosno sve ono za bolje u proizvodnji.

U aktuelnom vremenu ova ideja može biti označena kao nepotrebna od strane većine malinara, od kojih mnogi troše ogromne količine svog nenadomjestivog životnog vremena na društvenim mrežama, govoreći kako o proizvodnji maline sve znaju, i kao ne treba im ništa više, jer ipak toliko godina se bave uzgojem. S druge strane, realnost govori da je iz godine u godinu proizvodnja maline u sve većim ograničenjima, manja je, za regiju skoro prepolovljena u poređenju sa onom od pre nekoliko godina. Umesto da malinarstvo ide ka boljem, ili bar stagnira, ono nazaduje, a malinari su više nego nezadovoljni.

Mi smo tu za sve one malinare koji žele više. Mi znamo da ideje ništa ne vrede ako nisu podržane praktičnom primenom. Najmanja primena uvek je vrednija od najveće namere. Naša ideja je potpuna praktična primena. Mi Vam pružamo da informacije pretvorite u rezultate, u ogroman uspeh u proizvodnji. Baza je ovo, naša web platforma, a centralni događaj REGIONALNO SAVETOVANJE O UZGOJU MALINE koje smo simbolično nazvali VREME JE ZA MALINU. Naša priča potiče od davne 2014. godine, i sa samo dve godine prekida, i danas smo uz malinare.

NOVI, USPEŠAN NAČIN RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE KOJI SMO RAZVILI SASTOJI SE OD DVA PRAKTIČNA MODELA POTPUNO R-EVOLUCIJSKA, I AKO IH SLEDITE, VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO U PROIZVODNJI MALINE...

 

Da se podsetimo

Retrospektiva skupa savetovanje malinara "VREME JE ZA MALINU"