ZAVRŠENO JE X REGIONALNO SAVETOVANJE O UZGOJU MALINE

 

Novi način razmišljanja u uzgoju maline

KORAK PO KORAK, SVE ŠTA TREBA RADITI U MALINJAKU ZA SORTE DVOGODIŠNJEG, JEDNORODNOG, LJETNOG TIPA TOKOM SEZONE 2023. GODINE

I PERIOD

Mirovanje do zeleni vrh pupoljka, odnosno početak vegetacije
PODRAZUMIJEVA RAZVOJ PUPOLJAKA NA DVOGODIŠNJIM IZDANCIMA KOJI PREZIMLJAVAJU. OBUHVATA VREMENSKI OKVIR OD MOMENTA BEZ VIDLJIVIH PROMJENA NA PUPOLJKU DO TRENUTKA POJAVE ZELENOG VRHA NA ISTOM, ODNOSNO POČETKA VEGETACIJE.
Fenofaze I PERIODA (promjene koje se mogu vidjeti na pupoljcima i šta treba uraditi)
Za prepoznavanje fenofaza I PERIODA potrebno je na dvogodišnjim izdancima posmatrati promene na pupoljcima, a one su sledeće:
FENOFAZA MIROVANJE
Ako odete u malinjak i pogledate pupoljke na dvogodišnjim izdancima, i vidite da na njima nema nikakvih vidljivih promjena, odnosno oni su potpuno isti kao što su bili početkom i sredinom zime, vaše biljke maline su upravo u ovoj fenofazi. Dakle, nije moguće uočiti bilo koje promjene na pupoljcima u smislu uvećanja, odnosno onoga što stručno nazivamo bubrenje, pupanje i slično. Pupoljci maline u fenofazi mirovanje izgledaju ovako:
FENOFAZA POČETAK BUBRENJA PUPOLJAKA
Ako odete u malinjak i pogledate pupoljke na dvogodišnjim izdancima, ukoliko su u ovoj fenofazi, pažljivim osmatranjem na njima možete uočiti promene u vidu blagog zadebljanja i izduživanja na vrhu, što se smatra početkom bubrenja. Ove promene, u isto vreme, možete videti samo na nekoliko pupoljaka na određenim izdancima, što je uobičajeno, ili pak na većini, ali retko na svim koji se nalaze u plantaži, ili na jednom izdanku. Detaljnim pregledom takvih pupoljaka može se uočiti početak razdvajanja ljuspica koje ih okružuju, odnosno obuhvataju, zbog čega se oni čine blago uvećani. Pupoljci maline u fenofazi početak bubrenja pupoljaka izgledaju ovako:
FENOFAZA INTENZIVNO BUBRENJA PUPOLJAKA
Ako odete u malinjak i pogledate pupoljke na dvogodišnjim izdancima, u ovoj fenofazi možete videti da su počeli intenzivno bubriti, odnosno uvećavaju se, i jasno se mogu razlikovati ljuspice koje okružuju pupoljak, dok se na njihovim vrhovima nazire pojava novog tkiva, koje je u ovoj fazi obično belkasto sive boje, koja ubrzo prelazi u zelenu. Treba naglasiti da se ova fenofaza može dogoditi na određenom broju izdanaka maline u plantaži, ili samo u delovima nekih redova, i slično, dok drugi ostaju još uvijek u FENOFAZI POČETAK BUBRENJA PUPOLJAKA. Ovo je posledica neravnomernog sazrevanja izdanaka i njihove neujednačene razvijenosti. Međutim, važno je naglasiti da kada se na većini uoči ova fenofaza to je znak da je ona i nastupila. Pupoljci maline u fenofazi intenzivno bubrenje pupoljaka izgledaju ovako:
FENOFAZA VIDLJIVI ZELENI VRHOVI PUPOLJAKA/POČETAK VEGETACIJE
Ako odete u malinjak i pogledate pupoljke na dvogodišnjim izdancima, u ovoj fenofazi, kako i sam njen naziv simulira, malinar na pupoljcima u vršnom delu može videti jasne promene u vidu pojave novih, mladih tkiva zelene boje, različite dužine, i to je znak da je biljka maline započela sa aktivnošću, odnosno budi se iz perioda mirovanja, te se praktično može reći da su biljke na pragu početka vegetacije. Zeleni vrhovi koji se pojavljuju na pupoljcima vrlo brzo dobiju nijansu crvenskaste boje. Pupoljci maline u fenofazi intenzivno bubrenje pupoljaka izgledaju ovako:
Šta malinari trebaju raditi u ovoj fenofazi?
Šta malinari NE TREBAJU raditi u ovoj fenofazi?
Šta malinari trebaju raditi u ovoj fenofazi?
Šta malinari NE TREBAJU raditi u ovoj fenofazi?
Šta malinari trebaju raditi u ovoj fenofazi?
Šta malinari NE TREBAJU raditi u ovoj fenofazi?
Šta malinari trebaju raditi u ovoj fenofazi?
Šta malinari NE TREBAJU raditi u ovoj fenofazi?
Važnost I PERIODA u praksi (aktivnosti malinara i problemi sa kojim se susreću)

Važnost I PERIODA je u tome što je početak najvažniji, i ako on nije u redu, teško da će biti dobar ostatak sezone. Malinar treba pratiti fenofaze u ovom periodu kako mu one određuju kad treba uraditi sljedeće:

1. TRETMAN ZAŠTITE - prvi tretman u cilju zaštite od bolesti i štetnika – dobar start u novoj sezoni, sve što je od lošeg prezimjelo sada ovdje treba ukloniti prije nego se biljka dovoljno razvije da na samom startu vegetacije bude zaražena;
2. VEZANJE IZDANAKA – kad početi vezanje, kad to uraditi na vrijeme, jedno je od najvažnijih pitanja za uspjeh u sezoni;
3. REZIDBA IZDANAKA – njihovo prikraćivanje i prorjeđivanje, nakon vezanja uobičajeno slijedi rezidba, koja ako se ranije praktikuje, ili pogrešno izvrši, kasnije će biti velike posljedice.

Za malinare je izuzetno važno da redovno obilaze malinjake u ovom periodu, i prate promjene, odnosno fenofaze na pupoljcima. Ovaj period je početak sezone, i svi propusti ili greške koje malinari urade tokom istog ostavljaju posljedice za čitavu sezonu. Propusti iz ovog perioda kasnije se nikako, ili vrlo teško uz ekstremno visoka ulaganja mogu ublažiti.

Šta malinari moraju prestati raditi u I PERIODU? (ključ za novi početak, R-Evoluciju u proizvodnji maline)

II PERIOD

Prije cvjetanja
ODNOSI SE NA RAST I RAZVOJ LISTOVA, PLODONOSNIH MLADARA, FORMIRANJE CVASTI I CVJETOVA NA DVOGODIŠNJIM IZDANCIMA, KAO I POJAVU JEDNOGODIŠNJIH IZDANAKA IZ TAČAKA RASTA NA PODZEMNOM SISTEMU. OBUHVATA VREMENSKI OKVIR OD MOMENTA POJAVE ZELENOG VRHA NA PUPOLJKU, PA SVE DOK SE PRVI CVJETOVI NE OTVORE.
Fenofaze I PERIODA (promjene koje se mogu vidjeti na pupoljcima i šta treba uraditi za biljke maline)
Važnost I PERIODA u praksi (aktivnosti malinara i problemi sa kojim se susreću)
Šta malinari moraju prestati raditi u I PERIODU? (ključ za novi početak, R-Evoluciju u proizvodnji maline)

III PERIOD

Cvjetanje
ODNOSI SE NA RAZVOJ CVJETOVA, I TRAJE OD MOMENTA OTVARANJA PRVOG CVJETA DO TRENUTKA TZV. PRECVJETAVANJA, ODNOSNO OPADANJA LATICA SA POSLJEDNJIH CVJETOVA, KADA SE VEĆ MOGU UOČITI FORMIRANI PRVI PLODOVI.
Fenofaze I PERIODA (promjene koje se mogu vidjeti na pupoljcima i šta treba uraditi za biljke maline)
Važnost I PERIODA u praksi (aktivnosti malinara i problemi sa kojim se susreću)
Šta malinari moraju prestati raditi u I PERIODU? (ključ za novi početak, R-Evoluciju u proizvodnji maline)

IV PERIOD

Prije berbe, odnosno zeleni plod
PODRAZUMIJEVA FORMIRANJE, RAST I RAZVOJ PLODOVA. OBUHVATA VREMENSKI OKVIR OD POJAVE ZELENIH PLODOVA DO PRVOG ZRELOG PLODA KOJI JE SPREMAN ZA BERBU.
Fenofaze I PERIODA (promjene koje se mogu vidjeti na pupoljcima i šta treba uraditi za biljke maline)
Važnost I PERIODA u praksi (aktivnosti malinara i problemi sa kojim se susreću)
Šta malinari moraju prestati raditi u I PERIODU? (ključ za novi početak, R-Evoluciju u proizvodnji maline)

V PERIOD

Berba
ODNOSI SE NA SAZRIJEVANJE PLODOVA MALINE. OBUHVATA VREMENSKI OKVIR OD MOMENTA KADA SE UBERE PRVA KOLIČINA, PA SVE DO POSLJEDNJEG UBRANOG PLODA.
Fenofaze I PERIODA (promjene koje se mogu vidjeti na pupoljcima i šta treba uraditi za biljke maline)
Važnost I PERIODA u praksi (aktivnosti malinara i problemi sa kojim se susreću)
Šta malinari moraju prestati raditi u I PERIODU? (ključ za novi početak, R-Evoluciju u proizvodnji maline)

VI PERIOD

Poslije berbe
ODNOSI SE NA IZDANKE KOJI SU DONIJELI ROD I NA ONE KOJI OSTAJU ZA PLODONOŠENJE NAREDNE SEZONE. OBUHVATA VREMENSKI OKVIR OD MOMENTA ZAVRŠENE BERBE DO POČETKA SAZRIJEVANJA JEDNOGODIŠNJIH IZDANAKA, ODNOSNO NJIHOVOG ODRVENJAVANJA I PROMJENE BOJE LIŠĆA.
Fenofaze I PERIODA (promjene koje se mogu vidjeti na pupoljcima i šta treba uraditi za biljke maline)
Važnost I PERIODA u praksi (aktivnosti malinara i problemi sa kojim se susreću)
Šta malinari moraju prestati raditi u I PERIODU? (ključ za novi početak, R-Evoluciju u proizvodnji maline)

VII PERIOD

Kraj vegetacije, početak mirovanja
ODNOSI SE NA JEDNOGODIŠNJE IZDANKE I PUPOLJKE KOJI SE NALAZE NA NJIMA. POČINJE OD MOMENTA KADA PUPOLJCI U PAZUSIMA LISTOVA JEDNOGODIŠNJIH IZDANAKA POSTANU GENERATIVNI (RODNI), A IZDANCI ODRVENE I IZGUBE LIŠĆE. U OVOM PERIODU PUPOLJCI NA JEDNOGODIŠNJIM IZDANCIMA SU SPREMNI ZA ZIMSKO MIROVANJE, I OSTAJU TAKVI DO I PERIODA NAREDNE GODINE.t
Fenofaze I PERIODA (promjene koje se mogu vidjeti na pupoljcima i šta treba uraditi)
Važnost I PERIODA u praksi (aktivnosti malinara i problemi sa kojim se susreću)
Šta malinari moraju prestati raditi u I PERIODU? (ključ za novi početak, R-Evoluciju u proizvodnji maline)
 

 

1. Bolja parcela, mesto, lokacija za uzgoj maline

Kako malinari sada razmišljaju o parceli, mestu, lokaciji gde uzgajaju maline?

Pre uspostavljanja plantaže maline, potrebno je izvršiti niz aktivnosti, koje se uobičajeno nazivaju predradnje. Jedna od prvih jeste izbor lokacije na kojoj će biti malinjak. Tu proizvođači najčešće pogreše, ne vode računa, ili zanemare. Malinari misle malina može svugde, i na svako mesto, visina i nizina, a onda sve se to može popraviti sa đubrenjem, ili kasnije nečim u uzgoju. TAKVO RAZMIŠLJANJE JE POGREŠNO.

Proizvođači maline najčešće prave grešku smatrajući da su maline poput korova, i vrlo jednostavne za uzgoj, te da mogu adekvatno proizvoditi plodove na svim parcelama, mestima, lokacijama. Iako biljke maline mogu uspevati na različitim lokacijama, visok prinos postiže se samo na odgovarajućim parcelama, u kombinaciji sa pravilnim održavanjem (rezidba, ishrana ili đubrenje, navodnjavanje i slično), naravno uz povoljne vremenske prilike.

ZAPAMTITE. Povećana primena đubriva u proizvodnji maline ne može biti zamena za pogrešan izbor mesta, odnosno parcele, i suprotno, dobra lokacija ne može nadoknaditi nedostatak hranjiva u zemljištu. Generalno, nijedna aktivnost održavanja plantaže ne može biti zamena niti nadopuna za loše odabrano mesto, neodgovarajuće pripremljenu parcelu, ili pogrešan izbor sadnica prilikom podizanja intenzivne plantaže maline.

Šta je bolje kod parcele, mesta, lokacije za uzgoj maline?

Često proizvođač ne može birati lokaciju, jer ima jednu jedinu parcelu, ali ono što može jeste istu bolje oceniti (dati realne ocene), sagledati njene ključne odlike, i moć njihovog uticaja na uspešnost uzgoja maline. To se zove novi, uspešan način razmišljanja u uzgoju maline. Praktično, evo tih odlika parcele, mesta i lokacije od kojih zavisi uspešnost uzgoja maline, a koje proizvođač može učiniti boljim:

BROJ SATI
HLADNOĆE
TOKOM
PERIODA
ZIME
MINIMALNE
ZIMSKE
TEMPERATURE
TOPOGRAFIJA
– POZICIJA
PARCELE
SVETLOST
VODA I KIŠA
MAX LETNJE TEMPERATURE
ZEMLJIŠTE
LFX