Novi način razmišljanja u uzgoju maline

IX regionalno savetovanje o uzgoju maline
Ivanjica 27. januar 2022.

Vreme je za
malinu 2022.
II DEO

VIDEO MATERIJAL

 

Kako do sedam boljih za najbolju proizvodnju?

Početak, osnova, srce, mozak, sve što je najvažnije u uzgoju maline, odnosno bez čega proizvodnja nije moguća predstavlja MODEL 7ZA10, ili praktično nazvan BOLJE ZA NAJBOLJE.

Šta to znači? Sve što je potrebno uraditi bolje za uspešan uzgoj maline upakovano je u ovaj model, vrlo jednostavno i potpuno praktično. To je baza ili temelj/osnova u uzgoju, i ako je kako treba, sve ostalo se na nju može graditi.

Planovi bolje ishrane biljaka maline

Ovo su planovi kompletne ishrane biljaka maline, bolji od svih ostalih programa koje malinari sada koriste. Oni proizilaze iz modela 7ZA10, i ukupno ih je pet, od kojih je svaki označen jednim slovom. Za praktičnu implementaciju planova ishrane biljaka maline postoje neke specifičnosti, koje su ovdje navedene.

-e su konkretne smernice i preporuke kako malinari da proizvode više i bolje od danas pa ubuduće. Oni su sve ono u ishrani biljaka maline što je potrebno za veći prinos.

 

Učiniti boljim ovih sedam znači dobiti najbolji rezultat u uzgoju bez obzira na vreme i mesto, i to je onda desetka za malinara. Zato smo ovaj model nazvali 7ZA10 - 7 BOLJIH KORAKA ZA NAJBOLJU PROIZVODNJU MALINE. Ovo je jednostavno NOVI, DRUGAČIJI MODEL PRILIKOM FORMIRANJA I ODRŽAVANJA PLANTAŽE u odnosu na sve prethodne, i aktuelne.

Ovaj model nije samo za danas i sutra, on je za sva vremena i uslove, za svaku lokaciju i mesto, za svakog malinara, i do sada proizvođači nisu imali priliku isti praktikovati.

Model 7ZA10, odnosno 7 koraka, ili ono što treba biti bolje za najbolji rezultat, odnosno desetku u uzgoju maline, podrazumeva sledeće (7 boljih za najbolju proizvodnju):

1. Bolja parcela, mesto, lokacija za uzgoj maline

da bude maksimalno odgovarajuća za uzgoj maline, odnosno da ispunjava zahteve njenih biljaka

2. Bolje zemljište

učiniti ga pogodnim, optimalnim što je više moguće za nesmetan rast i razvoj biljaka maline, i takvim ga održavati

3. Bolji sadni materijal

vrhunski kvalitet sadnog materijala, ovdje se podrazumeva da je sadnica iz rasadnika, nema teoretske šanse da je iz plantaže, a onda da ona ispunjava sve kriterije koji potvrđuju njen kvalitet u pogledu sortne čistoće i zdravstvene ispravnosti

4. Bolji sistem uzgoja, i bolje održavanje zemljišta u plantaži maline

za optimalan rast i razvoj biljaka, ali i za lakše obavljanje aktivnosti kod održavanja plantaža, da malinarima sve bude lakše

5. Bolja ishrana/đubrenje biljaka maline

jedinstvena, potpuna i kompletna, kao nikada do sada bazirana na dugogodišnjem iskustvu, nauci i struci, ona koja nije teorija, već praksa

6. Bolja kontrola biotskih i abiotskih faktora

jačanje prirodne otpornosti biljaka maline na biotski i abiotski stres, odnosno na novi, drugačiji način kontrole ili prevazilaženja biotskih i abiotskih faktora koji ugrožavaju proizvodnju

7. Bolje navodnjavanje

racionalno navodnjavanje, prilagođeno za svako vreme i mesto

Model 7za10, ili model bolje za najbolje, 7 boljih za najbolje, sedam ključnih faktora koji trebaju biti bolji da bi proizvodnja bila najbolja, odnosno čista desetka…, oni trebaju biti složeni u mozaik i sinhronizovani…

 

BOLJA ISHRANA - znači kad god koje vreme bude to je bolja ishrana, od bilo čega kada se uporedi je bolja ishrana, u bilo kojim uslovima i na bilo kojem mestu ovo je bolja ishrana biljaka maline od bilo čega i bilo kada, jednostavno uvek bolje bez obzira na bilo šta, a onda to znači da daje bolji rezultat, bolji prinos, bolja proizvodnja… sve bolje za malinara...

VREME ZA MALINU - je naš slogan, i ovdje smo ga delom obuhvatili. Aktuelno, malina je ponovo dobila svoje vreme kako mnogi misle, jer je dobra cena. Niko sa sigurnošću ne zna koliko će ta euforija trajati, ali ona nije važna, mi to pokazujemo kroz naš slogan, u njemu je važnost, jer je naš slogan bezvremen, odnosno suština je da je uvek vreme za malinu samo ako se radi kako treba, u ovom našem slučaju koriste -e, to je poruka koju šaljemo, bez obzira šta su okolnosti, kakve su one, vreme je za malinu, a sada to idemo i mnogo dublje… sa boljom ishranom, odnosno sa -e malinari imaju vreme da proizvode više, a mi to u svojoj osnovnoj ideji najviše želimo, kako kod onih bez, tako i kod onih sa navodnjavanjem.

DA MALINARI PROIZVODE VIŠE - Ovo je od nekada davno kada smo heli i propagirali da svi imaju 20 t/ha, tada smo to propustili da finaliziramo, a sada to fino kažemo da svi mogu da proizvedu više, bez obzira bili veliki ili mali, imali ovo ili ono, sa šlaufom ili bez, sa mrežom ili bez, i slično… ovdje su recepti kako da malinari proizvedu više, praktično za one koji su na najvišem niovu dajemo recept za 30 t/ha, koji do sada nisu imali, mi ih vodimo do 30 t, sve one koji to žele, oni koji nemaju navodnjavanje vodimo ih da minimalno uduplaju aktuelni prosjek prinosa, odnosno vodimo ih do njegovog značajnog povećanja.

Šta je potrebno uraditi pre -e?

Za jednostavniju i pravilnu praktičnu primenu -e planova bolje ishrane biljaka maline potrebno je znati sledeće:

Šta sve sadrže planovi -e?

Planovi -e sadrže recepte bolje ishrane biljaka maline od bilo kojih drugih programa koje malinari aktuelno primenjuju. Oni obuhvataju osnovnu paletu đubriva, zatim biostimulanse, ali i nešto sasvim novo, stimulatore prirodne odbrane biljaka od biotskog i abiotskog stresa, kao i promotore hormona...

Koja površina zemljišta u malinjaku se đubri?

Pre primene planova -e potrebno je odrediti na koju površinu zemljišta se primenjuju đubriva u malinjaku. Novi koncept razmišljanja u uzgoju maline podrazumeva da se đubriva u malinjaku primenjuju po jedinici dužine reda. Kako to praktično uraditi predstavljeno je ovdje.

Koja je površina biljaka na koju se primenjuju folijarna đubriva?

Kada znate koju površinu zemljišta u malinjaku đubrite, sledeći korak jeste odrediti površinu biljaka na koju se primenjuju folijarna đubriva. U malinjaku na površini od 10 ari (1 dunum) prilikom folijarne ishrane nikada se ne prska celokupna površina, već samo biljke. Kako praktično izračunati površinu biljaka maline za folijarnu ishranu, i ostale tretmane pogledati ovdje.

Količina vode za fertigaciju?

Pravilna primena vodotopivih đubriva, biostimulatora, huminskih i fulvo kiselina zavisi od količine vode koja se koristi za fertigaciju - ishrana biljaka maline sa navodnjavanjem. Kako dati dovoljno potrebnog fertigacijom, a ne preterati sa vodom, na praktičan način pogledajte u nastavku.

Periodi i fenofaze u rastu i razvoju biljaka maline?

Da bi znali kada je pravo vreme za ishranu biljaka maline potrebno je poznavati njihove periode i fenofaze rasta i razvoja, i na njima se baziraju -e planovi. Pored toga, periodi i fenofaze rasta i razvoja biljaka maline određuju kada je nešto potrebno uraditi u malinjaku. Ovo je ono što svi malinari mogu videti tačno i precizno za svoje biljke, tako da nema potrebe za orentacionim programima, ili praktikovanjem aktivnosti kako to svi rade, uz stalna pitanja kad treba ovo ili ono, da li je vreme rezati, đubriti, tretirati biljek maline i slično.

-e PLANOVI BOLJE ISHRANE BILJAKA MALINE DVOGODIŠNJEG TIPA

Plan bolje ishrane biljaka maline dvogodišnjeg tipa u sistemu uzgoja bez navodnjavanja

Dosta je veliki, ako ne i najveći broj proizvođača maline bez navodnjavanja kap po kap, a mnogi polevaju iz šlaufa, ili na različite načine dodaju vodu u plantaže, ali to se ne smatra sistemom za navodnjavanje. Zato smo razvili PLAN bolje ishrane biljaka maline dvogodišnjeg tipa kako bi i malinari bez sistema za navodnjavanje imali vrhunske recepte za ishranu svojih biljaka.

Plan bolje ishrane biljaka maline dvogodišnjeg tipa u sistemu uzgoja sa navodnjavanjem

PLAN bolje ishrane biljaka maline dvogodišnjeg tipa nije isti kao PLAN , iako na prvi pogled dele dosta zajedničkog. Prva razlika podrazumeva dodatni način aplikacije đubriva putem sistema za navodnjavanje – fertigacija (uz razbacivanje na zemljište i folijarno), kao i drugačije vrste i formulacije đubriva, što pruža značajne olakšice, i bolju ishranu za biljke maline.

Plan specijalnih tretmana u ishrani biljaka maline dvogodišnjeg tipa (specijalna ishrana)

PLAN je specijalna, odnosno specifična ishrana biljaka maline, jedan daleko veći nivo u odnosu na sve aktuelno zastupljene modele đubrenja u proizvodnji ove kulture na području regije. Recepti ishrane koje sadrži PLAN do sada nikada nisu bili zastupljeni u proizvodnji maline, i zato kažemo da se radi o potpuno novom, i drugačijem pristupu.

Plan ishrane za jačanje prirodne otpornosti biljaka maline dvogodišnjeg tipa na biotski stres

PLAN ishrane biljaka maline dvogodišnjeg tipa su recepti koji podstiču, i jačaju prirodnu otpornost biljaka maline na bitoski stres. OVO JE NEŠTO APSOLUTNO NOVO ZA MALINARE, I JEDINSTVENO U REGIJI. Prirodna otpornost biljaka maline na biotski i abiotski stres je sasvim sigurno jedan fenomen sa kojim se većina malinara prvi put upoznaje.

Pre početka vegetacije 8 konkretnih, praktičnih saveta za proizvođače maline sorti: vilamet, miker, fertodi, tulamin, glen empl...

Naša priča

Ovo je model za optimizaciju stručnosti u uzgoju maline svih onih koji to žele. Težimo ka održivom uzgoju i vrhunskoj proizvodnji, bez oslanjanja na tradicionalne pristupe, i uz odustajanje od prosečnosti, te svega što je obično. Naša ideja je NOVI, USPEŠAN NAČIN RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE, odnosno sve ono za bolje u proizvodnji.

U aktuelnom vremenu ova ideja može biti označena kao nepotrebna od strane većine malinara, od kojih mnogi troše ogromne količine svog nenadomjestivog životnog vremena na društvenim mrežama, govoreći kako o proizvodnji maline sve znaju, i kao ne treba im ništa više, jer ipak toliko godina se bave uzgojem. S druge strane, realnost govori da je iz godine u godinu proizvodnja maline u sve većim ograničenjima, manja je, za regiju skoro prepolovljena u poređenju sa onom od pre nekoliko godina. Umesto da malinarstvo ide ka boljem, ili bar stagnira, ono nazaduje, a malinari su više nego nezadovoljni.

 

Mi smo tu za sve one malinare koji žele više. Mi znamo da ideje ništa ne vrede ako nisu podržane praktičnom primenom. Najmanja primena uvek je vrednija od najveće namere. Naša ideja je potpuna praktična primena. Mi Vam pružamo da informacije pretvorite u rezultate, u ogroman uspeh u proizvodnji. Baza je ovo, naša web platforma, a centralni događaj REGIONALNO SAVETOVANJE O UZGOJU MALINE koje smo simbolično nazvali VREME JE ZA MALINU. Naša priča potiče od davne 2014. godine, i sa samo dve godine prekida, i danas smo uz malinare.

NOVI, USPEŠAN NAČIN RAZMIŠLJANJA U UZGOJU MALINE KOJI SMO RAZVILI SASTOJI SE OD DVA PRAKTIČNA MODELA POTPUNO R-EVOLUCIJSKA, I AKO IH SLEDITE, VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO U PROIZVODNJI MALINE...

 

Da se podsetimo

Retrospektiva skupa savetovanje malinara "VREME JE ZA MALINU"

 

1. Bolja parcela, mesto, lokacija za uzgoj maline

Kako malinari sada razmišljaju o parceli, mestu, lokaciji gde uzgajaju maline?

Pre uspostavljanja plantaže maline, potrebno je izvršiti niz aktivnosti, koje se uobičajeno nazivaju predradnje. Jedna od prvih jeste izbor lokacije na kojoj će biti malinjak. Tu proizvođači najčešće pogreše, ne vode računa, ili zanemare. Malinari misle malina može svugde, i na svako mesto, visina i nizina, a onda sve se to može popraviti sa đubrenjem, ili kasnije nečim u uzgoju. TAKVO RAZMIŠLJANJE JE POGREŠNO.

Proizvođači maline najčešće prave grešku smatrajući da su maline poput korova, i vrlo jednostavne za uzgoj, te da mogu adekvatno proizvoditi plodove na svim parcelama, mestima, lokacijama. Iako biljke maline mogu uspevati na različitim lokacijama, visok prinos postiže se samo na odgovarajućim parcelama, u kombinaciji sa pravilnim održavanjem (rezidba, ishrana ili đubrenje, navodnjavanje i slično), naravno uz povoljne vremenske prilike.

ZAPAMTITE. Povećana primena đubriva u proizvodnji maline ne može biti zamena za pogrešan izbor mesta, odnosno parcele, i suprotno, dobra lokacija ne može nadoknaditi nedostatak hranjiva u zemljištu. Generalno, nijedna aktivnost održavanja plantaže ne može biti zamena niti nadopuna za loše odabrano mesto, neodgovarajuće pripremljenu parcelu, ili pogrešan izbor sadnica prilikom podizanja intenzivne plantaže maline.

Šta je bolje kod parcele, mesta, lokacije za uzgoj maline?

Često proizvođač ne može birati lokaciju, jer ima jednu jedinu parcelu, ali ono što može jeste istu bolje oceniti (dati realne ocene), sagledati njene ključne odlike, i moć njihovog uticaja na uspešnost uzgoja maline. To se zove novi, uspešan način razmišljanja u uzgoju maline. Praktično, evo tih odlika parcele, mesta i lokacije od kojih zavisi uspešnost uzgoja maline, a koje proizvođač može učiniti boljim:

BROJ SATI
HLADNOĆE
TOKOM
PERIODA
ZIME
MINIMALNE
ZIMSKE
TEMPERATURE
TOPOGRAFIJA
– POZICIJA
PARCELE
SVETLOST
VODA I KIŠA
MAX LETNJE TEMPERATURE
ZEMLJIŠTE
LFX