X REGIONALNO SAVETOVANJE O UZGOJU MALINE

Ivanjica, 27. januar 2023. godine

 

Novi način razmišljanja u uzgoju maline

 

 

1. Bolja parcela, mesto, lokacija za uzgoj maline

Kako malinari sada razmišljaju o parceli, mestu, lokaciji gde uzgajaju maline?

Pre uspostavljanja plantaže maline, potrebno je izvršiti niz aktivnosti, koje se uobičajeno nazivaju predradnje. Jedna od prvih jeste izbor lokacije na kojoj će biti malinjak. Tu proizvođači najčešće pogreše, ne vode računa, ili zanemare. Malinari misle malina može svugde, i na svako mesto, visina i nizina, a onda sve se to može popraviti sa đubrenjem, ili kasnije nečim u uzgoju. TAKVO RAZMIŠLJANJE JE POGREŠNO.

Proizvođači maline najčešće prave grešku smatrajući da su maline poput korova, i vrlo jednostavne za uzgoj, te da mogu adekvatno proizvoditi plodove na svim parcelama, mestima, lokacijama. Iako biljke maline mogu uspevati na različitim lokacijama, visok prinos postiže se samo na odgovarajućim parcelama, u kombinaciji sa pravilnim održavanjem (rezidba, ishrana ili đubrenje, navodnjavanje i slično), naravno uz povoljne vremenske prilike.

ZAPAMTITE. Povećana primena đubriva u proizvodnji maline ne može biti zamena za pogrešan izbor mesta, odnosno parcele, i suprotno, dobra lokacija ne može nadoknaditi nedostatak hranjiva u zemljištu. Generalno, nijedna aktivnost održavanja plantaže ne može biti zamena niti nadopuna za loše odabrano mesto, neodgovarajuće pripremljenu parcelu, ili pogrešan izbor sadnica prilikom podizanja intenzivne plantaže maline.

Šta je bolje kod parcele, mesta, lokacije za uzgoj maline?

Često proizvođač ne može birati lokaciju, jer ima jednu jedinu parcelu, ali ono što može jeste istu bolje oceniti (dati realne ocene), sagledati njene ključne odlike, i moć njihovog uticaja na uspešnost uzgoja maline. To se zove novi, uspešan način razmišljanja u uzgoju maline. Praktično, evo tih odlika parcele, mesta i lokacije od kojih zavisi uspešnost uzgoja maline, a koje proizvođač može učiniti boljim:

BROJ SATI
HLADNOĆE
TOKOM
PERIODA
ZIME
MINIMALNE
ZIMSKE
TEMPERATURE
TOPOGRAFIJA
– POZICIJA
PARCELE
SVETLOST
VODA I KIŠA
MAX LETNJE TEMPERATURE
ZEMLJIŠTE
LFX